Jedynie prawda jest ciekawa


Zmiany w kierownictwie CBŚ i ABW

29.03.2013

Lubelski komendant wojewódzki policji nadinsp. Igor Parfieniuk zostanie nowym szefem CBŚ. Dotychczasowy zastępca szefa ABW płk Dariusz Łuczak jest kandydatem na stanowisko szefa tej służby.

Lubelski komendant wojewódzki policji nadinsp. Igor Parfieniuk zostanie nowym szefem CBŚ - poinformował w piątek rzecznik komendanta głównego insp. Mariusz Sokołowski. W czwartek zdymisjonowany został dotychczasowy szef CBŚ nadinsp. Adam Maruszczak.

"Nadinsp. Parfieniuk jest kandydatem komendanta głównego nadinsp. Marka Działoszyńskiego na stanowisko dyrektora Centralnego Biura Śledczego. Wszystko wskazuje na to, że zmiana nastąpi w przyszłym tygodniu" - powiedział Sokołowski. Szefa CBŚ powołuje komendant główny policji.

W czwartek odwołany został dotychczasowy szef CBŚ nadinsp. Adam Maruszczak, który kierował biurem od grudnia 2009 r. - podał Polsat News.

Roszadę personalną Sokołowski tłumaczy reorganizacją w komendzie głównej, której częścią jest CBŚ. Jak powiedział rzecznik policji, propozycję objęcia CBŚ Parfieniuk usłyszał od Działoszyńskiego w czwartek.

O pomyśle wydzielenia CBŚ z KGP Działoszyński mówił już na początku 2012 r., kiedy został komendantem głównym policji, zapowiadając dążenie do decentralizacji i zmniejszenia KGP. Sama reorganizacja komendy głównej rozpoczęła się w styczniu 2013 r. Wówczas Działoszyński powołał pełnomocników odpowiedzialnych za przeprowadzenie zmian - w przypadku CBŚ został nim dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w KGP insp. Rafał Łysakowski.

W styczniu KGP nie potwierdzała nieoficjalnych informacji o odejściu Maruszczaka. Działoszyński zaś powiedział PAP, że "nie pomysłów, by odwoływać szefa CBŚ czy czynić jakiekolwiek działania w tym zakresie".

Zgodnie z planami CBŚ miałaby zostać wydzielona ze struktur KGP i stać się jednostką podobną do komend wojewódzkich. Policjanci chcą, by stało się to już w połowie roku, ale potrzebna jest do tego zmiana ustawy o policji. W styczniu informowano, że odpowiedni projekt trafił do MSW.

Według planów nieco zmieniłaby się nazwa CBŚ - stałoby się ono Centralnym Biurem Śledczym Policji (obecnie to "Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji"). CBŚ liczy obecnie ok. 2 tys. osób. Cała obecna Komenda Główna Policji, łącznie z CBŚ, to ok. 4 tys. osób. Po wydzieleniu CBŚ miałoby zostać wzmocnione ponad 200 etatami z KGP.

Komendant CBŚP nie będzie dysponował funduszami, ale zyska uprawnienia personalne i dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy. Według Działoszyńskiego dzięki temu CBŚP nie będzie odciągane o merytorycznych zadań i nie będzie miało etatów zajmujących się tylko obsługą finansowo-logistyczną.

Prócz wyłączenia CBŚ, z 18 do 11 zmniejszyć ma się liczba biur wchodzących w skład KGP.

Nadinsp. Igor Parfieniuk jest absolwentem wydział administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W policji służy od 1984 r., zaczynał w komendzie wojewódzkiej w Białymstoku, kolejno w wydziałach dochodzeniowo-śledczym, do walki z przestępczością gospodarczą i z przestępczością zorganizowaną.

W 2000 r. trafił do CBŚ, gdzie w czerwcu 2004 r. został naczelnikiem wydziału w białostockim zarządzie Biura. Od lutego 2006 r. kierował zarządem CBŚ w Lublinie, a w styczniu 2007 r. objął obowiązki mazowieckiego komendanta wojewódzkiego w Radomiu. W marcu 2009 r. został komendantem wojewódzkim w Białymstoku, a od lutego 2012 r. kieruje policją w województwie lubelskim. Ma żonę i dwóch synów.

Nadinsp. Adam Maruszczak został dyrektorem Centralnego Biura Śledczego 21 grudnia 2009 r. Wygrał konkurs na to stanowisko, ogłoszony na początku listopada, po tym jak poprzedni szef CBŚ Paweł Wojtunik objął obowiązki szefa CBA. Maruszczak służy w policji od 1990 r. Od początku jest związany z pionem kryminalnym, a od 1996 r. zajmował się przestępczością zorganizowaną. Podczas swojej kariery w policji był m.in. naczelnikiem wydziału ochrony świadka koronnego w Łodzi, a później naczelnikiem zarządu łódzkiego CBŚ. Był też szefem zarządu CBŚ w Białymstoku i dyrektorem Biura Kryminalnego KGP.

Obecnie Maruszczak znajduje się w dyspozycji komendanta głównego policji. Centralne Biuro Śledcze powołano do życia 15 kwietnia 2000 r. po połączeniu dwóch działających w Komendzie Głównej Policji biur: Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Biura do Walki z Przestępczością Narkotykową. Wzorowano je na nowoczesnych tego typu instytucjach działających w Europie Zachodniej czy USA. CBŚ ma na swoim koncie m.in. rozbicie największych polskich gangów - z Pruszkowa i Wołomina. Służący w nim funkcjonariusze zajmują się m.in. grupami specjalizującymi się w obrocie narkotykami, handlu bronią, amunicją czy praniem pieniędzy.

Dotychczasowy zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedzialny w ABW za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, kontrwywiad oraz zwalczanie terroryzmu, 54-letni płk Dariusz Łuczak jest kandydatem na stanowisko szefa tej służby.

Od połowy stycznia, gdy ze stanowiska zrezygnował gen. Krzysztof Bondaryk, Łuczak pełni obowiązki szefa ABW. Był zastępcą Bondaryka od kwietnia 2012 roku.

Jak poinformowało w piątek Centrum Informacyjne Rządu, premier Donald Tusk rozpoczął procedurę opiniowania Łuczaka na szefa ABW.

Szefa ABW powołuje i odwołuje premier, po zasięgnięciu opinii prezydenta, Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Z nieoficjalnych informacji zbliżonych do sprawy wynika, że Kolegium ma zaopiniować kandydaturę Łuczaka zaraz po świętach, czyli 2 kwietnia.

Zgodnie z ustawą o ABW w przypadku "zwolnienia stanowiska szefa Agencji lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji, Prezes Rady Ministrów może powierzyć pełnienie obowiązków szefa, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, jego zastępcy lub innej osobie". Oznacza to, że rozpoczęta przez premiera procedura powinna się zakończyć do połowy kwietnia.

"Spodziewałem się, że to będzie pułkownik Dariusz Łuczak, ponieważ nikt inny prawdopodobnie nie chciał się zgodzić na objęcie tego stanowiska. To jest wybór mniejszego zła" - powiedział PAP przewodniczący sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych Marek Opioła (PiS). Poinformował, że do komisji nie wpłynęły jeszcze dokumenty dotyczące kandydatury. Najbliższe posiedzenie speckomisji zaplanowane jest po świętach, 4 kwietnia (tego dnia zaplanowano informację prokuratury i szefów służb o ściganiu przestępstw przeciwko ochronie informacji niejawnych).

Marek Biernacki (PO) podkreślił, że Łuczak to oficer, który wstąpił do służby już w III RP, a w ostatnim czasie się rozwinął. "Dużo wnosił jako zastępca szefa ABW, a potem jako p.o. szefa" - ocenił Biernacki. Jego zdaniem ta nominacja oznacza, że w ABW będzie zachowana ciągłość po odejściu poprzedniego szefa. "Dla ABW jest to zamknięcie tego okresu smuty, bezkrólewia - wiadomo, że jest szef i jest pewna kontynuacja i to jest ważne" - powiedział.

Stanisław Wziątek (SLD) powiedział, że cieszy się, iż na czele ABW ma stanąć fachowiec, a nie polityk. "Dariusz Łuczak jest osobą, która praktycznie całą swoją aktywność zawodową spędziła w Agencji. Przechodził różne szczeble kariery, a więc jest to taki naturalny rozwój zawodowy" - dodał. Ocenił, że Łuczak będzie potrafił ustabilizować sytuację w ABW po odejściu Bondaryka.

Pytany, jak do tej pory Łuczak wypadał na posiedzeniach speckomisji, Wziątek powiedział, że zawsze robił na nim wrażenie kompetentnego i dobrze przygotowanego do rozmowy.

Premier mówił we wtorek, że czeka na propozycje od ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. W imieniu szefa rządu od końca lutego koordynuje i sprawuje on nadzór nad pięcioma służbami specjalnymi w tym ABW.

Przed tygodniem Sienkiewicz powiedział, że dyskusja nad reformą służb specjalnych powinna zostać odłożona do czasu wyboru nowego szefa ABW. "Moją rzeczą jest, aby doprowadzić do tego, by jak najszybciej szef ABW został zaopiniowany i mianowany zgodnie z procedurami. Dopiero od tego momentu będzie można poważnie przeanalizować materiały, które zostały zgromadzone w procesie konsultacji prowadzonych przez mojego poprzednika i Kolegium ds. Służb Specjalnych dotyczących reformy sektora" - mówił wówczas Sienkiewicz.

Premier, pytany na początku roku o motywy rezygnacji Bondaryka, powiedział, że w ocenie szefa ABW zapowiadany kierunek zmian w służbach nie jest zgodny z jego wyobrażeniem o funkcjonowaniu ABW. "W związku z tym powiedzieliśmy sobie, że nowe zadania i nowa, odświeżona formuła funkcjonowania tej służby będzie wymagała nowego człowieka. Obaj uznaliśmy, że to stosowny moment" - powiedział.

Premier od zeszłego roku mówi o potrzebie reformy systemu polskich służb specjalnych tak, by były one bardziej wyspecjalizowane; chodzi np. o to, by ABW koncentrowała się na wyprzedzającym informowaniu o zagrożeniach oraz zwalczaniu najważniejszej części przestępczości gospodarczej i terrorystycznej. Po odejściu z Agencji Bondaryk został doradcą ministra obrony Tomasza Siemoniaka.

54-letni Dariusz Łuczak z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Od 1981 do 1990 roku pracował jako mechanik-instruktor zawodu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce. Od 1990 do 1995 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika w Urzędzie Rejonowym w Hajnówce. 

W 1995 roku rozpoczął służbę w Delegaturze Urzędu Ochrony Państwa w Białymstoku. W latach 1999-2001 pełnił tam funkcję zastępcy szefa, a od roku 2001 do 2002 szefa delegatury. Od 2002 do 2008 roku stał na czele białostockiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, powstałej w miejsce Urzędu Ochrony Państwa.

Od 2008 do 2011 roku był dyrektorem departamentu ochrony ekonomicznych interesów państwa i zwalczania przestępczości zorganizowanej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W latach 2011-2012 był odpowiedzialny za trzy departamenty: bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, kontrwywiadu oraz zwalczania terroryzmu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym samym czasie pełnił również obowiązki dyrektora delegatury stołecznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którą współtworzył.

PAP/run

fot. PAP/KWP


Warto poczytać

 1. bienkowska-18082018 18.08.2018

  Najnowszy spot Bieńkowskiej przeraził internautów „Chyba będę straszył dzieci jej oczami”

  Śląski klub Platformy Obywatelskiej na swoim koncie twitterowym opublikował krótki spot, w którą główną rolę odgrywa Elżbieta Bieńkowska. Europejska komisarz zachęca w nim Polaków do głosowania na Koalicję Obywatelską partii PO i Nowoczesnej

 2. straz-graniczna-18082018 18.08.2018

  Służby mundurowe rozpoczęły kolejny etap strajku. Zaczynają się drobiazgowe kontrole

  Przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych zadecydowali o przejściu w fazę protestu włoskiego - poinformowała w sobotę PAP Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W związku z protestem zapowiadane są m.in. drobiazgowe kontrole na granicach

 3. 1270gwiazdawesterplatte 17.08.2018

  Andrzej Gwiazda: Adamowicz jest za słaby, aby zablokować wojsku udział w uroczystościach na Westerplatte

  "Byłem przekonany, że Wojsko Polskie weźmie udział w obchodach, że Adamowicz jest za słaby, ażeby zablokować wojsku udział w uroczystościach na Westerplatte".

 4. 1270darlowkoo 17.08.2018

  W Bałtyku znaleziono ciało dziewczynki. Prawdopodobnie to poszukiwana 11-latka

  Podczas prowadzonej w piątek akcji poszukiwawczej rodzeństwa, które zaginęło 14 sierpnia w Darłówku, znaleziono dryfujące w morzu ciało dziewczynki. Prawdopodobnie to poszukiwana 11-latka.

 5. awionetka17082018 17.08.2018

  W Wielkopolsce rozbiła się awionetka. Nie żyje 44-letni pilot

  44-letni pilot zginał w wypadku awionetki w miejscowości Duszniki koło Szamotuł w Wielkopolsce, do którego doszło w piątek. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

 6. korwin17082018 17.08.2018

  Trzaskowski i Jaki będą mieli problemy? Janusz Korwin-Mikke szykuje pozew

  Lider partii "Wolność" Janusz Korwin-Mikke zapowiedział, że pozwie Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego i będzie domagał się od nich odszkodowania. Jak mówił, obaj kandydaci przedwcześnie rozpoczęli kampanię wyborczą, czego Korwin-Mikke - jak mówił - nie chciał zrobić, by nie łamać prawa.

 7. adamowicz17082018 17.08.2018

  Paweł Adamowicz spotkał się z przedstawicielami wojska w sprawie uroczystości na Westerplatte

  W Urzędzie Miejskim w Gdańsku w prezydent miasta Paweł Adamowicz spotkał się z przedstawicielami wojska i MON w sprawie organizacji uroczystości 1 września na Westerplatte dla uczczenia 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 8. trzaskowski17082018 17.08.2018

  Trzaskowski z wnioskiem do Ziobry. Chce delegalizacji ONR-u

  Kandydat na prezydenta Warszawy Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zwraca się do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia Obozu Narodowo-Radykalnego. Trzaskowski podkreślił w piątek, że w Warszawie i w całej Polsce nie ma miejsca na faszyzm.

Wiadomości ze świata

więcej
CS158fotoMINI

Czas Stefczyka 158/2018

PDF (16,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook