Jedynie prawda jest ciekawa


Warszawa rozszerzy swoje terytorium

31.01.2017

Klub PiS złożył projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zakłada on m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy.

Klub PiS złożył projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zakłada on m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy.

"Dotychczasowe miasto na prawach powiatu - m.st. Warszawa uzyska status gminy miejskiej o nazwie gmina Warszawa, z obligatoryjnym podziałem na dzielnice. Miasto stołeczne Warszawa uzyska wszelkie niezbędne atrybuty jednostki samorządu terytorialnego: osobowość prawną, samodzielność i odpowiedzialność za wykonywanie zadań publicznych oraz niezbędne dochody" – wyjaśniają autorzy projektu.

Miasto stołeczne Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym, ma swoim zasięgiem objąć 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

"Miasto stołeczne Warszawa przejmie od obecnego m.st. Warszawy zadania wynikające ze stołecznego charakteru miasta" - zakłada projekt.

Według projektu, miastu stołecznemu Warszawie przysługiwać będzie uprawnienie stanowienia aktów prawa miejscowego takich jak statut m.st. Warszawy. Statut ma opisywać sprawy wewnętrznego ustroju oraz organizacji i trybu pracy organów m.st. Warszawy.

Organami miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z projektem, będą: Prezydent miasta stołecznego Warszawy (jako organ wykonawczy) oraz Rada miasta stołecznego Warszawy (organ stanowiący i kontrolny). Prezydent ma być wybierany w wyborach powszechnych przez mieszkańców m.st. Warszawy. Ma on jednocześnie pełnić funkcję burmistrza gminy Warszawa.

"Status prawny Prezydenta m.st. Warszawy oraz zakres jego uprawnień będzie zbliżony do organu wykonawczego w gminie. W szczególności prezydent będzie uprawniony do reprezentowania jednostki na zewnątrz, opracowywania projektu budżetu. Będzie również mógł powoływać swoich zastępców" - proponują autorzy projektu.

Odwołanie Prezydenta m.st. Warszawy skutkować będzie odwołaniem Burmistrza gminy Warszawa i na odwrót. Podobnie sytuacja przedstawiać się będzie w przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego.

Zachowany będzie urząd miasta stołecznego Warszawy, który ma obsługiwać obie jednostki samorządu terytorialnego oraz ich organy stanowiące.

Zgodnie z projektem, Rada miasta stołecznego Warszawy składać się będzie z 50 radnych wybieranych w okręgach jednomandatowych. Radni mają być wybierani po jednym z każdej dzielnicy gminy Warszawa oraz po jednym z pozostałych gmin wchodzących w skład miasta stołecznego Warszawy.

Uchwały Rady zapadać będą, według projektu, "podwójną większością głosów". Za uchwałą będzie musiała opowiedzieć się większość radnych, którzy dodatkowo muszą reprezentować większość ludności zamieszkałej na obszarze jednostki metropolitalnej.

Rada miasta stołecznego Warszawy ma m.in. kontrolować prezydenta i stołeczne jednostki organizacyjne przy pomocy utworzonej w tym celu komisji rewizyjnej, będzie udzielać absolutorium, uchwalać budżet, oraz rozstrzygać w sprawach majątkowych.

Z kolei organami gminy miejskiej Warszawa będą burmistrz (którym będzie prezydent miasta stołecznego Warszawy) oraz rada gminy Warszawa, która będzie liczyć 31 radnych. Utrzymany ma być podział gminy Warszawa na dzielnice.

Zachowanych zostanie dotychczasowych 18 dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz. Zmniejszona zostanie liczebność zarządów dzielnic z maksymalnie 5 do 3 osób. Rada gminy Warszawa będzie zobligowana przekazywać każdej dzielnicy takie same zadania i kompetencje.

Rada dzielnicy przedstawiać będzie Radzie m.st. Warszawy projekt załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej. Uchwalony przez radę dzielnicy projekt załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej będzie włączany do projektu budżetu m.st. Warszawy.

Według projektu ustawy "do zakresu działania miasta stołecznego Warszawy należeć będą wszystkie ponadgminne sprawy publiczne o znaczeniu metropolitalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów".

Miasto stołeczne Warszawa, zgodnie z projektem, będzie wykonywać zadania publiczne m.in. w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego (uchwalanie studium metropolitalnego), koordynowania realizacji zadań publicznych przez gminy znajdujące się w obszarze miasta stołecznego Warszawy, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru miasta stołecznego Warszawy(opracowywanie, uchwalanie i realizacja strategii rozwoju), zadań gmin w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zarządzania drogami publicznymi z wyjątkiem dróg gminnych, autostrad i dróg ekspresowych, promocji miasta stołecznego Warszawy i jego obszaru.

M.st. Warszawa będzie mogło - zakłada projekt - zawierać z jednostkami samorządu oraz organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych. Na podstawie tych porozumień m.st. Warszawa będzie mogło wykonywać zadania publiczne z zakresu właściwości gmin, powiatów oraz samorządu województwa.

"Symetrycznie jednostki te będą również mogły wykonywać zadania m. st. Warszawy" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Miasto stołeczne Warszawa, jak zakłada projekt, będzie mogło koordynować wykonywanie zadań publicznych w gminach znajdujących się na jego obszarze. Uchwały podejmowane w tej sprawie będą aktami prawa miejscowego.

Koordynacja zadań gmin będzie mogła polegać m.in. na: ustalaniu w drodze uchwały programów i planów w zakresie realizacji zadań publicznych objętych koordynacją, opiniowaniu lub uzgadnianiu projektów uchwał rad gmin, dokonywaniu wraz z przedstawicielami gmin wspólnych ustaleń w sprawach będących przedmiotem koordynacji, ustaleniu w drodze uchwały wymagań, standardów i obowiązków sprawozdawczych gmin w zakresie przebiegu prac oraz zrealizowanych działań.

Nowa jednostka będzie realizować też zadania powiatowe. Projekt zakłada, że w związku z przejęciem wykonywania zadań powiatowych, z dniem wejścia w życie ustawy, zlikwidowane lub przekształcone zostaną powiaty na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Zakłada się, że gminy wchodzące w skład powiatów, które nie znajdą się w obszarze m.st. Warszawy zostaną włączone do sąsiednich powiatów.

W związku z tym, że m.st. Warszawa będzie wykonywać na swoim obszarze kompetencje powiatu i zdania gmin w zakresie publicznego transportu zbiorowego funkcje organów powiatu oraz gmin pełnić będą: Prezydent m.st. Warszawy - organów wykonawczych a Rada m.st. Warszawy – organów stanowiących.

Termin oraz w tryb wejścia w życie przepisów zaproponowanych przez klub PiS ma określać odrębna ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Do złożonego w Sejmie projektu odnosił się na konferencji prasowej marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Pytany przez dziennikarzy o wpływ ewentualnych zmian na granice okręgów wyborczych powiedział, że niezbędne - jego zdaniem - zmiany "absolutnie" nie są związane z okręgami wyborczymi. "Jest to (natomiast) połączone z ilością radnych i z ilością rad" - uzupełnił.

Dodał, że jako mieszkaniec Warszawy doskonale wie, że "zmiany w tym zakresie są oczekiwane nie tylko przez warszawiaków".

Cały projekt można przeczytać tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-474-2017/$file/8-020-474-2017.pdf

[Ratusz w Warszawie, fot. Szczebrzeszynski/commons.wikimedia.org]

PAP/ems

Warto poczytać

 1. petru-vs-lubnauer-26092018 26.09.2018

  Hit! Petru ośmiesza Nowoczesną, a liderka partii prosi o wpłacanie pieniędzy na jej utrzymanie

  Iskrzy w obozie opozycji.Były lider Nowoczesnej nie ma zbyt dobrego zdania o swojej poprzedniej partii. Z kolei obecna szefowa ugrupowania ujawnia wygląd swoich relacji z Ryszardem Petru oraz zachęca do… wpłacania datków na partię

 2. ewa-kopacz-26092018 26.09.2018

  Czy Kaczyński ma się kogo bać? Zdaniem Ewy Kopacz w Polsce jest osoba potężniejsza od prezesa PiS

  Ewa Kopacz udzieliła ciekawego wywiadu dla portalu onet.pl. W pewnym momencie była premier Polski zaskoczyła uznając, że w partii PiS jest osoba z silniejszą pozycją od Jarosława Kaczyńskiego, która dzierży w Polsce pełnię władzy.

 3. Kaczynski130420182 26.09.2018

  Jarosław Kaczyński się nie oszczędza. Wiadomo, kiedy odbędzie się operacja prezesa PiS

  Jarosław Kaczyński wspiera jak może premiera Mateusza Morawieckiego w kampanii samorządowej. Pomimo problemów z chorym kolanem, prezes Prawa i Sprawiedliwości wcale nie oszczędza się i pomaga szefowi rady ministrów podczas podróży po Polsce

 4. morawiecki03022018 26.09.2018

  Premier celnie podsumował stan opozycji w Polsce. Co Morawiecki sądzi o działalności totalnych?

  Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu dla dziennikarzy „Super Expressu”. Premier mówił m.in. o programie rządu PiS dla rolników, o niedawnym spotkaniu z sędzią Małgorzatą Gersdorf oraz reformie sądownictwa, a także o stanie opozycji w Polsce

 5. bodnar21052018 25.09.2018

  Adam Bodnar walczy z „dyskryminacją religijną” w szkołach. Domaga się „lekcji religii mniejszościowych”

  Trzeba poprawić organizację lekcji religii mniejszościowych i etyki - ocenił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do szefowej MEN Anny Zalewskiej. Weług niego dyrektorzy powinni obowiązkowo informować rodziców i uczniów o możliwości i zasadach organizacji takich lekcji.

 6. gra-o-wybor-2-25092018 25.09.2018

  Strzelaj do prezydenta. Kontrowersyjna gra podbija internet

  Poznański radny PiS Michał Boruczkowski stworzył grę internetową, która tematyką odnosi się do zbliżających się wyborów samorządowych w Polsce

 7. jaki-vs-trzaskowski 25.09.2018

  Jaki nie będzie rozmawiał z Trzaskowskim? „To śmianie się w twarz ofiarom reprywatyzacji”

  Wiceszef komisji ds. reprywatyzacji w Warszawie Sebastian Kaleta oświadczył za pośrednictwem Twittera, iż sztab Patryka Jakiego nie będzie rozmawiał z Rafałem Trzaskowskim oraz jego ludźmi

 8. blaszczak06032018 25.09.2018

  Błaszczak ma już dosyć MON? Padły nazwiska potencjalnych następców

  Ministerstwo Obrony Narodowej w ciągu kilku najbliższych tygodni powinna czekać zmiana na stanowisku szefa resortu. Dotychczas sprawujący tę funkcję Mariusz Błaszczak, według medialnych doniesień, ma już dość „męczenia się” na tym stanowisku

Wiadomości ze świata

więcej

Wiadomości gospodarcze

więcej
CS-159fotoMINI

Czas Stefczyka 159/2018

PDF (5,69 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook