Jedynie prawda jest ciekawa


Półmetek Komorowskiego

06.02.2013

Mija półmetek prezydentury Bronisława Komorowskiego. Prezydentury, do której drogę otworzyła mu katastrofa smoleńska. Podczas dwóch i pół lat urzędowania dwukrotnie skorzystał z prawa weta, przeniósł siedzibę Krakowskiego Przedmieścia do Belwederu, zgolił wąsy i zamienił fuzję na aparat fotograficzny.

A jak wyglądała jego kadencja w liczbach?

Bronisław Komorowski podpisał blisko 500 ustaw, dwie zawetował, pięć skierował do TK. Dziewięć razy skorzystał z prawa inicjatywy ustawodawczej. W pierwszej połowie kadencji Komorowski złożył ponad 50 wizyt zagranicznych. Zwołał 15 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W Pałacu Prezydenckim odbyło się ponad 50 spotkań w ramach prezydenckiego Forum Debaty Publicznej.

Swoją prezydenturę rozpoczął 6 sierpnia 2010 r. Komorowski składając przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Przyspieszone wybory wygrał w II turze, która odbyła się 4 lipca. Pokonał w niej prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Kandydat PO uzyskał 53,01 proc. głosów, a jego rywal - 46,99 proc.

W dniu wyboru na prezydenta Komorowski pełnił obowiązki głowy państwa (które objął po śmierci Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej), był też marszałkiem Sejmu.

W swoim orędziu Komorowski mówił, że rozpoczyna "służbę pełną zadań i wyzwań". Deklarował chęć współpracy z rządem i opozycją. W czasie swojej prezydentury Komorowski kilkukrotnie organizował konsultacje z partiami politycznymi; m.in. w sprawie terminu wyborów parlamentarnych czy reformy emerytalnej.

Pod koniec lipca 2012 r. prezydent dokonał pierwszej zmiany w rządzie Donalda Tuska, który został powołany po jesiennych wyborach parlamentarnych w 2011 r. Po tzw. aferze taśmowej odwołał ministra rolnictwa Marka Sawickiego i powołał na jego miejsce Stanisława Kalembę z PSL. Sawicki podał się do dymisji po ujawnieniu nagrania rozmowy szefa kółek rolniczych Władysława Serafina i b. szefa ARR Władysława Łukasika, w którym była mowa m.in. o sytuacji w ARR i nieprawidłowościach mających występować w spółkach związanych z resortem rolnictwa.

Na początku grudnia 2012 r. Komorowski powołał prezesa PSL Janusza Piechocińskiego na urząd wicepremiera i ministra gospodarki. Piechociński objął w rządzie stanowiska, które opuścił jego poprzednik Waldemar Pawlak po tym, gdy przegrał rywalizację o fotel prezesa PSL.

W ostatnim czasie Komorowski włączył się w publiczną debatę na temat związków partnerskich; Nie poparł jednoznacznie przedłożonych projektów, ale zaapelował o umiar do wszystkich uczestników politycznej batalii wokół tego tematu, zarówno na lewicy, jak i prawicy. Jak powiedział w minionym tygodniu z przykrością odnotował, że parlament - z różnych powodów - okazał się niezdolny do podjęcia prac nad ustawami, nie dysponując "wystarczającą wiedzą, ani wystarczająco dobrym pomysłem, jak rozwiązać problem".

Zdaniem prezydenta - by uniknąć ryzyka niekonstytucyjności - warto rozważyć odstąpienie od nowej ustawy dotyczącej związków partnerskich i pójść w kierunku nowelizacji ustaw już istniejących.

Komorowski był również aktywny w związku z negocjacjami wieloletnich ram finansowych Unii

Europejskiej. Rozmawiał na ten temat m.in. z prezydentem Francji Francois Hollande'em podczas jego jesiennej wizyty w Polsce. Hollande zadeklarował, że Francja będzie wspólnie z Polską działać ws. nowego budżetu UE, bronić budżetu opartego o zasadę solidarności i nie przeciwstawiać sobie polityki rolnej i polityki spójności.

Prezydent poruszył kwestię unijnego budżetu na lata 2014-2020 także podczas swojej wizyty w Neapolu, gdzie spotkał się m.in. z prezydentami Włoch i Niemiec - Giorgio Napolitano i Joachimem Gauckiem.

Komorowski poinformował też, że chce debaty na temat warunków wejścia Polski do strefy euro. Jak poinformował w ostatnich dniach premier Donald Tusk, prezydent uzgodnił z nim zwołanie Rady Gabinetowej poświęconej tej tematyce. Rada ma zebrać się w lutym.

Przed rokiem, w lutym, Komorowski włączył się w negocjacje w sprawie rządowej reformy emerytalnej. Spotykał się z klubami parlamentarnymi, a także z szefami NSZZ "Solidarność" i OPZZ.

1 czerwca 2012 r. podpisał ustawę wydłużającą wiek emerytalny do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn, podkreślając jednak, że zmiany w systemie emerytalnym nie kończą prac nad systemem polityki społecznej.

Na początku lutego 2012 r. Komorowski zaangażował się też w sprawę ACTA, czyli międzynarodowej umowy handlowej o zwalczaniu handlu artykułami podrabianymi. Treść tej umowy i brak konsultacji wywołały protesty internautów i ataki na strony internetowe urzędów państwowych. Komorowski zorganizował spotkanie w tej sprawie; podkreślał, że nie jest w stanie ocenić, czy umowa ACTA jest dopuszczalna i korzystna dla Polski.

Ostatecznie w połowie lutego 2012 r. premier Donald Tusk zawiesił ratyfikację ACTA; ogłosił, że Polska nie ratyfikuje umowy w obecnym kształcie. Na początku lipca ACTA odrzucił Parlament Europejski.

Kontrowersje wzbudził z kolei prezydencki projekt nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach. Przeciwko proponowanym przez prezydenta zmianom protestowały organizacje pozarządowe, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja "Panoptykon" oraz NSZZ "Solidarność".

Pomysł zmian powstał po zajściach w stolicy w związku z obchodami Święta Niepodległości w 2011 r. Uchwalona w czerwcu 2012 r. przez Sejm nowelizacja daje m.in. możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, jeśli może to prowadzić do naruszenia porządku.

W trakcie prac parlamentarnych nad projektem utrącono zapis dotyczący ograniczenia prawa do zasłaniania twarzy podczas demonstracji ulicznych. Kolejną propozycją skierowaną do Sejmu nowej kadencji przez Komorowskiego było zapisanie w ustawie obowiązku umieszczania godła narodowego na strojach polskich reprezentacji. Była to reakcja na decyzję PZPN, który chciał, by polscy piłkarze podczas Euro 2012 wystąpili w strojach bez tradycyjnej naszywki z orłem. Ten pomysł PZPN wywołał oburzenie wśród kibiców.

We wrześniu 2012 r. prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP. Jak mówił, ma on na celu uruchomienie finansowania projektu budowy przez Polskę systemu obrony przeciwrakietowej.

W poprzedniej kadencji parlamentu prezydent przedstawił m.in. projekt nowelizacji konstytucji dotyczący relacji Polski z UE, którego jednak ostatecznie nie udało się uchwalić. Komorowski zaproponował również projekty dotyczące m.in. emerytur i rent z FUS oraz kwestii bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Obie propozycje zyskały akceptację parlamentarzystów.

Wobec ustaw, które trafiły do Pałacu Prezydenckiego z parlamentu, Komorowski użył weta dwa razy: w przypadku ustawy o Akademii Lotniczej w Dęblinie (zostało podtrzymane przez posłów) oraz ustawy o nasiennictwie. To ostatnie weto Komorowski uzasadniał niezgodnością zapisów ustawy o nasiennictwie z prawem europejskim. Weto wobec ustawy o nasiennictwie - z uwagi na zasadę dyskontynuacji – nie zostało rozpatrzone przez Sejm obecnej kadencji.

Na początku 2012 r. prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o nasiennictwie, regulujcy sprawę obecności GMO na polskim rynku. Powtarzał on większość podstawowych zapisów zawetowanej ustawy, ale m.in. utrzymał zakaz wpisu do rejestru odmian roślin genetycznie modyfikowanych.

W lutym 2012 r. Komorowski skierował do TK - wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją noweli ustawy wprowadzającej na jeden rok - 2012 -waloryzację emerytur i rent o 71 zł.

Skierował również do TK część przepisów tzw. Specustawy drogowej oraz ustawę, która zakładała automatyczne zwolnienie co dziesiątego pracownika administracji publicznej w latach 2011-13. TK potwierdził wątpliwości głowy państwa i orzekł, że ustawa o racjonalizacji zatrudnienia nie może wejść w życie.

Skierował też do TK ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wątpliwości prezydenta budził m.in. przepis wprowadzający niedookreślony katalog środków technicznych służących do przymusu bezpośredniego.

Komorowski nadał też kilkudziesięciu osobom Ordery Orła Białego. Otrzymali je m.in. Adam Michnik, Jan Krzysztof Bielecki, Aleksander Hall, Wisława Szymborska, abp Tadeusz Gocłowski, Zbigniew Romaszewski, Andrzej Wielowieyski, Andrzej Wajda, Władysław Findeisen, Wojciech Kilar i Jerzy Regulski.

Komorowski odznaczył także m.in. b. prezesów Trybunału Konstytucyjnego: prof. Marka Safjana i prof. Andrzeja Zolla oraz ludzi kultury, w tym Wojciecha Młynarskiego, Korę, Lecha Janerkę, Tomasza Lipińskiego, Zygmunta Staszczyka. Odznaczenia otrzymała także załoga Boeinga 767, który awaryjnie lądował, bez wysuniętego podwozia, na warszawskim lotnisku Chopina. Prezydent uhonorował także kobiety zaangażowane w walkę o wolność, w tym Danutę Wałęsę.

Większość prezydenckich odznaczeń to medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Komorowski z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Brukseli, Paryża i Berlina. W grudniu 2010 r. odwiedził Stany Zjednoczone, gdzie uzyskał zapewnienie prezydenta Baracka Obamy o "nierozerwalnym" sojuszu z Polską. Obama wyraził nadzieję, że do końca jego kadencji wizy dla Polaków zostaną zniesione. Jak na razie te obietnice nie zostały spełnione.

11 kwietnia 2011 r. Komorowski wraz z ówczesnym prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem wspólnie uczestniczyli w Katyniu w uroczystościach upamiętniających rocznicę mordu dokonanego przez NKWD na polskich oficerach. Byli też w Smoleńsku, gdzie w katastrofie samolotowej zginęli m.in. Lech i Maria Kaczyńscy.

Prezydent przyjmował też światowych przywódców w Warszawie. W maju 2011 r. na zaproszenie Komorowskiego gościł Barack Obama. W 31 lipca 2012 r. Komorowski przyjął kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta USA Mitta Romneya, a w połowie lipca do odwiedzenia Polski zaprosił papieża Benedykta XVI. 2 sierpnia wraz z prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem Komorowski otworzył w Kostrzynie nad Odrą 18. Przystanek Woodstock.

W sierpniu 2012 r. prezydent spotkał się ze składającym pierwszą wizytę w Polsce patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I. Z kolei we wrześniu 2012 r. Komorowski wraz z prezydentem Ukrainy wziął udział w otwarciu i poświęceniu Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie-Bykowni, o którego powstanie zabiegał przez długi czas. Spoczywa na nim prawie 3,5 tys. polskich ofiar NKWD.

Chętnie zwoływał też posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czyli organu doradczego głowy państwa, której pracom przewodniczy. Dotyczyły m.in.: bezpieczeństwa na Euro 2012, bezpieczeństwa energetycznego Polski, energetyki jądrowej, reformy armii. W jednym z posiedzeń poświęconym śledztwo smoleńskiemu uczestniczył prokurator generalny Andrzej Seremet;

(Z zasiadania w RBN za kadencji Komorowskiego zrezygnował lider PiS Jarosław Kaczyński. Kontrowersje wokół RBN wzbudziło też zaproszenie na jedno z jej posiedzeń gen. Wojciecha Jaruzelskiego wraz z innymi byłymi prezydentami i premierami.)

Komorowski zwołał - jak dotąd - jedno posiedzenie Rady Gabinetowej (posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta), aby ocenić stan przygotowań Polski do prezydencji.

Niewątpliwie największym sukcesem Komorowskiego – jest utrzymanie wysokich notowań w sondażach. W ostatnim badaniu CBOS pozytywnie oceniło go 74 proc. Równocześnie jednak ankietowani ocenili , że wyżej cenili sobie prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego.

źródło: PAP/ansa

[fot. PAP/ J. Kamiński]


Warto poczytać

 1. jakubiak09092018 19.09.2018

  Niecodzienny apel Marka Jakubiaka. Zachęcał do głosowania na siebie albo...na swojego rywala w wyborach

  Marek Jakubiak na antenie Polskiego Radia 24 zachęcał Warszawiaków do głosowania na niego podczas zbliżających się wyborów samorządowych. Opowiedział się również za opcją, że w przypadku, gdyby „nie przypadł do gustu wyborców”, powinni oni oddać swój głos na Patryka Jakiego

 2. facebook18092018 18.09.2018

  Przeklnął na Facebooku. Nie spodziewał się reakcji straży miejskiej

  Na początku lipca jeden z użytkowników Facebooka miał użyć wulgarnego słowa. Poznańska straż miejska wzywa teraz internautę do siebie i prosi o wyjaśnienia.

 3. schmidt-20072018 18.09.2018

  Dramat Joanny Schmidt. Według posłanki zadania z matematyki dyskryminują kobiety

  Była posłanka Nowoczesnej, a obecnie koło Społeczno-liberalni Joanna Schmidt odnalazła niemały „problem”, którym podzieliła się na Twitterze. Otóż zdaniem polityk kobiety są dyskryminowane...przez anonimowe przedstawienie w zadaniach z matematyki

 4. grunwaldzka597 18.09.2018

  Poważne zarzuty prokuratorskie dla urzędniczki prezydenta Adamowicza. Kamienica „o wartościach kulturowych” oddana za bezcen

  Zakończyło się właśnie postępowanie prowadzone przez delegaturę CBA w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej, która zdecydowała o postawieniu zarzutów niedopełnienia obowiązków dla funkcjonariusza publicznego.

 5. jaki-18092018 18.09.2018

  Hit! Patryk Jaki wystąpił w teledysku raperskim „Stałem pod blokiem”

  Raper HCR, znany z programu „Must be the music”, opublikował swój najnowszy singiel promujący jego najnowszy album. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby utwór nie został poświęcony kandydatowi na prezydenta Warszawy Patrykowi Jakiemu, który sam w nim wystąpił

 6. gazeta25062018 18.09.2018

  „Wyborcza” się ugięła. Niedawno bezpodstawnie oskarżyła posła PiS, teraz zamieściła sprostowanie

  Wojciech Czuchnowski oraz Mariusz Gierszewski z Radia Zet kilka tygodni temu na łamach „Gazety Wyborczej” rozpisywali się o zjawisku nazywanym przez nich „układem radomskim” polityków PiS-u. Po interwencji jednego z nich na stronach „GW” pojawiło się sprostowanie

 7. firma17092018 17.09.2018

  93% firm w Polsce chce zatrudniać cudzoziemców. Przedsiębiorcy apelują o ułatwienie procedur

  93 proc. pracodawców jest zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców na okres powyżej 9 miesięcy, ale 83 proc. zwraca uwagę na skomplikowane procedury ich zatrudniania - wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM).

 8. korwin17082018 17.09.2018

  Precedensowy wyrok w sprawie pedofilii w Kościele. Kontrowersyjny komentarz JKM

  Milion złoty odszkodowania oraz dożywotnia renta – taką karę orzekł poznański sąd w sprawie kobiety, która ponad dekadę temu została ofiarą molestowania ze strony księdza Romana B.

Wiadomości gospodarcze

więcej
CS-159fotoMINI

Czas Stefczyka 159/2018

PDF (5,69 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook