Jedynie prawda jest ciekawa


Przed nowym rokiem szkolnym 2015/2016

29.08.2015

I tak minął czas wakacji, pora wracać do szkół, co dotyczy tak uczniów, jak i nauczycieli.

W roku szkolnym 2015/2016 czekają nas ważne, ale i trudne wyzwania. Dotyczy to także zbliżających się wyborów parlamentarnych, co zapewne nie pozostanie bez wpływu na sytuację w oświacie. Wydaje się, że główne jej problemy pozostają podobne. Chodzi o wynagrodzenia (nauczyciele trzeci rok nie otrzymali podwyżek, nawet nie dokonano tzw. indeksacji o poziom inflacji -   czyli płace realnie spadają, co dotyczy także wielu pracowników administracji i obsługi szkół) oraz obronę pewnych wartości, ochronę szkoły, dzieci przed tak zwanymi nowościami. 

Wciąż powtarza się także postulat:

- zmiany art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, 

- zobowiązującego nauczycieli do realizacji 1-2 godzin tygodniowo (niepłatnych) na rzecz płatnych kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, 

- zapewnienia właściwych warunków kształcenia i opieki dla sześciolatków w szkole oraz obowiązkowy podział na grupy na lekcjach języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego, 

- zapewnienia środków na właściwe wyposażenie stanowisk pracy nauczycieli (zgodnie z art. 67 ustawy Karta Nauczyciela), ale także wymogów BHP dla pracowników administracji i obsługi szkół,

- ograniczenie biurokracji szkolnej i ustalenie górnej granicy liczebności uczniów w klasach (standardów edukacyjnych).

Trzeba też pamiętać o problemie emerytur. Wiek 67 lat (bez możliwości wyboru) jest nie do przyjęcia dla wielu pedagogów, z uwagi na towarzyszący tej pracy wysoki poziom stresu oraz tzw. wypalenie zawodowo-zdrowotne.


Musi niepokoić pogarszający się  wokół szkół  klimat. Nastała swoista moda na krytykę szkoły. Niewybredne uwagi polityków, ataki mediów na nauczycieli, na jakość, a jeszcze bardziej  na czas pracy (stąd  oficjalne przemilczanie chociażby wyników badań ważnej placówki - Instytutu Badań Edukacyjnych - mówiących, że nauczyciel średnio w tygodniu pracuje 46 godz. i 40 min.). To droga, która prowadzi nie tylko edukację, ale Polskę donikąd.

Niestety, także władzom oświatowym czasami brakuje wizji edukacyjnej, zastępują ją doraźne działania i zrzucanie na organy prowadzące szkoły coraz to nowych zadań, bez dodatkowego ich finansowania. W zamian upraszcza się procesy likwidacyjne i prywatyzacyjne, co czasami prowadzi do niejasnych przekształceń własnościowych, do przedmiotowego traktowania dyrektorów i nauczycieli jako ludzi „wynajętych do pracy”. Nie ma to nic wspólnego z  pojmowaniem edukacji jako wartości narodowej. Widzenia w światłym, dobrze wychowanym młodym Polaku skarbu, największej narodowej inwestycji w przyszłość.

Można więc wywnioskować, że zadań i nieuniknionych napięć zapewne będzie sporo. Cóż, należy więc życzyć ludziom edukacji wiele sił do podjęcia trudu nauczania i wychowania.

A przy okazji, w roku XXXV rocznicy strajków z Sierpnia 1980 roku, warto pamiętać o uczestnikach tamtych wydarzeń, w tym w sposób szczególny o uczestnikach strajku pracowników oświaty jesienią 1980 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. To wtedy w grupie ponad stu postulatów pojawiły się te mówiące o uspołecznieniu oświaty, prawdzie nauczania, potrzebie wdrożenia nowej ustawy o stosunkach służbowych nauczycieli (stąd wtedy rozpoczęły się prace na projektem ustawy Karta Nauczyciela). 

Szkoda, że część postulatów wciąż nie zostało zrealizowanych. Trzeba widzieć edukację jako wartość narodową, a zawód nauczycielski jako powołanie. Tej podmiotowości relacji nauczyciel-uczeń trzeba bronić za praktycznie każdą cenę. 

Autor bloga

ksiazek

Wojciech Książek

Przewodniczący „Solidarności” oświatowej Regionu Gdańskiego, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2001

Wiadomości z kraju

więcej

Wiadomości ze świata

więcej

Wiadomości gospodarcze

więcej
CS-159fotoMINI

Czas Stefczyka 159/2018

PDF (5,69 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook