Jedynie prawda jest ciekawa


Likwidacje szkół – nie tylko w Gdańsku – cz. II

13.02.2015

Kiedy podejmuje się problem likwidacji/przekształceń szkół warto, a właściwie należy przestrzegać kilku zasad.


1.            Decyzje powinny być fragmentem szerszej POLITYKI EDUKACYJNEJ realizowanej w danym organie prowadzącym, a nie tylko być powodowane doraźnymi oszczędnościami czy odsuwaniem od samorządu prawnych zobowiązań do prowadzenia szkół i przedszkoli. Często sieć przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych była wypracowana z dużym trudem na zasadzie kompromisu społecznego, czego nie wolno burzyć. Stąd warto porównać, czy ew. działania likwidacyjne były sygnalizowane w raporcie-informacji, którą organ prowadzący przedkłada radnym corocznie, do końca października danego roku (zgodnie z art. 5a Ustawy o systemie oświaty).

2.            Powinno być respektowane PRAWO i zasada JAWNOŚCI przygotowania decyzji, szczególnie art. 5g i 59 ustawy o systemie oświaty oraz art. 19 ustawy o związkach zawodowych a także NORMY CZASOWE wynikające np. z „Kodeksu postępowania administracyjnego” i ustawy o związkach zawodowych). Nie wolno w tak ważnej społecznie sprawie działać z zaskoczenia, np. głosować stosownych uchwał w ostatniej chwili.

3.            Należy respektować zasady DIALOGU polegające między innymi na tym, iż do podjęcia decyzji potrzebna będzie pozytywna opinia: rodziców, pracowników, związków zawodowych, Pomorskiego Kuratora Oświaty. Że odbędą się stosowne konsultacje w szkołach, ich pracownikami i rodzicami uczniów. Będzie respektowana transparentność – JAWNOSĆ podejmowania decyzji.

4.            Powinno się pamiętać o LUDZIACH – pracujących w danej szkole lub przedszkolu nauczycielach-wychowawcach, jak i pracownikach administracji i obsługi szkolnej. Nie mogą być traktowani przedmiotowo, będzie się pamiętać o ich prawach nabytych (np. wynikających na podstawie ustawy Karta Nauczyciela). Pracownicy muszą dużo wcześniej wiedzieć, co ich czeka, jaki oferuje się im „pakiet osłonowy”, żeby nie mieli poczucia pozostawienia ich „na bruku”.

5.            Trzeba też stawiać pytania, czy ew. prywatyzacja nie dotyczy głównie budynku i mienia. Zaś w przypadku przekształceń, aby były wyraźnie określone WARUNKI PRZEJĘCIA (w tym zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi).

6.            Wreszcie należy obecnie mieć na uwadze rozpoczęty 1 września 2014 roku dwuletni proces wdrażania obowiązku szkolnego dla SZEŚCIOLATKÓW (w tym roku do systemu szkolnego wejdą urodzeni w drugiej połowie 2009 roku). To nie jest tylko obecny problem szkół podstawowych, bo te dwie klasy, zwiększone o 1/2 uczniów,  będą przesuwały się przez cały system edukacyjny. Za kilka lat trafią do gimnazjów, potem szkół ponadgimnazjalnych. Gdzie się pomieszczą, gdy dzisiaj zamyka się licea, szkoły zawodowe?

 

Wymienione wyżej problemy to pewne minimum, na które powinni uzyskać odpowiedź wszyscy, w tym radni, którzy nie mogą być tzw. maszynką do głosowania. Zaprzeczałoby to idei samorządności i demokracji lokalnej. Nie powinni godzić się na stosowanie metody faktów dokonanych, zaskakiwanie ich wyborców - rodziców uczniów i pracowników, brakiem osadzenia tych działań w jakimś szerszym i długofalowym programie edukacyjnym.

I warto też zachowywać się konsekwentnie, czyli nie można utyskiwać na poziom kształcenia, na problemy wychowawcze, a z drugiej podporządkowywać idei „taniości” sprawy jakości warunków kształcenia, wychowania, opieki, rozwoju talentów i zainteresowań. Dobra edukacja jest wyzwaniem, także w wymiarze finansowym, ale czy jest coś ważniejszego, lepszego, co możemy dać młodym ludziom, naszym następcom?

 

Wojciech Książek

(Przewodniczący „Solidarności” oświatowej w regionie gdańskim, wiceminister edukacji narodowej w latach 1997-2001)

 

Ps. Szkoda też, że w ostatnich latach doszło do odejścia od zapewnienia pewnej zasady równowagi w oświacie. Kiedyś nie można było zlikwidować szkoły bez zgody Kuratorium, obecnie to tylko opinie.

Autor bloga

ksiazek

Wojciech Książek

Przewodniczący „Solidarności” oświatowej Regionu Gdańskiego, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2001

Wiadomości z kraju

więcej

Wiadomości ze świata

więcej

Wiadomości gospodarcze

więcej
CS-159fotoMINI

Czas Stefczyka 159/2018

PDF (5,69 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook