Jedynie prawda jest ciekawa


Gazeta Wyborcza ignoruje tłumaczy

18.10.2012

Gazeta Wyborcza drukuje powieść Michaiła Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata", ale pomija nazwiska autorów polskiego tłumaczenia - Ireny Lewandowskiej oraz Witolda Dąbrowskiego - co jest rażącym uchybieniem.

Skoro jest to list otwarty w słusznej sprawie, pozwalam sobie skorzystać z gościnności Redakcji portalu stefczyk.info i zamieścić ten list na "swoim" blogu. Od siebie dodam tylko, że pisaniem zajmuję się zawodowo już ponad czterdzieści lat - a z czymś takim nigdy się nie spotkałem:

Pan Adam Michnik
Redaktor Naczelny
„Gazety Wyborczej”

W związku z artykułem Anny Żebrowskiej „Diabeł dzwoni tylko raz” oraz pierwszym odcinkiem powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata” (świąteczne wydanie Gazety Wyborczej z dnia 13-14 października 2012), chciałbym w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury zwrócić uwagę na rażące uchybienie, jakim jest pominięcie nazwisk autorów polskiego przekładu dzieła Bułhakowa: Ireny Lewandowskiej oraz Witolda Dąbrowskiego.

Przypominamy, że zgodnie z polskim prawem tłumacz jest twórcą, a jego osobiste prawa autorskie chroni nie tylko m.in. artykuł 16. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mówiący o niezbywalnej więzi twórcy z dziełem oraz prawie do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, ale też Kodeks cywilny, a zwłaszcza jego art. 23: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”

Doceniamy fakt, że Agora S.A. - współorganizator Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, honorującej również tłumaczy, oraz wydawca wartościowego magazynu „Książki”, w którym także nie zapomina się o nazwiskach autorów przekładów - postanowiła przypomnieć swoim czytelnikom jedno z największych dzieł literatury światowej, od kilkudziesięciu już lat obecne w polskiej kulturze. Jakkolwiek mocno jednak „Mistrz i Małgorzata” wydawałby się dziełem przyswojonym polszczyźnie, nie możemy zapominać, że zawdzięczamy to pracy dwojga wybitnych tłumaczy: Ireny Lewandowskiej i Witolda Dąbrowskiego, i to ich przekład słów Michaiła Bułhakowa będziemy mogli czytać na łamach „Gazety Wyborczej”.

Z wyrazami szacunku

dr Maciej Ganczar,
Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

Autor bloga

remuszko

Stanisław Remuszko

dziennikarz, autor książki "Gazeta Wyborcza. Początki i okolice". „...jako naoczny świadek wydarzeń napisałem wysoce krytyczną, dokumentalno-publicystyczną książkę o Agorze, "Gazecie Wyborczej", Michniku i okolicach, w której wielokrotnie i expressis verbis oskarżyłem to towarzystwo nie o jakieś duperele, lecz o konkretne czyny obrzydliwe moralnie…”

Wiadomości z kraju

więcej

Wiadomości ze świata

więcej
CS158fotoMINI

Czas Stefczyka 158/2018

PDF (16,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook