Gospodarka

Coraz więcej Europejczyków ubezpiecza się w TUW-ach

Klienci podczas wyboru odpowiedniego ubezpieczyciela coraz większą wagę przywiązują do bezpieczeństwa i stabilności danego podmiotu. Odzwierciedleniem tego trendu wśród Europejczyków jest rosnące zaufanie do ubezpieczycieli ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych, na co wyraźnie wskazują dane przedstawione w nowym raporcie AMICE/ICMIF 2020 Mutual Market Share Report.

AMICE/ICMIF 2020 Mutual Market Share Report objął badaniem 28 krajów: 23 państwa członkowskie UE, Norwegię, Serbię, Szwajcarię, Ukrainę i Wielką Brytanię. Wnioski płynące z zebranych danych w jednoznaczny sposób pokazują, że ubezpieczyciele wzajemni/spółdzielczy odpowiadają już za ponad jedną trzecią wszystkich ubezpieczeń w Europie. Szczególny wzrost na przestrzeni lat 2019-2020 widać na kilku lokalnych rynkach ubezpieczeniowych – o 5,1% we Francji oraz 5% w Szwecji. Warto także podkreślić, że w Holandii udział sektora w rynku wynosi ponad 60%, nieco poniżej 60% we Francji i ponad 50% w Austrii, na Słowacji, w Danii i Szwecji. W Finlandii i Niemczech wartość ta zbliża się do 50%.

Ogólny udział TUW-ów w całym rynku ubezpieczeń w 2020 r. wyniósł 33,4%, co daje dochód ze składek w wysokości 469 mld euro. Dla porównania, w 2011 r. łączna wartość składek, jaką zanotowali europejscy ubezpieczyciele ubezpieczeń wzajemnych/spółdzielczych wyniosła 352,5 mld euro, co stanowiło 29,7% wszystkich europejskich ubezpieczeń gwarantowanych. Ostatnie dziesięciolecie (2010-2020) pokazało także, że ubezpieczyciele wzajemni/spółdzielczy wypracowali łączny wzrost wolumenu składek o 32,1%, a w przypadku składki majątkowej liczba ta jest jeszcze wyższa i wynosi 38,9%. Wartości te dla całego rynku ubezpieczeń to odpowiednio: 14,3% wzrostu wolumenu składek i 27,8% wzrostu w przypadku składki majątkowej.

Istotny wkład w rozszerzanie zasięgu rynku TUW-ów oraz budowanie pozycji wśród klientów ma także Polska. W tym roku ponownie, po raz trzeci z kolei, przewodniczącym Stowarzyszenia Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielni Ubezpieczeniowych w Europie AMICE wybrany został Grzegorz Buczkowski. Jego zaangażowanie w rozwój sektora ubezpieczeń wzajemnych zauważalne jest także w naszym kraju, gdzie Grzegorz Buczkowski zarządza marką SALTUS Ubezpieczenia, składającą się z SALTUS TUW i SALTUS TU Życie SA.

Fakt, że obecnie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielnie zarządzają już ponad jedną trzecią ubezpieczeń w Europie wskazuje, że klienci wybierają ubezpieczyciela coraz bardziej świadomie. Zdecydowany wzrost znaczenia tego sektora w ostatnich latach jest również dowodem na to, że model zarządzania stosowany przez TUW-y sprawdza się i przynosi wymierne rezultaty. Coraz więcej klientów ceni fakt, że TUW-y opierają się na budowaniu wspólnoty osób i innych podmiotów, w której każdy ubezpieczony jest jednocześnie członkiem towarzystwa, a każdy członek towarzystwa jest równocześnie ubezpieczonym. Co najważniejsze, TUW-y nie są nastawione na budowanie zysku, ale na ochronę swoich klientów. Buduje to poczucie przynależności i zaufania, które w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne.

Źródło: rek Autor: rek
Fot. Pixabay

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij