Gospodarka

Elżbieta Rafalska: do końca kwietnia złożono 51,4 tys. wniosków o świadczenie “Mama 4 plus”

Do końca kwietnia 51,4 tys. osób złożyło wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające – poinformowała w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Dotychczas przyznano 44236 świadczeń, w tym 67 mężczyznom.

Zgodnie z obowiązującym od 1 marca programem “Mama 4 plus” osoby, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, mają prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1100 zł brutto. Świadczenie przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Z najnowszych danych przekazanych MRPiPS przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające “Mama 4 plus” złożyło 51,4 tys. osób.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister Rafalska przypominała, że cały czas można składać wnioski o przyznanie tzw. matczynej emerytury. Z szacunków MRPiPS wynika, że łączna liczba uprawnionych do świadczenia to 85 tys. osób.

“Zachęcam wszystkich, którzy mają w swoim otoczeniu osoby z prawem do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, by informowały je o możliwości złożenia wniosku” – zaapelowała minister.

Najliczniejszą grupą wnioskujących są osoby między 60. a 69. rokiem życia – 38431. Kolejne są osoby w wieku od 70 do 79 lat – 9802. Z kolei liczba wnioskujących powyżej 90 lat wynosi 152 (w tym jedna osoba ma powyżej 99 lat). Wśród osób, którym przyznano świadczenie, prawie 1,7 tys. to matki dziewięciorga lub więcej dzieci.

Zdecydowana większość przyznanych świadczeń, bo 27907, to świadczenie dopełniające do minimalnej emerytury. Przeciętna wysokość świadczenia dopełniającego to 355 zł w przypadku kobiet i 280 zł w przypadku mężczyzn. Samoistnych, pełnych świadczeń, przyznano 16329.

O tzw. matczyną emeryturę mogą także wnioskować niektórzy ojcowie. Prawo to przysługuje im jednak tylko wówczas, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła je lub zaprzestała ich wychowywania przez długi czas. Dotychczas świadczenie przyznano 67 mężczyznom.

Minister Rafalska poinformowała, że najczęstszymi przyczynami odmowy przyznania świadczenia było posiadanie dochodu lub wychowanie mniej niż czworga dzieci.

O świadczenie w ramach programu “Mama 4 plus” mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.

Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny. Oznacza to, że osoby, które złożą wniosek w kwietniu, pełne świadczenie za ten miesiąc otrzymają tylko wówczas, jeśli prezes ZUS lub KRUS do końca tego miesiąca wyda decyzję o przyznaniu świadczenia. Jeśli taka decyzja zostanie wydana w maju, świadczenie będzie wypłacone za maj (bez wyrównania za kwiecień).

 

 

Źródło: PAP Autor: Olga Zakolska
Fot. PAP/Leszek Szymański

Polecane artykuły

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij