Jedynie prawda jest ciekawa

Rządy wspierają unie kredytowe

21.05.2012

W wielu krajach obok systemu banków komercyjnych funkcjonujˆą unie kredytowe. Są wspierane przez rządy, gdyż pełnią ważną rolę wspierając osoby osoby wykluczone finansowo i najuboższe.

Podczas gdy w Polsce trwa nagonka na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w innych krajach podobne instytucje są rozwijane i wspierane przez rządy jako przeciwwaga dla banków, które wspierają osoby wykluczone finansowo i najuboższe.
 
W roku 2010 Kanada zliberalizowała przepisy dotyczące licencjonowania unii kredytowych w tym sensie, że unie kredytowe mogą działać od tego czasu na terenie wszystkich prowincji Kanady a nie jedynie tam gdzie zostały zarejestrowane. Federalny Urząd Nadzoru Instytucji Finansowych (OSFI) wydał niedawno projekty regulacji prawnych mające na celu zakończenie procesu tworzenia federalnych unii kredytowych w Kanadzie a więc unii mogących działać na terenie całego kraju:
 
Rząd Wielkiej Brytanii podjął szereg kroków w celu promowania rozwoju unii kredytowych i wsparcia MŚP. Obecnie wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące unii kredytowych, które zastąpią ustawę o uniach z 1979 r. Kluczowe reformy obejmują znaczną liberalizację wymogów więzi członkowskiej, umożliwienia uniom kredytowym obsługi osób prawnych, w tym innych spółdzielni i sektora organizacji pozarządowych, czy też wprowadzenia możliwości wypłaty dywidend członkom unii. Jednocześnie wraz z tym zaostrzono minimalne standardy ostrożnościowe dla unii kredytowych – oczywiście związane jest to z dużą ekspansją unii kredytowych w ostatnim okresie, znacznym wzrostem liczby członków, a także uzyskaniem wsparcia z budżetu rządu Wielkiej Brytanii na modernizację i ekspansję unii kredytowych wysokości 73 mln funtów czyli ok. 350 mln zł.
 
Jednocześnie rząd Zjednoczonego Królestwa zachęcił i umożliwił brytyjskim uniom kredytowym otwieranie swoich oddziałów na terenie sieci  11.500 urzędów pocztowych w całej Wielkiej Brytanii. Rząd Wielkiej Brytanii bowiem używa unii kredytowych jako ważnej instytucji w dotarciu do osób wykluczonych finansowo i najuboższych, a także przekazuje zasiłki socjalne poprzez unie kredytowe.
 
W Kolumbii, rząd finansuje program wdrażany przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU), a dotyczący umożliwienia dostępu do usług finansowych świadczonych przez unie kredytowe osobom na terenach wiejskich oraz osobom z ubogich terenów miejskich. Program ten zakłada wykorzystanie mobilnych technologii, takich jak telefony komórkowe oraz bankomatów w ramach programu Banca de las Oportunidades.
 
W Meksyku, rząd meksykański finansuje program wdrażany przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU) podobny do kolumbijskiego mający na celu zwiększenie dostępu do usług unii kredytowych na terenie biednych obszarów wiejskich. Program ten finansowany jest przez Meksykańskie Ministerstwo Rolnictwa a wdrażany przez WOCCU.
 
W Estonii, Ministerstwo Finansów nadało uniom kredytowym uprawnienia do świadczenia usług płatniczych zgodnie z Dyrektywą Unijną o Usługach Płatniczych.
 
W Australii nowe regulacje wydane w 2010 roku umożliwiły australijskim uniom kredytowym i towarzystwom budowlanym większy dostęp do kapitału. Zmiany umożliwiły mniejszym dostawcom usług finansowych, w tym uniom kredytowym, stanie się bardziej konkurencyjną alternatywą dla czterech największych banków. Lepszy dostęp do kapitału dla unii kredytowych będzie oznaczał lepsze stawki dla rodzimego rynku kredytów hipotecznych w Australii.
 
Wydając bardziej liberalne przepisy rząd australijski zastosował większą presję konkurencyjną na Grupę Bankową Australii i Nowej Zelandii (ANZ), Commonwealth Bank of Australia, Narodowy Bank Australii oraz Westpac Banking Corp. Te cztery banki znane są jako "cztery filary", odzwierciedlające politykę rządową, która zabrania fuzji wśród tych czterech celem stworzenia jeszcze większych - i prawdopodobnie mniej konkurencyjnych - banków. Poprzez wzmocnienie mniejszych instytucji finansowych, w tym unii kredytowych, poprzez nowe regulacje oraz zwiększenie dostępu do kapitału, ustawodawcy mają nadzieję utworzyć piąty filar, który zapewni lepsze stawki i usługi tym konsumentów.
 
Decyzje w sprawie polityki rządu w czasie globalnego kryzysu gospodarczego, które wydawały się konieczne dla wsparcia systemu finansowego Australii w niezamierzony sposób ograniczyły konkurencję w sektorze bankowym i finansowym. Nowe środki mają na celu skorygowanie nierównowagi.
 
Dla poparcia tej inicjatywy, rząd umożliwił uniom kredytowym dostęp do rządowego programu gwarancyjnego w ograniczonym zakresie. Gwarancja rządowa postawiłaby mniejszych kredytodawców w lepszej pozycji zebrania funduszy na rynku hurtowym celem zwiększenia ich udziału w kredytach hipotecznych na rynku krajowym. Rząd rozważa również zastrzyk większego kapitału na rynek sekurytyzacji, który obecnie wynosi 16 miliardów dolarów australijskich, umożliwiając kredytodawcom pozabankowym zebranie funduszy po kosztach zbliżonych do tych z dużych banków.
 
W Australii jest 104 unii kredytowych i dziewięć spółdzielni budowlanych, które obecnie posiadają aktywa o wartości 73 miliardów AU dolarów i świadczą usługi 4,6 miliona członków.
 
W Nowej Zelandii, trwa proces zatwierdzania nowej Ustawy o reformie administracyjnej, która zakłada zlikwidowanie uciążliwych wymogów regulacyjnych i restrykcji dla nowozelandzkich unii kredytowych:
 
W Kongresie amerykańskim procedowane są projekty ustaw rozszerzające uprawnienia unii kredytowych do udzielania pożyczek i kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Projekt tej ustawy ma być wkrótce poddany pod głosowanie w Senacie.

Oprac. AKP/GB.pl
[fot. sxc.hu]

CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook