Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

ONZ: migracja szansą na polepszenie życia

18.12.2013

Międzynarodowa migracja jest potężnym narzędziem w walce z ubóstwem i szansą na polepszenie życia - przekonuje ONZ w Międzynarodowym Dniu Migrantów. Przypomina, że obecnie na świecie jest ok. 232 mln migrantów.

"Obecnie jest około 232 mln migrantów międzynarodowych, którzy przynoszą wymierne korzyści, zarówno krajom, w jakich zamieszkują, jak i krajom swojego pochodzenia. Migranci świadczą pracę i przesyłają pieniądze swoim rodzinom pozostawionym w ojczyźnie. Jednak ta liczna populacja nadal pozostaje w dużej mierze niewidoczna i niewysłuchana" - czytamy w przesłaniu Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki Muna na Międzynarodowy Dzień Migrantów.

ONZ zwraca uwagę, że zbyt wielu migrantów żyje i pracuje w najgorszych warunkach z minimalnym dostępem do podstawowych usług i bez przysługujących im podstawowych praw człowieka. Powoduje to, że są oni narażeni na przemoc, wyzysk, dyskryminację i marginalizację.

ONZ przypomina, że prawie połowę migrantów stanowią kobiety: 40 proc. emigrantek pochodzi z krajów rozwijających się, a co dziesiąta jest w wieku poniżej 15 lat.

"Biedni i słabo wykształceni migranci napotykają olbrzymie przeszkody, które ograniczają ich mobilność społeczną. (...) Imigranci nie powinni być zmuszani do ryzykowania własnego życia i godności w poszukiwaniu lepszej przyszłości" - czytamy w przesłaniu Ban Ki Muna.

Sekretarz Generalny ONZ wezwał rządy do ratyfikacji i wdrożenia wszystkich podstawowych międzynarodowych instrumentów praw człowieka, w tym Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników-Migrantów i Członków ich Rodzin.

"Wzywam również wszystkich ludzi i rządy na całym świecie, aby odrzucili ksenofobię i dostrzegli imigrację jako kluczowy czynnik sprzyjający sprawiedliwemu włączeniu społecznemu oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Migracja to rzeczywistość XXI wieku. Ważne jest to, by prowadzić otwartą debatę na ten tak istotny temat. Sprawmy, aby praca imigrantów przynosiła korzyści zarówno  krajom, w których pracują, jak i im samym. Jesteśmy to winni milionom imigrantów, którzy dzięki swojej odwadze, energii i marzeniom sprawiają, że nasze społeczeństwa stają się bardziej zamożne, prężne i różnorodne" - czytamy w przesłaniu Sekretarza Generalnego ONZ.

PAP/kop
[Fot. sxc.hu]
CS141fotMINI

Czas Stefczyka 141/2017

PDF (4,89 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook