Jedynie prawda jest ciekawa

Zabaw hucznych unikamy

04.04.2012

Cztery piąte (80 proc.) Polaków deklaruje, że w okresie Wielkiego Postu unika hucznych zabaw; trzy czwarte (74 proc.) stara się przystąpić do spowiedzi, a dwie trzecie (66 proc.) planuje uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych - wynika z sondażu CBOS.

Jak pokazuje ostatnie badanie Centrum Badania Opinii Społecznej, prawie dwie trzecie (64 proc.) przykłada większą wagę do przestrzegania postu. Ponad połowa dorosłych (59 proc.) stara się uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żalów; 57 proc. chce zmienić coś w swoim życiu na lepsze; około połowy badanych (49 proc.) deklaruje, że w tym okresie na ogół bardziej wspomaga potrzebujących, a 46 proc. ankietowanych chce więcej się modlić.

W porównaniu z 2003 rokiem w niewielkim stopniu zmienił się stosunek Polaków do wielkopostnych praktyk związanych z przestrzeganiem zakazów i nakazów kościelnych. Wzrosła liczba osób (o 6 punktów proc.) deklarujących uczestnictwo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów, natomiast mniej (o 5 punktów proc.) stawia sobie za cel, by więcej się modlić. Równocześnie więcej badanych deklaruje gotowość podejmowania bardziej refleksyjnych praktyk, by zmienić coś w swoim życiu na lepsze (o 7 punktów proc.) i bardziej wspomagać potrzebujących - o 8 punktów proc.

Przestrzeganie praktyk wielkopostnych - jak podkreśla CBOS - jest przede wszystkim uzależnione od religijności badanych - im częściej biorą udział w mszach i nabożeństwach, tym bardziej angażują się w praktyki związane z tym okresem.

Co ciekawe - jak wynika z badań CBOS - nawet osoby deklarujące sporadyczne uczestnictwo w mszach (kilka razy do roku) w okresie Wielkiego Postu unikają rozrywek (66 proc.), a niemal połowa (44 proc.) twierdzi, że bardziej przestrzega postu i stara się przystąpić do spowiedzi. Nawet wśród respondentów, którzy w ogóle nie uczestniczą w praktykach religijnych, co trzeci (37 proc.) unika hucznych zabaw, a co piąty (20 proc.) stara się zmienić coś w swoim życiu na lepsze.

W ocenie CBOS, wpływ wieku na udział w praktykach wielkopostnych nie jest jednoznaczny. Osoby między 35. a 44. rokiem życia oraz mające więcej niż 65 lat nieco częściej niż pozostali przystępują do spowiedzi i uczestniczą w rekolekcjach, najstarsi zdecydowanie częściej twierdzą, że w tym okresie starają się więcej modlić. Ponadto, badani powyżej 35. roku życia częściej uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach oraz wspomagają potrzebujących. Natomiast osoby powyżej 25. roku życia częściej niż najmłodsi unikają zabaw, a mające więcej niż 55 lat częściej starają się przestrzegać postu. O zmianach czegoś w swoim życiu na lepsze częściej niż pozostali deklarują ankietowani między 25. a 44. rokiem życia.

Z badań CBOS wynika, że Polacy są bardzo przywiązani do tradycji wielkopostnych i wielkanocnych. Wielkanoc niemal dla wszystkich (93 proc.) badanych wiąże się ze święceniem pokarmów i dzieleniem się jajkiem. Równocześnie powszechne jest przestrzeganie postu w Wielki Piątek (91 proc.) i Środę Popielcową (89 proc.).

Zdecydowana większość respondentów (85 proc.) deklaruje, że w ich domach święci się palemki w Niedzielę Palmową i nie wyobraża sobie świąt bez wypieku tradycyjnych, wielkanocnych ciast (81 proc.) oraz bez tzw. śmigusa-dyngusa (80 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 8-14 marca tego roku na liczącej 1015. osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP
[fot. sxc.hu]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook