Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Wzrost pesymizmu Polaków w przewidywaniach na kolejny rok

18.11.2011

O 13 pkt proc. - do 35 proc. - wzrosła w ciągu miesiąca liczba respondentów spodziewająca się pogorszenia sytuacji w kraju w przyszłym roku. Nieznacznie zmalała też liczba optymistów w tym zakresie (z 16 do 14 proc.) - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Mimo że prognozy rozwoju sytuacji w kraju na najbliższy rok są bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem, nadal najliczniejszą grupę stanowią ci, którzy uważają, że w ciągu kolejnego roku ogólna sytuacja w kraju się nie zmieni (45 proc., spadek o 6 pkt).

Według CBOS, wzrost pesymizmu może wynikać z informacji o pogrążającej się w kryzysie Europie oraz wynikającej z tego faktu konieczności zmian w projekcie budżetu na rok 2012.

Gorsze niż przed miesiącem są też przewidywania dotyczące sytuacji politycznej. Jej pogorszenia w najbliższych dwunastu miesiącach obawia się nieco ponad jedna piąta badanych (22 proc., wzrost o 8 pkt), natomiast poprawy oczekuje jedynie co siódmy (15 proc., spadek o 2 pkt). Ponad połowa Polaków (56 proc., wzrost o 2 pkt) nie spodziewa się zmian w jakości życia politycznego.

W ostatnim miesiącu istotnie zwiększył się też (o 11 pkt, do 31 proc.) odsetek osób przewidujących pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Polsce. Jednocześnie zmalała (o 6 pkt, do 15 proc.) grupa optymistów w tym zakresie. Minimalnie mniej respondentów (45 proc., spadek o 2 pkt) jest zdania, że w tej dziedzinie nic się nie zmieni.

Niewielki wzrost pesymizmu CBOS odnotował też w przewidywaniach dotyczących sfery prywatnej. Nieco ponad jedna piąta respondentów (21 proc., wzrost o 4 pkt) obawia się pogorszenia warunków materialnych swoich gospodarstw domowych w najbliższym roku. Prawie tyle samo badanych (22 proc., wzrost o 6 pkt) sądzi, że za rok im i ich rodzinom będzie się żyło gorzej niż obecnie. Niezmiennie jednak w obu analizowanych wymiarach przeważają opinie o utrzymaniu status quo (odpowiednio: 61 proc. i 49 proc.), a nadzieję na poprawę – podobnie jak w październiku – wyraża odpowiednio: 18 proc. i 19 proc. badanych.

Stabilne pozostają natomiast oceny bieżącej sytuacji, zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak też indywidualnym i rodzinnym.

Odsetek osób uważających, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku, zmniejszył się o 3 pkt (do 29 proc.), natomiast odsetek tych, które wyrażają przeciwną opinię, wzrósł o 2 pkt (do 53 proc.).

Jedną z nielicznych zmian "na plus" są minimalnie lepsze niż przed miesiącem oceny sytuacji politycznej w Polsce. Obecnie nieco ponad jedna trzecia badanych (37 proc., spadek o 3 pkt) uważa, że jest ona zła, a ponad dwie piąte (43 proc.) określa ją jako przeciętną. Zadowolenie z kondycji politycznej kraju wyraża 16 proc. dorosłych Polaków (wzrost o 2 pkt).

Oceny sytuacji gospodarczej są niemal takie same jak przed miesiącem. Negatywnie o stanie polskiej gospodarki wypowiada się jedna trzecia badanych (33 proc.), a pozytywnie nieco ponad jedna piąta (22 proc., spadek o 2 pkt). Niezmiennie najliczniejszą grupę stanowią ci, którzy sytuację gospodarczą kraju określają jako przeciętną (40 proc.).

Minimalnie lepsze niż w październiku są oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. W listopadzie tylko co ósmy respondent (13 proc., spadek o 2 pkt) określa je jako złe, natomiast trzykrotnie większą grupę stanowią ci, którzy są zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej (39 proc., wzrost o 2 pkt). Nie zmienił się odsetek osób twierdzących, że jest ona przeciętna (48 proc.).

Niewielkie zmiany zaszły w ocenach poziomu życia badanych i ich rodzin. Odsetek osób deklarujących, że żyje im się dobrze, wzrósł o 3 pkt (do 43 proc.), jednocześnie zmniejszył się o 2 pkt (do 12 proc.) odsetek tych, które oceniają poziom życia swoich rodzin jako zły. W zasadzie nie zmieniła się liczba badanych, którzy przyznają, że im i ich rodzinom żyje się średnio – ani dobrze, ani źle (45 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (258) przeprowadzono w dniach 4 – 13 listopada 2011 roku na liczącej 969 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

(fot.sxc.hu)

Warto poczytać

 1. photography-700138960720 28.05.2017

  Polskę w 2017 r. odwiedziło 17,5 mln turystów

  Do Polski przyjechało w ubiegłym roku 17,5 mln, czyli o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej, turystów zagranicznych.

 2. mother-and-daughter-2078075960720 26.05.2017

  GUS dzieli się danymi nt. polskich matek

  Polskie mamy w większości mają wyższe wykształcenie, na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. Matki z rodzin wielodzietnych są na ogół aktywne zawodowo - wynika z danych GUS i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W piątek obchodzimy Dzień Matki.

 3. protest-4646161280 25.05.2017

  CBOS: Młodzież bez zaangażowana w politykę

  Ponad połowa najmłodszych badanych (od 18 do 24 roku życia) deklaruje się jako niezaangażowani (52 proc.) w politykę.

 4. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 5. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 6. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 7. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 8. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook