Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Wszystkie pieniądze Watykanu

16.07.2015

Z jednej strony dziura budżetowa, z drugiej poważna nadwyżka - Watykan pokazał swoje finanse. Stolica Apostolska zamknęła rok 2014 deficytem w wysokości 25,6 mln euro, a więc nieco wyższym niż rok wcześniej, gdy wyniósł on ok. 24,5 mln. Natomiast Gubernatorat Państwa Miasta Watykanu odnotował w tym samym czasie nadwyżkę budżetowa w wysokości ponad 63,5 mln euro, przekraczając wskaźniki sprzed roku o prawie 33,5 mln. Te i wiele innych danych zawiera komunikat, ogłoszony 16 lipca przez Biuro Prasowe Stolicy Świętej, informujący o bilansach zbiorczych obu tych podmiotów watykańskich.

Oba bilanse przedstawili 14 bm. na posiedzeniu Rady ds. Gospodarki kard. George Pell, stojący na czele Sekretariatu ds. Gospodarki i jego współpracownicy. Dane te przygotowała Prefektura Spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, a sprawdzili je członkowie Komitetu ds. Audytu i inspektor z zewnątrz.

Komunikat zwraca uwagę, że rok 2014 był okresem przechodzenia do nowej polityki zarządzania finansowego, opartej na Międzynarodowych Zasadach Rozliczeniowych dla Sektora Publicznego (IPSAS). Przejście to przebiegało dobrze – stwierdza dokument watykański. Podkreśla również, że obecne bilanse opracowano po raz pierwszy zbiorczo dla wszystkich instytucji Stolicy Apostolskiej, których jest łącznie 64.

Bilans Stolicy Apostolskiej wykazał w minionym roku deficyt w wysokości 25 621 tys. euro, przekraczając nieznacznie wskaźnik sprzed roku, wynoszący 24 471 tys. Jednocześnie jednak w komunikacie zaznaczono, że gdyby wobec roku 2013 zastosowano te rygorystyczne przepisy rozliczeniowe, jakie przyjęto obecnie, to deficyt sprzed 2 lat wyniósłby ponad 37,2 mln euro. Świadczy to, zdaniem specjalistów watykańskich, o znacznej poprawie dyscypliny finansowej i o korzystnych inwestycjach dokonanych przez Stolicę Świętą. Główne wpływy to wpłaty pochodzące od biskupów na rzecz Stolicy Apostolskiej, zgodnie z kanonem 1271 Kodeksu Prawa Kanonicznego (21 mln euro) i środki przekazane przez Instytut Dzieł religijnych (50 mln).

Wartość netto dziedzictwa Stolicy Apostolskiej umocniła się w tym czasie na poziomie 939 mln euro w następstwie regulacji podjętych na rzecz ujęcia w bilansie zamknięcia roku 2014 wszystkich aktywów i pasywów. W odniesieniu do instytucji włączonych do bilansu konsolidacyjnego aktywa, których wcześniej nie ujmowano w tym bilansie, wzrosły do 1114 nln euro, podczas gdy pasywa wyniosły 222 mln. Podobnie jak w latach poprzednich największy udział w wydatkach mają płace dla 2880 zatrudnionych w 64 instytucjach watykańskich, objętych bilansem – 126,6 mln euro.

Bilans Gubernatoratu zamknął się sumą 63 519 tys. euro, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim aż o prawie 30,5 mln (było 33 042 tys.). Tak duża poprawa wynika przede wszystkim ze znaczących wpływów pochodzących z działalności kulturalnej (głównie Muzeów Watykańskich) i korzystnych inwestycji. Bilans wykazuje, że Gubernatorat zatrudnia łącznie 1930 osób.

Na wspomnianym posiedzeniu Rady ds. Gospodarki przedstawiciele Sekretariatu oznajmili, że kontroler zewnętrzny potwierdził zatrzymanie raportu z korzystnej rewizji bilansu Stolicy Apostolskiej i Gubernatoratu. Pod koniec maja Rada otrzymała szczegółową propozycję budżetu rok bieżący i zalecenia dla każdej ze 136 instytucji, objętych bilansem – wszystko to przygotował Sekretariat Spraw Gospodarczych.

„Członkowie Rady wyrazili wdzięczność zarówno za rygorystyczną i profesjonalną pracę, wykonaną przez organy kontrolne, jak i za silne zaangażowanie na rzecz wcielenia w życie reform finansowych, zatwierdzonych przez Ojca Świętego” – głosi komunikat watykańskiego Biura Prasowego.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

KAI/JKUB

[fot. PAP/EPA]

[fot. Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0/Tenan]


Warto poczytać

 1. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 2. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 3. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 4. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 5. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 6. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 7. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

 8. child-355176960720 14.05.2017

  Większość Białorusinów popiera urlop ojcowski

  66 proc. Białorusinów popiera ideę wprowadzenia urlopu ojcowskiego dla opieki nad dzieckiem - poinformował zastępca ministra pracy i opieki społecznej Alaksandr Rumak. Sondaż przeprowadził Białoruski Uniwersytet Państwowy (BGU).

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook