Jedynie prawda jest ciekawa

Polacy fatalnie oceniają sytuację w kraju

27.09.2012

Ponad trzy czwarte Polaków (77 proc.) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 15 proc., pozostałe 8 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie - wynika z wrześniowego sondażu TNS Polska.

Najwięcej respondentów - 77 proc. - jest zdania, że polska gospodarka znajduje się obecnie w kryzysie, przy czym 26 proc. badanych określa go jako głęboki. Zdaniem jednej piątej ankietowanych (19 proc.) gospodarka rozwija się, ale zaledwie 1 proc. określa ten rozwój jako dynamiczny. 4 proc. respondentów nie umiało zająć stanowiska na ten temat.

W ocenie ponad połowy Polaków (53 proc.) w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności pogorszą się. Przeciwnego zdania jest co dziesiąty badany (10 proc.), a jedna trzecia (33 proc.) respondentów uważa, że będzie mniej więcej tak samo jak obecnie. Z kolei 4 proc. badanych nie wypowiada się jednoznacznie w tej sprawie.

Jak podkreśla TNS Polska, w porównaniu z poprzednim miesiącem nastroje społeczne we wrześniu znacznie pogorszyły się. O 5 punktów procentowych spadł udział respondentów optymistycznie oceniających sytuację w kraju, podczas gdy odsetek pesymistów wzrósł aż o 7 punktów  procentowych.

O tym, że kierunek zmian w Polsce jest dobry, częściej przekonane są nastolatki w wieku 15-19 lat (23  proc.), badani z wykształceniem średnim (18 proc.) i wyższym (21 proc.) , a także mieszkańcy dużych miast (100-500 tys. mieszkańców) - 19 proc. i powyżej 500 tys. - 18 proc.

Według badań TNS Polska najbardziej optymistyczną grupą, jeżeli chodzi o zmiany zachodzące w naszym kraju, są sympatycy PO - aż 46 proc. z nich jest przekonanych o tym, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku. Zdanie to podzielają, częściej od ogółu, badani o centrowych poglądach politycznych (centrolewicowe - 28 proc., centroprawicowe - 29 proc.).

Ponadto - jak podkreśla TNS Polska - im większe zainteresowanie sprawami polityki wśród respondentów, tym większy jest ich optymizm; wśród osób bardzo interesujących się polityką jest 28 proc. tych, którzy uważają, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku, podczas gdy wśród badanych nieinteresujących się tym tematem optymiści stanowią zaledwie 8 proc.

We wrześniu pogorszyły się też opinie na temat obecnego stanu polskiej gospodarki. O 6 punktów procentowych spadł odsetek badanych, których zdaniem nasza gospodarka się rozwija i o 7 punktów procentowych wzrósł udział respondentów uważających, że gospodarka jest w kryzysie.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca prognozy sytuacji materialnej są bardziej pesymistyczne. O 4 punkty procentowe wzrósł odsetek osób uważających, że nastąpi pogorszenie warunków życia  ludności, przy jednoczesnym spadku o 3 punkty procentowe odsetka osób wierzących, że nastąpi poprawa.

Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 6-9 września tego roku na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

PAP/kop
[fot. sxc.hu]
CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook