Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Większość Polaków zadowolona ze swoich osiągnięć

07.01.2015

Ponad połowa Polaków (56 proc.) odczuwało w 2014 roku zadowolenie, że coś im się udało; pewność, że wszystko udało się dobrze, wyraziło 52 proc. respondentów, a prawie połowa (49 proc.) była dumna ze swoich osiągnięć - wynika z sondażu CBOS.

Według badań CBOS niespełna połowa respondentów (47 proc.) często lub bardzo często odczuwała w minionym roku zdenerwowanie, rozdrażnienie. Mniej więcej co trzeci badany (35 proc.) wielokrotnie w ciągu ubiegłego roku czuł się lekceważony przez władzę; 32 proc. ankietowanych odczuwało zniechęcenie, znużenie, zaś 31 proc. badanych bezradność.

Co piąty ankietowany (20 proc.) często lub bardzo często doświadczał wściekłości i niemal taki sam odsetek respondentów (19 proc.) odczuwał stany depresyjne. Sporadycznie badani mówili o myślach samobójczych (1 proc.).

W opisie nastrojów panujących w najbliższym otoczeniu respondentów przeważają określenia negatywne. Badani najczęściej deklarują, że w ich otoczeniu dominuje lęk, obawa przed tym, co przyniesie przyszłość (36 proc.). Co piąty respondent (19 proc.) dostrzega w swoim środowisku przede wszystkim apatię, rezygnację, pogodzenie z losem, a niewiele mniejszy odsetek badanych (17 proc.) ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę. Jedynie co czwarty ankietowany (25 proc.) pozytywnie ocenia nastrój panujący w swoim otoczeniu, w tym 19 proc. dostrzega w nim pewne odprężenie i zadowolenie, a 6 proc. ogólne odprężenie i zadowolenie.

Samopoczucie psychiczne Polaków - jak podkreśla CBOS - jest dosyć wyraźnie zróżnicowane społecznie. Bardzo silnie wpływa na nie położenie materialne respondentów. Ankietowani lepiej oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych wyraźnie częściej doznawali emocji pozytywnych, rzadziej zaś negatywnych. Istotną rolę w tym kontekście odgrywa również wykształcenie: respondenci lepiej wykształceni częściej doświadczali uczuć pozytywnych, natomiast badani z wykształceniem podstawowym częściej niż pozostali emocji negatywnych.

W ocenie CBOS, deklaracje związane z doświadczeniem różnych stanów emocjonalnych w pewnym stopniu różnicuje płeć. Kobiety przyznawały wyraźnie częściej niż mężczyźni, że 2014 roku często lub bardzo często doświadczały bezradności, smutku, stanów depresyjnych, zniechęcenia, znużenia oraz zdenerwowania i rozdrażnienia.

CBOS analizując wyniki badań z lat 2013 i 2014 podkreślił, że można zauważyć, że samopoczucie
Polaków się poprawiło, w ciągu ostatniego roku wszystkie uwzględnione w sondażu pozytywne stany emocjonalne odczuwane były częściej, a negatywne rzadziej. W porównaniu z rokiem 2013 Polacy częściej odczuwali zadowolenie, że coś im się udało, pewność, że wszystko układa się dobrze, zaciekawienie, podekscytowanie, a także dumę z własnych osiągnięć. Wyraźnie rzadziej natomiast niż w roku 2013 czuli się lekceważeni przez władzę, rzadziej też odczuwali wściekłość.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 4-11 grudnia 2014 roku na liczącej 936 osób
reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

AM/PAP

[fot. freeimages.com]


Słowa kluczowe:

CBOS

,

badania

,

respondenci

,

władza

CS145fotMINI

Czas Stefczyka 145/2017

PDF (8,85 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook