Jedynie prawda jest ciekawa

Większość Polaków nie chce wprowadzenia euro

06.11.2014

Zdecydowana większość Polaków (68 proc.) opowiada się przeciwko wprowadzenia europejskiej waluty w Polsce. Zwolenników wspólnej waluty było 24 proc. CBOS zwraca uwagę, że odsetek przeciwników euro rośnie.

Od lutego 2013 roku odsetek zwolenników przystąpienia Polski do strefy euro zmniejszył się o 5 punktów proc. i obecnie należy do najniższych w historii naszych badań - podkreśla CBOS.

Z sondażu wynika, że w wypadku przyjęcia przez Polskę euro 67 proc. badanych - o 7 pkt. Więcej niż w lutym 2013 r. - spodziewa się, że "zwykli ludzie" na tym stracą. Przeciwnego zdania było 20 proc. ankietowanych - 5 pkt. mniej niż w lutym 2013 r. Wśród niekorzystnych efektów 64 proc. respondentów wskazało wzrost cen, 42 proc. - niekorzystny kurs wymiany, a 27 proc. utratę przez Polskę możliwości prowadzenia samodzielnej polityki pieniężnej. 59 proc. dostrzega natomiast korzyść w eliminacji ryzyka związanego ze zmianami kursu złotego wobec euro.

CBOS przypomniał, że historycznie największe - sięgające 64 proc. - poparcie dla euro odnotowano w styczniu 2002 r. jeszcze przed akcesją Polski do UE. Już po wejściu do Unii akceptacja przystąpienia do strefy euro słabła. W latach 2007-2008 odsetki zwolenników i przeciwników przyjęcia europejskiej waluty były zbliżone, w pierwszym kwartale 2009 r., po wprowadzeniu euro na Słowacji i w okresie dyskusji nad możliwością i zasadnością szybkiego przyjęcia wspólnej waluty przez Polskę, poparcie ponownie zwiększyło się do 52-53 proc. W kolejnych latach, kiedy znane już były problemy finansowe Grecji, a potem innych państw europejskich, akceptacja wprowadzenia wspólnej waluty w naszym kraju słabła - podkreśliło Centrum.

Z sondażu wynika jednak, że mimo trudności, z jakimi wciąż boryka się strefa euro, jedynie 13 proc. badanych uważa, że Europa potrzebuje dziś mniej integracji i rezygnacji ze wspólnej waluty. 38 proc. ankietowanych jest zdania, że UE powinna integrować się bardziej niż dotychczas.

Utrzymuje się też wysoki poziom społecznego poparcia dla członkostwa Polski w UE. W sondażu opowiedziało się za tym 84 proc. ankietowanych, przeciwko obecności w UE było 11 proc.

Sondaż w sprawie stosunku do euro CBOS przeprowadził w ramach cyklicznego badania "Aktualne problemy i wydarzenia" w dniach 9-15 października 2014 r. na liczącej 919 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, lz

[fot: sxc.hu]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook