Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

UdSC: Dla cudzoziemców Polska to kraj tranzytowy

20.06.2015

Polska jest w dalszym ciągu traktowana przez cudzoziemców jako kraj tranzytowy, a rzeczywistym celem większości osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce jest zalegalizowanie pobytu w innych krajach - wskazuje Urząd do Spraw Cudzoziemców.

W sobotę - 20 czerwca - przypada Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony przez ONZ w 2000 roku. W Polsce, zgodnie z Konwencją Genewską, cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

"Polska jest w dalszym ciągu traktowana przez cudzoziemców jako kraj tranzytowy, a rzeczywistym celem większości osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce jest zalegalizowanie pobytu w innych krajach, które gwarantują dostęp do jak najwyższych świadczeń socjalnych" - podkreślono w najnowszej informacji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wykonywania ustawy o ochronie cudzoziemców na terytorium RP.

Organem właściwym w sprawach udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który prowadzi postępowania o nadanie statusu uchodźcy przy pomocy Departamentu Postępowań Uchodźczych UdSC. W zeszłym roku o nadanie tej formy ochrony międzynarodowej ubiegało się ponad 6,6 tys. osób. To ponad dwukrotnie mniej niż rok wcześniej, gdy o ochronę ubiegało się prawie 15 tys. osób.

W 2014 r. największą grupę osób starających się o status uchodźcy stanowili obywatele Rosji (2772 osoby, głównie narodowości czeczeńskiej) oraz Ukrainy (2253 osoby). Ponadto o status uchodźcy występowali najczęściej obywatele Gruzji, Armenii, Tadżykistanu, Syrii oraz Kirgistanu.

Status uchodźcy nadano 262 cudzoziemcom. Największą grupę spośród nich stanowili obywatele Syrii (115 osób), a także Afganistanu, Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Somalii oraz Egiptu. Status uchodźcy otrzymało także 22 bezpaństwowców.

Dla porównania, rok wcześniej tą formą ochrony objęto 200 osób. Największą grupę stanowili obywatele Syrii (69 osób), bezpaństwowcy (25), obywatele Rosji (23), Afganistanu (20), Białorusi (19), Egiptu (15) oraz Kirgistanu (11).

"Liczba osób, którym nadano status uchodźcy w roku ubiegłym, była zatem większa o 31 proc. w porównaniu do roku 2013" - podkreślono w informacji UdSC.

W przypadku odmowy nadania statusu uchodźcy UdSC z urzędu rozstrzyga o potrzebie udzielenia cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej. W 2014 r. została ona udzielona 170 osobom. 300 kolejnym cudzoziemcom Polska udzieliła zgody na pobyt tolerowany.

"Powyższe dane wskazują, iż w 2014 r. w Polsce objęto ochroną międzynarodową oraz krajową łącznie 732 cudzoziemców. Stanowi to ponad 10 proc. osób, które złożyły wnioski o nadanie statusu uchodźcy – ponad dwukrotnie więcej jak rok wcześniej" - wskazano w informacji.

Konwencja Genewska nie reguluje kwestii związanych z utrzymaniem przez państwo przyjmujące osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP przewiduje możliwość udzielania takim osobom m.in. pomocy socjalnej oraz opieki medycznej. W 2014 r. UdSC wydał na ten cel 45 mln zł. To o 13 proc. więcej niż w roku wcześniej (40 mln zł).

Na koniec zeszłego roku w Polsce istniało 13 ośrodków dla cudzoziemców (4 ośrodki własne UdSC oraz 9 wynajmowanych). Z pomocy tych placówek skorzystało ponad 3,8 tys. osób.

Jak szacują organizacje pomocowe, w wyniku wojen, konfliktów i prześladowań na całym świecie do opuszczenia swoich domów zostało zmuszonych 60 mln osób. To prawie dwa razy więcej niż 10 lat temu. Głównym powodem tak szybkiego wzrostu liczby uchodźców na przestrzeni ostatnich lat jest trwająca wojna w Syrii.

Ogromny wpływ na wzrost uchodźców ma również konflikt na wschodniej Ukrainie - podkreśla Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które jest jedną z organizacji wspierających zarówno syryjskich, jak i ukraińskich uchodźców.

Ryb, PAP

Fot. [UNHCR/R. Arnold]

Słowa kluczowe:

UNHCR

,

uchodźcy

,

Polska

,

azyl

Warto poczytać

 1. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 2. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 3. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 4. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 5. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 6. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 7. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 8. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook