Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Tylko 28 proc. Polaków popiera Tuska

28.01.2014

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że tylko 26 proc. badanych popiera rząd Donalda Tuska, a do jego przeciwników zalicza siebie 43 proc. respondentów. Podobnie jest w przypadku samego premiera, gdzie 28 proc. ankietowanych jest zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi właśnie Tusk.

Według CBOS w styczniu 26 proc. badanych zalicza siebie do zwolenników rządu, w porównaniu z grudniem wzrost o 4 pkt proc.). 27 proc., spadek o 5 punktów proc. ma do niego stosunek obojętny; 43 proc. - tak jak przed miesiącem - to przeciwnicy obecnego gabinetu.

Jak wskazuje CBOS, zwolennikami gabinetu Tuska są w zdecydowanej większości sympatycy PO (84 proc.), 24 proc badanych deklarujących udział w wyborach, ale niezdecydowanych, na kogo głosować, po 22 proc. elektoratu SLD oraz respondentów niezdecydowanych, czy wziąć udział w wyborach.

Do przeciwników rządu należy zdecydowana większość sympatyków PiS (78 proc.), 54 proc. potencjalnych wyborców SLD; 42 proc. wyborców o nieokreślonych preferencjach partyjnych oraz 39 proc. osób niezdecydowanych, czy wziąć udział w wyborach.

Za zwolenników rządu uważa się co najmniej jedna trzecia mieszkańców dużych miast (34 proc. w miastach liczących od 100 tys. do 500 tys. ludności i 41 proc. w miastach powyżej 500 tys.), ponad dwie piąte badanych legitymujących się wyższym wykształceniem (41 proc.) oraz kadry kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla (43 proc.).

Najwięcej przeciwników rządu jest wśród badanych źle oceniających własną sytuację materialną (57 proc.), respondentów utożsamiających się z prawicą (55 proc.), rolników (55 proc.) oraz najmłodszych badanych (50 proc.).

CBOS zauważa ponadto, że poprawę notowań rządu najwyraźniej widać w opiniach o efektach jego pracy.

W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł odsetek badanych oceniających je dobrze (o 5 pkt, do 26 proc.), jednocześnie zmniejszył się (o 6 pkt, do 62 proc.) odsetek tych, którzy krytycznie wypowiadają się o wynikach działalności rządu Tuska. 12 proc. nie miało zdania.

W potencjalnych elektoratach pozytywne opinie o działalności rządu przeważają jedynie wśród sympatyków PO (68 proc. wobec 22 proc. negatywnych), natomiast najbardziej krytyczni w ocenie pracy rządu są zwolennicy PiS (83 proc. złych ocen).

We wszystkich grupach społeczno-demograficznych przeważają negatywne opinie o wynikach działalności gabinetu Tuska. Dobre oceny częściej niż ogół wystawiają osoby z wyższym wykształceniem (34 proc.) i mieszkańcy największych miast (36 proc.), przede wszystkim zaś kadra kierownicza i wysoko wykwalifikowani specjaliści oraz badani o najwyższych dochodach per capita (po 40 proc.)

CBOS pytał też w sondażu o ocenę polityki gospodarczej rządu Tuska. W dalszym ciągu dwie trzecie badanych (64 proc., od grudnia spadek o 3 pkt proc.) nie wierzy, by polityka obecnego gabinetu mogła przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej kraju, ale nieznacznie wzrósł odsetek tych, którzy mają zaufanie do działań rządu w sferze gospodarki (o 4 pkt, do 25 proc.). 11 proc. nie miało zdania.

O tym, że polityka obecnego rządu daje nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej, przekonanych jest 70 proc. sympatyków PO, 24 proc. zwolenników SLD oraz wyborców niezdecydowanych, na kogo głosować (28 proc.). Największymi pesymistami w ocenie szans poprawy stanu gospodarki są potencjalni wyborcy PiS (88 proc.) oraz badani niezamierzający brać udziału w ewentualnych wyborach (75 proc.).

Nieco lepsze zdanie o polityce gospodarczej rządu mają mieszkańcy największych miast (35 proc. ocenia ją dobrze), osoby z wyższym wykształceniem (35 proc.), respondenci pracujący na stanowiskach kierowniczych i specjaliści (36 proc.) oraz badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach na osobę w rodzinie (37 proc.).

Według CBOS w styczniu nieznacznej poprawie uległy notowania samego Donalda Tuska. 28 proc. badanych, wzrost o 2 punkty proc., jest zadowolona z tego, że na czele Rady Ministrów stoi Tusk, 58 proc., spadek o 2 punkty proc. wyraża niezadowolenie. 14 proc. nie ma zdania.

Zadowolenie z szefa rządu deklaruje zdecydowana większość potencjalnych wyborców PO (87 proc.), 29 proc. zwolenników SLD i wyborców niezdecydowanych, na kogo oddać głos (27 proc.). Niezadowoleni z premiera są przede wszystkim sympatycy PiS (86 proc.), ale także większość zwolenników SLD, osób niezdecydowanych, czy wziąć udział w wyborach oraz niezamierzających w nich uczestniczyć.

Tak jak w przypadku ocen rządu, opinie o premierze zależą od wielkości miejscowości zamieszkania, poziomu wykształcenia i wysokości dochodów na osobę w gospodarstwie domowym.

Sondaż CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo w dniach 9-15 stycznia 2014 roku na liczącej 1067 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, lz

[fot: PAP/Rafał Guz]


Słowa kluczowe:

rząd

,

poparcie

,

sondaż

Warto poczytać

 1. mother-and-daughter-2078075960720 26.05.2017

  GUS dzieli się danymi nt. polskich matek

  Polskie mamy w większości mają wyższe wykształcenie, na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. Matki z rodzin wielodzietnych są na ogół aktywne zawodowo - wynika z danych GUS i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W piątek obchodzimy Dzień Matki.

 2. protest-4646161280 25.05.2017

  CBOS: Młodzież bez zaangażowana w politykę

  Ponad połowa najmłodszych badanych (od 18 do 24 roku życia) deklaruje się jako niezaangażowani (52 proc.) w politykę.

 3. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 4. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 5. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 6. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 7. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 8. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook