Jedynie prawda jest ciekawa

Sondaż: Sprawy kraju idą w złym kierunku

31.10.2012

Nastroje społeczne są coraz gorsze – wynika z październikowego badania Wskaźnika Optymizmu Konsumentów. Poziom WOK spadł o 2,45 pkt w porównaniu z wrześniem. Osiągnął poziom 72,06 pkt. To najniższy wynik od wielu lat – podał Ipsos.

Wskaźnik może przybierać wartości od 0 do 200 pkt. Najnowszy pomiar przeprowadzono między 5 a 14 października br. na reprezentatywnej próbie 1005 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Jak wynika z badania, 74 proc. (plus 2 pkt proc. wobec września) Polaków stwierdziło, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku. Jednocześnie zmalał odsetek respondentów, którzy twierdzą, że sprawy kraju idą w dobrą stronę (we wrześniu twierdziło tak 21 proc. pytanych, podczas gdy w październiku 17 proc.).

- W październikowym pomiarze wszystkie składowe wskaźnika WOK obniżyły swój wynik. Tego typu tendencja obserwowana jest już kolejny miesiąc - napisano w komunikacie.

Ocena klimatu gospodarczego, czyli bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian, w stosunku do września nieznacznie się pogorszyła do 55,87 pkt, co oznacza spadek o 1,29 pkt.

- Wskaźnik bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadł o 1,78 pkt, osiągając poziom 62,14 pkt - napisano.

Nieco ponad połowa badanych - 52 proc. - jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ostatnich 12 miesiącach się pogorszyła. Natomiast 4 proc. uważało, że sytuacja gospodarcza się poprawiła. We wrześniu tego zdania było 8 proc. pytanych.

- W październikowym pomiarze najbardziej zmalał wskaźnik skłonności do zakupów, spadając do poziomu 82,85 pkt. Różnica w porównaniu do zeszłego miesiąca wyniosła 3,23 pkt - podkreślono.

Z badania wynika też, że zmniejszył się odsetek osób, które uważają, że sytuacja materialna ich gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach się poprawi. We wrześniowym pomiarze 18 proc. respondentów spodziewało się poprawy tej sytuacji w ciągu najbliższego roku. W październiku uważało tak 15 proc.

Negatywna ocena zarówno sytuacji obecnej, jak i przyszłej, przekłada się również na spadek wskaźnika oczekiwań względem przyszłości. W stosunku do września spadł on o 1,42 pkt, osiągając poziom 75,42 pkt.

- W porównaniu do zeszłego miesiąca znacząco zwiększyła się grupa osób deklarujących brak możliwości odłożenia jakichkolwiek pieniędzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. We wrześniu 73 proc. badanych deklarowało brak takich możliwości, podczas gdy w październiku odsetek ten wzrósł do poziomu 78 proc - stwierdzono.

PAP, rch

[Fot. sxc.hu]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook