Jedynie prawda jest ciekawa

Sejm uchwala powoli

12.02.2012

Podczas siedmiu posiedzeń, które odbyły się od początku kadencji Sejmu, posłowie uchwalili 13 ustaw. Na rozpatrzenie czeka 59 projektów, w tym m.in. 21 przygotowanych przez klub PiS, 14 Ruchu Palikota, dziewięć SLD, sześć autorstwa Solidarnej Polski, dwa PSL i jeden PO. Projekty, które czekają na rozpatrzenie, nie mają jeszcze numerów druków. Są obecnie opiniowane przez biura: legislacyjne i analiz sejmowych lub skierowane do konsultacji.

Marszałek Ewa Kopacz zapowiadała pod koniec stycznia, że na stronie internetowej Sejmu dostępny będzie wykaz wszystkich składanych projektów ustaw. Dotychczas prezentowane były tylko te, które mają już nadany numer druku. Wszystkie projekty - jak mówiła Kopacz - będą miały informację czy zostały skierowane do konsultacji, czy do komisji i jaki jest harmonogram prac nad nimi.

Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez Kancelarię Sejmu, wśród 21 projektów autorstwa klubu PiS jest m.in. propozycja zmian w ustawie o Euro 2012, przewidująca zmniejszenie wynagrodzeń członków zarządu spółki PL2012 i dostosowanie ich do wynagrodzeń w innych spółkach Skarbu Państwa.

Według innego projektu ustawy autorstwa PiS - o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 - takim osobom, które w czasie wojny były obywatelami polskimi i są nimi obecnie, a także mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium naszego kraju przyznane byłoby miesięczne świadczenie pieniężne.

Klub SLD zgłosił 9 projektów, m.in. - podobny do projektu klubu RP - zniesienia Funduszu Kościelnego, a także propozycje regulacji ws. zapłodnienia in vitro. Autorstwa posłów Sojuszu jest też propozycja zmian w ustawie o kombatantach i innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Daje ona kombatantom i ich spadkobiercom prawo do ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Wśród projektów złożonych w Sejmie przez klub Ruchu Palikota jest m.in. propozycja zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie zawiera on zapisów depenalizujących posiadanie małej ilości marihuany na własny użytek. Projekt wprowadza nowe rozwiązania prawne, które miałyby m.in. zobowiązać ministra sprawiedliwości do tego, by w porozumieniu z ministrem zdrowia precyzyjnie określił, co oznacza zawarte w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii określenie: niewielka ilość narkotyku. Ten projekt ma raczej nikłe szanse na pozytywne głosowanie więszkości posłów.

Projekt zmian w ustawie o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego - to z kolei jeden z pomysłów klubu Solidarnej Polski. Projekt miałby znieść maksymalną kwotę odszkodowania za represje. Do tej pory było to 25 tys. zł, jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że takie ograniczenie jest niezgodne z konstytucją.

Dwa projekty zgłosił klub PSL - m.in. projekt nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Jeden złożył klub PO - zakłada on m.in., że kartę motorowerową może uzyskać osoba, która skończyła 13 lat.

Ponadto posłowie PSL i SLD wspólnie zaproponowali projekt ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec represjonowanych za działalność na rzecz demokratycznej Polski byłych posłów - więźniów brzeskich. Ma on na celu przywrócenie czci i godności posłom na Sejm w II RP, represjonowanym za działalność na rzecz demokratycznej Polski przez obóz sanacyjny.

Oprócz tego numeru druku nie mają jeszcze: jeden projekt zaproponowany przez komisję i cztery projekty rządowe. Jeden z rządowych projektów przewiduje likwidację delegatur terenowych ministra skarbu państwa.

Według informacji ze strony internetowej Sejmu, od początku kadencji w trakcie siedmiu posiedzeń Izby uchwalono 13 ustaw i 27 uchwał.

PAP, DOL
[fot. Wikipedia.org/Network.nt]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook