Jedynie prawda jest ciekawa

Rząd Tuska coraz mniej popularny

21.02.2014

Lutowe badania pokazują, że w społeczeństwie utrzymuje się wysokie poparcie Bronisława Komorowskiego. Natomiast problem ma rząd. Według sondażu TNZ Polska, aż 75 proc. badanych źle ocenia pracę rządu i premiera Donalda Tuska.

W lutym, podobnie jak w styczniu, odsetek zwolenników rządu wyniósł 26 procent; do przeciwników obecnego gabinetu zaliczyło się 42 proc. (spadek o 1 punkt proc.); obojętność zadeklarowało 28 proc. badanych - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Zadowolenie z tego, że pracami Rady Ministrów kieruje Donald Tusk wyrażało w lutym 28 proc. badanych (tyle samo co w styczniu), 59 proc. - wzrost o 1 punkt proc. - jest z tego niezadowolona. Jeśli chodzi o oceny wyników działalności rządu, to postrzegane są one nieco gorzej niż w poprzednim miesiącu. 63 proc. krytycznie wypowiada się o wynikach działalności rządu (od stycznia wzrost o 1 punkt). Pozytywnie efekty jego pracy ocenia obecnie 27 proc. badanych (wzrost o 1 punkt).

CBOS pytał też respondentów o opinie na temat polityki gospodarczej rządu. 26 proc respondentów sądzi, że stwarza ona szanse poprawy sytuacji gospodarczej (wzrost o 1 punkt), natomiast 66 proc. badanych jest przeciwnego zdania (wzrost o 2 punkty).

Największe poparcie dla rządu wyrażają zwolennicy Platformy Obywatelskiej (87 proc.). Przeciwnikami rządu są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (80 proc.). Więcej przeciwników niż zwolenników obecnego rządu jest wśród potencjalnych wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej (47 proc. przeciwników), oraz wśród badanych deklarujących udział w wyborach parlamentarnych, ale niezdecydowanych, na kogo głosować (37 proc.), osób niezamierzających brać w nich udziału (43 proc.) i niezdecydowanych, czy wezmą w nich udział (37 proc.).

Jak wynika z badania dobrze oceniający sytuację materialną swoich gospodarstw domowych częściej deklarują się jako jego przeciwnicy (36 proc. ) niż zwolennicy (33 proc.). Wśród osób źle oceniających swoje warunki materialne przeciwnicy rządu stanowią 54 proc.. Najwięcej przeciwników rządu jest wśród bezrobotnych (60 proc.). Najwięcej zwolenników obecny gabinet ma wśród mieszkańców największych miast (46 proc. w miastach liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców).

CBOS podsumowuje, że po styczniowym niewielkim wzroście ocen rządu - związanym z ogólną poprawą nastrojów społecznych - w lutym nastąpiła ich stabilizacja. Pracownia zauważa, że odnotowana w styczniu poprawa ocen rządu wśród osób, które twierdzą, że wezmą udział w ewentualnych wyborach, ale jeszcze nie wiedzą, na kogo będą głosować, okazała się nietrwała. Badanie CBOS "przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 6-12 lutego 2014 roku na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Podobne sondaże przedstawia instytut TNS Polska.

Najnowszy sondaż pokazuje, iż 49 proc. badanych uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta. Przeciwnego zdania jest 40 proc. Rząd pozytywnie ocenia 19 proc., a źle - 75 proc. Premiera Donalda Tuska chwali 23 proc., a krytykuje - 70 proc.

Spośród ankietowanych dobrze oceniających Komorowskiego (49 proc.) 8 proc. uważa, że zdecydowanie dobrze wypełnia on obowiązki prezydenta, a 41 proc. że robi to raczej dobrze. W porównaniu do stycznia grupa respondentów wystawiających Komorowskiemu pozytywną ocenę zmniejszyła się o 4 punkty proc.

Z kolei wśród 40 proc. ankietowanych wystawiających prezydentowi negatywną opinię 15 proc. zrobiło to zdecydowanie, a 25 proc. oceniło, że raczej źle wypełnia on swe obowiązki. Odsetek krytyków Komorowskiego wzrósł w stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca o 5 punktów proc.

Zdania o pracy prezydenta nie wyraziło 11 proc. respondentów.

Dobrze działalność rządu oceniło w styczniu łącznie 19 proc. badanych - 1 proc. zdecydowanie, a 18 proc. raczej. Grupa wystawiających obecnej Radzie Ministrów pozytywną ocenę zmniejszyła się w porównaniu do stycznia o 2 punkty proc.

Złe zdanie o pracy rządu wyraziło 75 proc. respondentów, spośród których zdecydowanie źle obecny gabinet oceniło 26 proc., a 49 proc. raczej źle. Grupa krytyków rządu zwiększyła się od stycznia o 5 punktów proc.

Zdania o działaniach rządu nie wyraziło 6 proc. badanych.

O pracy premiera Donalda Tuska dobrą opinię miało 23 proc. ankietowanych - 2 proc. zdecydowanie, a 21 proc. raczej dobrze oceniło go. Odsetek pozytywnych opinii zmniejszył się w porównaniu do stycznia o 1 punkt proc.

Negatywną ocenę wystawiło premierowi w lutym 70 proc. respondentów - 40 proc. miało raczej, a 30 zdecydowanie złą opinię o jego pracy. Grupa krytyków Donalda Tuska zwiększyła się w porównaniu do stycznia o 2 punkty proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-13 lutego 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

PAP, lz

[fot: PAP/Grzegorz Jakubowski]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook