Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Rok w mieszanym nastroju

31.12.2012

Jak wynika z badań CBOS, połowie Polaków dopisywało w minionym roku dobre samopoczucie, a połowie towarzyszył zły nastrój.

W 2012 r. ponad połowa (51 proc.) Polaków badanych przez CBOS często lub bardzo często odczuwała zadowolenie, że coś im się udało w życiu. Jednocześnie połowa ankietowanych (50 proc.) podała, że w mijającym roku była wielokrotnie zdenerwowana i rozdrażniona.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło badanie samopoczucia Polaków między 30 listopada i 6 grudnia na 1135-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Tzw. syntetyczny wskaźnik samopoczucia - mierzący stan pozytywnych i negatywnych emocji w społeczeństwie - nieco spadł w porównaniu z 2011 r. Obecnie wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie niewiele niższym niż w najlepszym okresie - w latach 2007-08 - co świadczy o stosunkowo dobrym samopoczuciu psychicznym Polaków - ocenił CBOS.

O pozytywnych emocjach w mijającym roku mówiła mniej więcej połowa badanych. 48 proc. Polaków odpowiedziało, że byli dumni ze swoich osiągnięć, 47 proc. miało pewność, że wszystko układa się dobrze, a 46 proc. w 2012 r. było czymś szczególnie zaciekawionych i podekscytowanych.

Negatywne odczucia (oprócz zdenerwowania i rozdrażnienia) badani wskazywali rzadziej - 36 proc. często lub bardzo często czuło się wyraźnie lekceważonymi przez władzę, 33 proc. doznawało zniechęcenia, znużenia, a 31 proc. wskazało na poczucie bezradności. Jedna czwarta pytanych przez CBOS Polaków (25 proc.) odczuwała w 2012 r. wściekłość, a jedna piąta (20 proc.) odczuwała stany depresyjne lub była nieszczęśliwa. 1 proc. badanych przyznał w ankiecie, że miał w 2012 r. myśli samobójcze.

W porównaniu z wynikami z 2011 r. o 8 proc. spadł odsetek badanych deklarujących częste lub bardzo częste odczuwanie takich doznań, jak: pewność, że wszystko układa się dobrze. O 6 proc. mniej jest deklarujących zadowolenie, że coś się w życiu udało, a o 4 proc. - dumnych z własnych osiągnięć.
Przybyło natomiast ankietowanych, którzy w 2012 roku wielokrotnie czuli się bezradni (o 4 punkty proc.) oraz lekceważeni przez władzę (o 9 punktów proc.).

Z badania CBOS wynika, że samopoczucie Polaków jest dosyć mocno zróżnicowane społecznie - ci, którzy lepiej oceniają swoją sytuację materialną, częściej twierdzą, że w 2012 roku odczuwali pozytywne stany emocjonalne. Również osoby lepiej wykształcone częściej bywały czymś szczególnie zaciekawione, zainteresowane, zadowolone z tego, że coś im się udało, dumne ze swoich osiągnięć, częściej miały pewność, że wszystko układa się dobrze.

Lepsze samopoczucie w 2012 r. mieli częściej młodsi badani, a rzadziej - mający 55 lat i więcej. Jednocześnie najmłodsi respondenci najrzadziej, a najstarsi najczęściej wskazywali w ankiecie, że bywali czymś zniechęceni, znużeni oraz czuli się nieszczęśliwi.

Negatywne emocje dominują w ocenach nastrojów panujących w miejscu pracy i miejscu zamieszkania. Centrum odnotowało przy takim pytaniu 81 proc. opinii negatywnych i 16 proc. pozytywnych. Połowa Polaków (50 proc.) deklaruje, że w ich środowisku dominuje lęk, obawa i niepewność jutra. Blisko co piąty ankietowany (18 proc.) dostrzega w swoim otoczeniu ogólne niezadowolenie oraz brak wiary w jakąkolwiek poprawę, a co ósmy (13 proc.) - apatię, rezygnację i pogodzenie z losem.

PAP/JKUB

[fot. PAP/Tomasz Gzell]
Słowa kluczowe:

CBOS

,

strach

,

badania

,

depresja

,

ankieta

,

nastroje społeczne

Warto poczytać

 1. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 2. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 3. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 4. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 5. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 6. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 7. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 8. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook