Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Raport mniejszości: najbardziej znani Romowie

22.07.2015

Ze wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących w naszym kraju Polacy najczęściej wymieniają, jako znane im, Romów (40 proc. wskazań), Ukraińców (34 proc.) i Niemców (31 proc.) - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Co piąty ankietowany zapytany o mniejszości narodowe lub etniczne wymieniał Żydów (21 proc.), a co ósmy Białorusinów (12 proc.) i Rosjan (12 proc.). Mniej niż co dziesiąty wyszczególniał Litwinów, Ślązaków, Tatarów (po 8 proc.), Kaszubów oraz Łemków (po 6 proc.).

Według badań CBOS, niewielki odsetek badanych do mniejszości narodowych zamieszkujących w Polsce zalicza Rumunów (4 proc.), Turków (3 proc.) oraz Wietnamczyków (3 proc.). Sporadycznie respondenci podawali w tym kontekście mniejszości wyznaniowe, wymieniając najczęściej muzułmanów (3 proc.), a rzadziej inne wyznania (w sumie po 1 proc.). Pozostałe mniejszości wymieniane były przez mniej niż 3 proc. ankietowanych. Co czwarty badany (25 proc.) nie potrafił wymienić żadnej mniejszości narodowej lub etnicznej.

CBOS porównując wyniki sondażu z wynikami ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego zauważa, że nie ma wyraźnej zależności między rzeczywistą liczebnością mniejszości narodowych w Polsce a ich znajomością. Bardzo silnie zakorzeniona w świadomości badanych jest obecność Romów w Polsce, choć - jak wskazują dane spisu powszechnego - są oni mniej liczni (ok. 17 tys. osób) niż mniejszość niemiecka, białoruska czy ukraińska. Z kolei, jak wynika ze spisu, najliczniejsza jest mniejszość niemiecka (ok. 144 tys. osób), choć w sondażu znalazła się na trzecim miejscu pod względem częstości wskazań.

Blisko jedna trzecia respondentów (32 proc.) zadeklarowała, że zna osoby należące do mniejszości narodowych lub etnicznych, w tym 1 proc. badanych sam się do nich zalicza, co jest zgodne z wynikami ostatniego spisu powszechnego (2011 r.), a 68 proc. ankietowanych, że nie zna takich osób.

W ocenie CBOS, znajomość osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych bądź własną do nich przynależność częściej niż inni deklarują badani lepiej wykształceni, mieszkający w miastach powyżej 20 tys. ludności, a biorąc pod uwagę zróżnicowanie regionalne - mieszkańcy makroregionu północnego.

Zdecydowana większość badanych (79 proc.) uważa, że członkowie mniejszości narodowych lub etnicznych powinni mieć możliwość nauki swojego języka w polskich szkołach na dodatkowych lekcjach. Blisko dwie trzecie (63 proc.) jest zdania, że powinni oni mieć możliwość uczenia się w swoim języku. Ponad dwie piąte respondentów (43 proc.) sądzi, że powinni otrzymać pomoc finansową od państwa na podtrzymywanie własnej kultury i tradycji i prawie tyle samo (41 proc.) uważa, że powinni mieć możliwość porozumiewania się w swoim języku w urzędach lokalnych w miejscowościach, w których mieszkają.

Co trzeci badany (32 proc.) jest zdania, że powinni oni mieć możliwość umieszczania tablic z nazwami miejscowości we własnym języku obok tablic z nazwami polskimi, tam gdzie mieszkają. Co piąty (19 proc.) uważa, że przedstawiciele mniejszości narodowych powinni być zwolnieni z wymogu przekroczenia 5-proc. progu wyborczego w wyborach do Sejmu.

Najczęściej wskazywanym wyznacznikiem tożsamości narodowej była autoidentyfikacja, poczucie, że jest się Polakom (59 proc.). Kolejne istotne kryterium to - według respondentów - posiadanie polskiego obywatelstwa (40 proc.). Dla więcej niż co czwartego badanego (29 proc.) kluczowym wyznacznikiem jest polskie pochodzenie - warunek, aby przynajmniej jedno z rodziców było Polakiem, a niewiele mniej respondentów (24 proc.) jest zdania, że rozstrzygające w tej kwestii jest stałe zamieszkiwanie w Polsce.

Blisko połowa badanych (49 proc.) opowiada się za jak najszybszą asymilacją mniejszości narodowych z polską kulturą i uznać jeżyk polski jako własny. Przeciwnego zdania było 45 proc. respondentów, a 6 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 11-17 czerwca tego roku na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

PAP/JKUB

[fot. Stefczyk.info]
Słowa kluczowe:

Kukiz

,

CBOS

,

Żydzi

,

mniejszość narodowa

,

badanie

Warto poczytać

 1. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 2. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 3. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 4. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 5. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 6. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 7. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 8. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook