Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Przybywa pesymistów

15.12.2011

Nastroje społeczne pogarszają się. Częstsze niż w listopadzie jest przekonanie, że pogorszy się ogólna sytuacja w kraju, co odbije się na jakości życia respondentów - pokazuje grudniowy sondaż CBOS.

W sondażu z grudnia nadal przeważają negatywne prognozy rozwoju sytuacji w kraju (54 proc.), pozytywne formułuje 27 proc. ankietowanych. Jak zauważa CBOS, od wyborów parlamentarnych właściwie nie zmieniły się oceny sytuacji politycznej. Największa grupa (42 proc.) ocenia ją jako przeciętną; blisko dwie piąte (37 proc.) jako negatywną, jeden na siedmiu badanych (15 proc.) jako dobrą.

W porównaniu z listopadem przybyło respondentów źle oceniających sytuację materialną swoich gospodarstw domowych. Na praktycznie niezmienionym poziomie pozostały grupy zadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej (38 proc.) i uznających ją za przeciętną (46 proc.). Wyraźnie pogorszyły się natomiast opinie o sytuacji gospodarczej - od listopada odsetek respondentów oceniających ją jako złą wzrósł o 5 pkt. do 38 proc., dobrze oceniało ją 19 proc. (o 3 pkt. mniej). Zdaniem 39 proc. sytuacja gospodarcza jest przeciętna. Na gorsze zmieniły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Z 43 proc. do 39 proc. ubyło respondentów uważających, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, niezadowolonych przybyło - z 12 do 15 proc. Nadal największa grupa (46 proc.) ocenia swój poziom życia jako przeciętny.

Grudzień jest drugim z rzędu miesiącem, kiedy maleje odsetek pozytywnych ocen sytuacji w zakładach pracy. 48 proc. - o 4 pkt. mniej niż w listopadzie - określa ją jako dobrą; co trzeci (33 proc.) jako przeciętną; zdaniem co szóstego (17 proc.) jest ona zła. Pogłębia się pesymizm w przewidywaniach rozwoju sytuacji w kraju, stanu gospodarki i jakości życia badanych. Blisko połowa (46 proc. - o 11 pkt. więcej niż w listopadzie) spodziewa się pogorszenia sytuacji w kraju. Zdaniem 37 proc. (spadek o 8 pkt.) sytuacja pozostanie bez zmian, poprawy spodziewa się jedna dziesiąta badanych (o 4 pkt. mniej niż w poprzednim sondażu).

W porównaniu z listopadem pogorszyły się też przewidywania dotyczące sytuacji politycznej. Według grudniowego sondażu nadal ponad połowa (54 proc.) uważa, że nic się pod tym względem nie zmieni, ale o 5 pkt. (do 27 proc.) - wzrósł odsetek uważających, że sytuacja polityczna w kraju się pogorszy, o 4 pkt. (do 11 proc.) zmalała grupa optymistów. 38 proc. ankietowanych spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej (o 7 pkt. więcej niż miesiąc wcześniej), co ósmy (13 proc.) uważa, że się ona poprawi. Najliczniejsza jest grupa tych, którzy nie oczekują zmian - 41 proc. (spadek o 4 pkt.).

Najbardziej pogorszyły się prognozy dot. warunków gospodarstw domowych respondentów. Przewidujących pogorszenie przybyło o 9 pkt. (do 30 proc.); 14 proc. (o 4 pkt. mniej niż w listopadzie) wyraziło nadzieję na poprawę, 56 proc. (spadek o 5 pkt.) przekonanie, że ich sytuacja materialna się nie zmieni. Analogicznie pogorszyły się przewidywania dotyczące poziomu życia rodzin. Do 31 proc. (o 9 pkt.) wzrósł odsetek przekonanych, że zmieni się on na gorsze; o 4 pkt. (do 45 proc.) ubyło tych, którzy sądzą, że będzie im się żyło tak samo, także o 4 pkt. (do 15 proc.) zmalała grupa optymistów.

Ankietowani wykazali także mniejszy optymizm w przewidywaniach dotyczących sytuacji w zakładach pracy. Blisko jedna piąta (19 proc. - o 4 pkt. więcej) obawia się jej pogorszenia; o tyle samo (do 16 proc.) zmniejszył się odsetek tych, którzy sądzą, że się ona poprawi. Zdaniem ponad połowy (56 proc.) sytuacja pozostanie bez zmian.

Stabilne pozostają oceny sytuacji na rynku pracy. Nadal największa grupa (41 proc. - spadek o 3 pkt.) uważa, że w ich okolicy trudno o jakąkolwiek pracę, a jedna trzecia (34 proc.) - że można znaleźć pracę, ale trudno o odpowiednie zajęcie. Blisko co piąty (18 proc.) uważa, że w jego miejscowości nie ma żadnej pracy. O tym, że bez problemu można znaleźć odpowiednie zatrudnienie, było przekonanych 3 proc. uczestników sondażu. Wciąż co trzeci pracujący (34 proc.) obawia się utraty pracy, a 8 proc. poważnie liczy się z taką ewentualnością. Niemal dwie trzecie (62 proc.) zatrudnionych uważa to za mało prawdopodobne, co czwarty (25 proc.) jest niemal pewny, że w nadchodzącym roku nie straci pracy.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej Przeprowadziło 1-8 grudnia na 950-osobowej reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

(PAP)

Fot. sxc.hu
Słowa kluczowe:

badanie

,

pesymizm

,

Polacy

Warto poczytać

 1. mid-epa05878034 30.03.2017

  UNHCR: Ogromny wzrost uchodźców z Syrii

  Według danych zgromadzonych przez tę oenzetowską agendę i rząd Turcji, poza Syrią przybywa obecnie 5 008 473 uchodźców.

 2. latvia-1352699960720 29.03.2017

  NIK: Ok. 25 tys. więźniów i aresztantów pracuje

  Najwięcej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych - 70 proc. - jest zatrudnionych przez Służbę Więzienną.

 3. mid-epa05873313 28.03.2017

  FAO: 30 mln niedożywionych w Afryce Płn.

  W latach 2014-15 na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej niedożywienie objęło 9,5 proc.

 4. wnio5000 27.03.2017

  CBOS: 52 proc. Polaków za polityką prorodzinną państwa

  Jak podkreśla CBOS postrzeganie polityki państwa wobec rodziny zależy głównie od poglądów politycznych.

 5. pregnant-775036960720 26.03.2017

  Większość środków z 500+ wydano na bieżące potrzeby

  Większość otrzymanych środków beneficjenci programu wydali na bieżące potrzeby - oceniła prof. Monika Marcinkowska z Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego.

 6. ataki-stefek 25.03.2017

  Większość polskich firm obawia się cyberataków

  64 proc. polskich firm produkcyjnych obawia się cyberataków na systemy przemysłowe, których skutkiem może być np. wstrzymanie produkcji - wynika z najnowszego raportu PwC.

 7. brexit-stefczyk 24.03.2017

  UE zaniepokojona pozornym wzbogaceniem regionów po Brexicie

  "Jeżeli państwa członkowskie będą chciały utrzymać taki sam poziom finansowania, czyli 1 proc. dochodu narodowego brutto, to pieniędzy będzie mniej o 13 proc."

 8. board-16666441280 23.03.2017

  MEN: Samorządy przygotowane do reformy szkoły

  Podjęto blisko 98 proc. uchwał dostosowujących sieć szkół do nowego ustroju szkolnego.

CS141fotMINI

Czas Stefczyka 141/2017

PDF (4,89 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook