Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Przeciw ubóstwu

17.10.2011

Rozpoczęta w poniedziałek w Krakowie konferencja odbywa się w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE. Uczestniczy w niej ok. 400 osób, m.in. przedstawiciele rządów odpowiedzialni za sprawy społeczne, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, organizacji pozarządowych i instytucji pomagających ubogim oraz osoby, które same doświadczyły ubóstwa.

Jak powiedział dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Koos Richelle, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale koniecznością w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej.

- To działanie, które pozwoli nam też zwalczyć protesty, obserwowane obecnie w Europie - ocenił.

Przypomniał, że z powodu kryzysu gospodarczego coraz więcej osób w krajach wspólnoty doświadcza braku zatrudnienia. Szczególnie niebezpieczne jest, że zjawisko to dotyka głównie osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy.

Koos Richelle przypomniał założenia strategii społeczno-gospodarczej Europa 2020, która zakłada zmniejszenie o co najmniej 20 mln do roku 2020 liczby osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jego zdaniem, jeżeli strategie krajowe będą skutecznie wdrażanie przez poszczególne rządy, to z ubóstwa może wyjść o 5 mln osób więcej niż założono w dokumencie.

- 65 procent Europejczyków to są osoby niezadowolone z tego, jak przeciwdziała się ubóstwo. W całej Europie odbywają się demonstracje oburzonych, jednak nie powinniśmy zejść z drogi - zaznaczył dyrektor.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Staffan Nilsson ocenił, że w dobie działań oszczędnościowych podejmowanych przez rządy nastał bardzo trudny czas dla Europy socjalnej. Zwrócił uwagę na potrzebę monitorowania realizacji krajowych programów zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

- Działania zmierzające do zmniejszania zadłużenia publicznego nie mogą prowadzić do zwiększania problemów osób, które już teraz znajdują się w trudnej sytuacji. Polityki społeczne działają na rzecz stabilizacji sytuacji w Europie - apelował.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda podkreślił, że walka z ubóstwem powinna być unijnym priorytetem na najbliższe lata. Mówił o potrzebie rozwijania nowych, innowacyjnych działań w sferze polityki społecznej.

- Można oszczędzać inteligentnie, tzn. wydawać środki tam, gdzie one rzeczywiście przynoszą efekty - dodał.

- W dobie kryzysu ekonomicznego działania UE w polityce społecznej muszą być tak samo odważne, jak te związane ze zwalczaniem kryzysu gospodarczego - zaznaczył Duda.

Przypomniał, że uczestnicy krakowskiej konferencji odwiedzą polskie instytucje, które pomagają osobom ubogim i z różnych względów wykluczonym ze społeczeństwa m.in. Farmę Życia w podkrakowskich Więckowicach, gdzie pracują osoby z autyzmem, krakowski pensjonat i restaurację "U Pana Cogito", w których zatrudnieni są ludzie po kryzysach psychicznych, oraz świetlicę dla dzieci i młodzieży romskiej w Nowej Hucie.

Holenderka Sonja Leemkuil, która zmaga się z ubóstwem, w emocjonalnym wystąpieniu apelowała do europejskich decydentów o podjęcie konkretnych działań, bo - jeśli nie zrobimy czegoś teraz, to w przyszłości rozwiązanie tych problemów będzie bardzo kosztowne. Czy to jest rzeczywiście nasz kryzys. Mój zięć stracił pracę, coraz więcej osób traci pracę, rośnie bezrobocie i bieda. Wszyscy chcemy pracować za godne pieniądze w ludzkich warunkach - podkreśliła.

- Najlepszym narzędziem walki z ubóstwem - zaznaczyła Leemkuil - jest praca, dlatego trzeba mówić o dobrym, stabilnym zatrudnieniu za godną płacę. Należy też wsłuchiwać się w głosy osób doświadczających ubóstwa, bo tylko razem uda nam się pokonać kryzys i zbudować wspólną Europę - wolną od biedy, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Organizowana co roku Konwencja ma skupiać uwagę całej UE na sprawach walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i zastąpi organizowaną dotychczas w ramach prezydencji Konferencję Okrągłego Stołu.

W skrajnym ubóstwie w Polsce żyje 2,1 mln osób, najbardziej zagrożone są osoby słabiej wykształcone, dzieci i młodzież; rodziny mieszkające na wsi i w małych miasteczkach. Zagrożone są nim głównie woj. świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie.

Obecnie ponad 80 mln osób w Unii Europejskiej (16,5 proc. całej ludności Unii Europejskiej) żyje poniżej progu ubóstwa. Ponad połowa to kobiety. Najbardziej dotknięte bezrobociem są osoby młode, migranci i osoby o niskich kwalifikacjach. Ponadto 8 proc. Europejczyków żyje w skrajnie trudnych warunkach materialnych i nie może pozwolić sobie na zaspokojenie wielu potrzeb.

PAP
[fot. sxc.hu]
Słowa kluczowe:

konferencja

,

bieda

,

wykluczenie

Warto poczytać

 1. human-8749791280 21.01.2017

  Policja: Oszuści zagrażają naszym dziadkom

  „Mówimy też o tym ludziom młodym, tym prawdziwym wnukom, aby rozmawiali z seniorami i ostrzegali przed oszustami”.

 2. hacker-1569744960720 19.01.2017

  Coraz więcej cyberataków na NATO

  Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w czwartek w wywiadzie dla "Die Welt", że liczba cyberataków przeciwko Sojuszowi była w 2016 roku o 60 proc. większa niż rok wcześniej. Za większością tych ataków stały zdaniem ekspertów inne państwa.

 3. ZK2311201608 18.01.2017

  CBOS: Coraz niższa ocena pracy posłów

  Prawie 70 proc. Polaków negatywnie ocenia pracę posłów.

 4. winter-landscape-1209130960720 17.01.2017

  Leśnicy i myśliwi dokarmiają zwierzęta

  Leśnicy i myśliwi na Podkarpaciu od kilku tygodni dokarmiają zwierzęta i ptaki. "W lasach południowo-wschodniej Polski czeka na nich ponad tysiąc zimowych miejsc dokarmiania" - powiedział PAP rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

 5. money-256282960720-1 16.01.2017

  Niepewna sytuacja finansowa artystów

  Największa niepewność związana z sytuacją finansową dotyka artystów plastyków; najmniejsza - m.in. literatów, dziennikarzy.

 6. mid-17113038-1 14.01.2017

  800 osobom pomaga CPMiU w Warszawie

  800 obcokrajowców korzysta ze wsparcia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Archidiecezji Warszawskiej prowadzonej przez Caritas Polska.

 7. up-chrobry-1163461960720 13.01.2017

  Co sprawdzić przed wysłaniem dziecka na zimowisko?

  Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora - radzi MEN przed rozpoczynającymi się w sobotę feriami w szkołach. Przypomina, że informacje o organizatorach można znaleźć w publicznej bazie wypoczynku.

 8. rosary-12110641280 12.01.2017

  CBOS: Sondaż zasad moralnych Polaków

  21 proc. respondentów stwierdziło, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować.

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook