Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Prezydent, Sejm i administracja państwowa tracą zaufanie

16.07.2014

W ostatnim miesiącu pogorszyły się notowania prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz obu izb parlamentu - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Polacy przestają ufać również sądom oraz gorzej oceniają działania Narodowego Banku Polskiego.

W lipcu działalność prezydenta dobrze ocenia 69 proc. badanych, Sejmu - 19 proc., Senatu - 21 proc.

CBOS odnotowuje, że pogorszenie notowań obu izb parlamentu może wynikać ze spadku zaufania do klasy politycznej po wybuchu tzw. afery taśmowej, ale - zaznacza ośrodek - lipcowe notowania obu izb nie należą do najgorszych spośród zarejestrowanych w tym roku.

Od czerwca zwiększył się odsetek badanych źle oceniających działalność Sejmu (o 5 pkt proc., do 65 proc.) i Senatu (o 4 punkty, do 50 proc.). Respondenci zadowoleni z pracy izby niższej stanowią obecnie 19 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.), a z pracy izby wyższej - 21 proc. (spadek o 4 pkt).

Jak zauważa CBOS, dobrze o funkcjonowaniu Sejmu relatywnie częściej wypowiadają się zwolennicy PO i SLD, natomiast najwięcej głosów krytycznych odnotowuje się wśród wyborców Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Odsetek Polaków dobrze oceniających prezydenturę Bronisława Komorowskiego zmniejszył się od ubiegłego miesiąca o 6 pkt proc., do poziomu 69 proc., co oznacza, że oceny działalności prezydenta powróciły do poziomu sprzed rekordowo wysokich notowań czerwcowych (75 proc.) - według CBOS - związanych prawdopodobnie z pozytywną recepcją obchodów 25. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r.

W ciągu ostatniego miesiąca o 3 pkt proc. wzrósł odsetek badanych wyrażających niezadowolenie z działalności prezydenta (z 15 proc. do 18 proc.).

Dobre opinie o działalności prezydenta są deklarowane najczęściej przez respondentów w wieku od 55 do 64 lat, mieszkańców małych miast, rolników oraz osoby o lewicowych poglądach politycznych.

Sprzyja im również dobra sytuacja materialna badanych. Natomiast ankietowani znajdujący się w złej sytuacji finansowej, a także uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu, częściej od pozostałych krytykują sposób sprawowania urzędu przez Bronisława Komorowskiego – odnotowuje CBOS.

Pozytywnie o obecnej prezydenturze wypowiada się zdecydowana większość wyborców SLD, PO oraz PSL.

Częściej dobrze niż źle oceniają ją również zwolennicy PiS, natomiast badani identyfikujący się z ugrupowaniem Janusza Korwin-Mikkego są na ogół przeciwnego zdania.

Sposób sprawowania urzędu prezydenta przez Bronisława Komorowskiego aprobuje ogromna większość jego wyborców z drugiej tury wyborów prezydenckich, natomiast w ówczesnym elektoracie Jarosława Kaczyńskiego liczba pozytywnych i negatywnych ocen jest zbliżona – wynika z sondażu CBOS.

W lipcu poprawiły się opinie Polaków na temat funkcjonowania władz samorządowych. Obecnie 63 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.) deklaruje zadowolenie z pracy władz lokalnych w swojej miejscowości, natomiast 26 proc. (spadek o 4 pkt) ocenia ją źle.

Pozytywnie o pracy samorządów częściej wypowiadają się mieszkańcy wsi niż największych aglomeracji, a także, częściej niż inni, ankietowani najsilniej zaangażowani w praktyki religijne. Z kolei relatywnie najwięcej krytyki wobec samorządów odnotowujemy wśród respondentów z małych miast i badanych o lewicowej orientacji politycznej.

Maleje zaufanie do sądów i prokuratury

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 3-9 lipca roku na liczącej 943 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Pracę sądów źle ocenia 42 proc., a prokuratury 39 proc. respondentów; ubyło pozytywnych ocen obu instytucji - wykazał lipcowy sondaż CBOS, przeprowadzony po opublikowaniu przez tygodnik "Wprost" nagrań nielegalnie podsłuchanych rozmów polityków i innych osób publicznych.

Według CBOS Polacy częściej niż cztery miesiące temu mają trudności, by w sposób jednoznaczny odnieść się do funkcjonowania sądów i prokuratury, jednak obie instytucje straciły w opinii respondentów.

W lipcowym sondażu działalność sądów dobrze oceniła ponad jedna czwarta (28 proc.) badanych - o 5 punktów procentowych mniej niż w marcu. Źle oceniło sądy ponad dwie piąte (42 proc.) ankietowanych - o 2 punkty mniej niż przed czterema miesiącami.

Pozytywną opinię o pracy prokuratury wyraził co czwarty ankietowany (26 proc.) - spadek o 7 punktów procentowych w porównaniu do marca, a negatywną - niemal dwie piąte (39 procent) - o jeden punkt więcej niż w poprzednim sondażu.

Dobrym ocenom działalności obu tych instytucji sprzyjają młody wiek badanych i zadowolenie z własnej sytuacji materialnej.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 3-9 lipca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na 943-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

NBP działa gorzej

O 16 punktów proc. w porównaniu z marcem zmalał odsetek osób pozytywnie oceniających NBP po opublikowaniu nielegalnie zarejestrowanych rozmów polityków i urzędników państwowych - wynika z sondażu CBOS. Pracę banku centralnego dobrze ocenia 43 proc. respondentów.

"Notowania Narodowego Banku Polskiego, które przez ostatnie cztery lata można było określać mianem stosunkowo stabilnych, od marca tego roku pogorszyły się, co nie zmienia jednak faktu, że nadal wypadają one raczej korzystnie" - napisano w komentarzu do sondażu CBOS opublikowanego w środę.

Dodano, że na wyniki badania mogło wpływać ujawnienie przez tygodnik "Wprost" nielegalnie zarejestrowanej rozmowy prezesa NBP prof. Marka Belki z szefem resortu spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem.

Z sondażu wynika, że negatywnie pracę banku ocenia 17 proc. pytanych (wzrost o 4 pkt proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 40 proc. respondentów (wzrost o 12 pkt proc.).

CBOS zwrócił uwagę, że pozytywnie o NBP stosunkowo częściej wypowiadają się osoby w dobrej sytuacji materialnej, o lewicowych poglądach politycznych, pracujący w zawodach rolniczych, a także najmłodsi.

W połowie czerwca "Wprost" opublikował nagrania rozmów m.in. Sienkiewicza z Belką. Na nagraniu, które według tygodnika powstało w 2013 r., słychać jak Sienkiewicz rozmawia z Belką o hipotetycznym wsparciu przez NBP budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, które może wygrać PiS; Belka w zamian za wsparcie stawia warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz nowelizacji ustawy o banku centralnym.

Sondaż przeprowadzono 3-9 lipca na losowej reprezentatywnej próbie 943 dorosłych mieszkańców

Polski.

PAP, lz

[fot: PAP/Tomasz Gzell]

Słowa kluczowe:

prezydent

,

sądy rejonowe

Warto poczytać

 1. mother-and-daughter-2078075960720 26.05.2017

  GUS dzieli się danymi nt. polskich matek

  Polskie mamy w większości mają wyższe wykształcenie, na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. Matki z rodzin wielodzietnych są na ogół aktywne zawodowo - wynika z danych GUS i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W piątek obchodzimy Dzień Matki.

 2. protest-4646161280 25.05.2017

  CBOS: Młodzież bez zaangażowana w politykę

  Ponad połowa najmłodszych badanych (od 18 do 24 roku życia) deklaruje się jako niezaangażowani (52 proc.) w politykę.

 3. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 4. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 5. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 6. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 7. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 8. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook