Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Do NFZ napłynęło ponad 1,5 tys. skarg na służbę zdrowia

02.06.2013

W pierwszym kwartale tego roku do centrali i oddziałów Narodowego Fundusz Zdrowia wpłynęły 1622 skargi, głównie od pacjentów. Dotyczyły one głównie działalności świadczeniodawców - powiedziała prezes NFZ Agnieszka Pachciarz.

"Mimo przeprowadzanych przez oddziały wojewódzkie NFZ szkoleń dla świadczeniodawców, pojawiły się skargi związane z weryfikacją w placówkach prawa do świadczeń w systemie eWUŚ i związane z tym problemy w uzyskaniu świadczenia, bądź recepty na leki refundowane. W porównaniu do poprzedniego kwartału znacząco natomiast zmalała liczba skarg na odmowę leczenia spowodowaną wyczerpaniem kontraktu" - podkreśliła Pachciarz.

Dodała, że 57,6 proc. ogólnej liczby skarg złożonych na świadczeniodawców stanowiły skargi dotyczące dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, a 27 proc. - jakości udzielanych świadczeń. "Wśród rozpatrzonych skarg 32,8 proc. zostało uznanych za zasadne, 18,25 proc. częściowo zasadne i 48,95 proc. za niezasadne. Najwięcej dotyczyło pobierania opłat za wykonanie świadczenia oraz ograniczonego dostępu do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej, a także odmowy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej" – powiedziała prezes NFZ.

W przypadku leczenia szpitalnego skargi dotyczyły m.in. sposobu udzielania i jakości świadczeń, odmowy przyjęcia pacjenta do planowej hospitalizacji z powodu rejonizacji lub odmowy udzielenia świadczenia.

Do NFZ trafiły także skargi na żądanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń. Pacjenci zgłaszali też trudności w realizacji badań przed planowanym zabiegiem. Inne ze skarg dotyczyły: zmiany terminu zabiegu operacyjnego lub wstrzymanie wykonywania zabiegów; realizacji zlecenia na transport sanitarny po zakończonej hospitalizacji; długiego okresu oczekiwania na realizację świadczenia w oddziale szpitalnym; odmowy wpisania na listę osób oczekujących oraz pobierania opłat za gwarantowane świadczenia szpitalne.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) pacjenci skarżyli się m.in. na odmowę wydania skierowania na badania diagnostyczne; odmowę realizacji wizyty domowej; odmowę przyjęcia lub wypisania recepty na leki refundowane z powodu negatywnej weryfikacji w eWUŚ; długi czas oczekiwania na świadczenie. Zdarzało się również kwestionowanie kwalifikacji lekarza. Skargi dot. zastrzeżeń ws. jakości świadczeń (także nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) oraz pobierania opłat za świadczenia.

Pacjenci zgłaszali też uwagi do leczenia stomatologicznego. Chodzi o odmowę udzielenia świadczenia gwarantowanego; pobieranie opłat za świadczenia gwarantowane; jakości stosowanych materiałów, a także nieprzestrzeganie harmonogramu pracy i list oczekujących.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) najczęściej skargi dotyczyły funkcjonowania poradni urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, położniczo-ginekologicznej i kardiologicznej.

Wskaźnik liczby skarg na 100 tys. mieszkańców dla całego kraju wyniósł 2,8 i wzrósł o 0,3 w porównaniu do poprzedniego kwartału, a nieznacznie spadł w stosunku do czwartego kwartału 2012 r. - o 0,1. W porównaniu do pierwszego kwartału 2012 r. liczba skarg rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia zmniejszyła się o 20,9 proc., a w stosunku do czwartego kwartału 2012 r. wzrosła o około 11,7 proc.

W 37 przypadkach oddziały NFZ wystąpiły z wnioskami o przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawców. Do końca pierwszego kwartału 2013 r. zakończono siedem postępowań.

PAP, lz

[fot: sxc.hu]

Słowa kluczowe:

NFZ

,

skargi

,

pacjenci

,

zdrowie

Warto poczytać

 1. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 2. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 3. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 4. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 5. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 6. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 7. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

 8. child-355176960720 14.05.2017

  Większość Białorusinów popiera urlop ojcowski

  66 proc. Białorusinów popiera ideę wprowadzenia urlopu ojcowskiego dla opieki nad dzieckiem - poinformował zastępca ministra pracy i opieki społecznej Alaksandr Rumak. Sondaż przeprowadził Białoruski Uniwersytet Państwowy (BGU).

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook