Jedynie prawda jest ciekawa

Polskie szkoły nie gorsze niż litewskie

07.12.2011

Obszerne badania przeprowadzone z inicjatywy Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, a wykorzystujące dane Narodowego Centrum Egzaminacyjnego, Litewskiego Instytutu Pracy i Badań Społecznych, a także uzyskane w ogólnolitewskim rankingu tygodnika "Veidas" wskazują, że szkoły z polskim językiem nauczania są wśród 20 proc. najlepszych szkół na Litwie.

Wyniki badań obalają najczęściej głoszone w litewskim społeczeństwie mity, że absolwenci polskich szkół słabo znają język litewski i w porównaniu z rówieśnikami ze szkół litewskich mają gorszy start w życie oraz że słaba znajomość języka litewskiego utrudnia im integrację na litewskim rynku pracy.

We wnioskach z przeprowadzonych badań podkreśla się, że "egzamin z języka litewskiego, który w szkołach mniejszości narodowych zdaje się jako język państwowy, odpowiada wymogom znajomości języka najwyższej kategorii, która jest wymagana przy zatrudnianiu".

Z badań wynika też, że egzamin maturalny z języka litewskiego w szkołach polskich pomyślnie składa 89,2 proc. uczniów, a w szkołach litewskich - 87,06 proc., czyli szkoły polskie wypadają o 2 punkty procentowe lepiej.

Odnotowując, że w szkołach litewskich język litewski jest zdawany jako ojczysty, a w szkołach mniejszości narodowych, w tym polskich, jako język państwowy, zaznacza się, że "metodyki nauczania języka wyuczonego i ojczystego różnią się na całym świecie".

"Program języka litewskiego jako języka wyuczonego dla szkół mniejszości narodowych układała Meile Luksziene, wybitna lituanistka, badaczka literatury litewskiej, pedagog, doktor habilitowany nauk społecznych, członkini litewskiego ruchu niepodległościowego Sajudis. Ten program podniósł poziom nauczanie języka litewskiego do poziomu, w którym dzisiejsi maturzyści szkół polskich pomyślnie zdają egzaminy maturalne w języku litewskim i studiują na litewskich uczelniach wyższych" - czytamy we wnioskach z przeprowadzonych badań.

Ich wyniki obalają też - często powtarzany przez litewskich polityków i powielany w litewskich mediach -  mit, że niedostateczna znajomość języka litewskiego stwarza problemy ze znalezieniem pracy. Badania przeprowadzone w 2008 roku przez Instytut Pracy i Badań Społecznych wskazują, że tylko 3,8 proc. respondentów wskazało, że są bezrobotni, bo nie zna języka litewskiego, a odsetek ten mieści się w granicy 5-procentowego błędu statystycznego.

Powyższe wyniki badań są odpowiedzią na informację, która ukazał się przed tygodniem na litewskim portalu Delfi.lt. W informacji tej, na podstawie wyników egzaminów maturalnych z historii, matematyki i angielskiego uzyskanych w Narodowym Centrum Egzaminacyjnym, stwierdzono, że poziom nauczania w szkołach polskich na Litwie jest 3-4-krotnie niższy w porównaniu ze średnią krajową i że powodem tak złych wyników jest odbywające się w tych szkołach nauczanie w języku polskim, a nie litewskim.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" rozpowszechniło oświadczenie, w którym stwierdza, iż przedstawiona na portalu informacja jest tendencyjna, a dane zostały zmanipulowane, ale żaden z litewskich tytułów medialnych tego oświadczenia nie zamieścił.

PAP
[fot. sxc.hu]
CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook