Jedynie prawda jest ciekawa

Polki chcą pracować i mieć rodzinę

06.03.2013

Blisko o 6 proc. w porównaniu z poprzednimi latami, wzrosła ilość kobiet, chcących pracować zawodowo. Dodatkowo ponad dwie piąte Polaków uważa, że kobiety pracujące cieszą się większym szacunkiem od pozostałych.

Wzrasta liczba kobiet chcących pracować zawodowo, nawet gdyby zarobki partnera pozwalały funkcjonować rodzinie na poziomie satysfakcjonującym – wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). W porównaniu z badaniem sprzed siedmiu lat odsetek takich deklaracji wzrósł o 6 proc.

Ponad dwie piąte Polaków (44%) uważa, że kobiety pracujące zawodowo cieszą się większym szacunkiem społecznym niż gospodynie domowe, które zajmują się wyłącznie prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi – wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Przeciwną opinię wyraża jedynie 5% badanych.

Jednocześnie prawie trzy czwarte respondentów (74%) nie różnicuje szacunku dla kobiet w zależności od ich statusu zawodowego.

Polacy w zdecydowanej większości podzielają pogląd, że istnieje dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn. Ponad dwie trzecie badanych (69%) uważa, że obecnie w Polsce kobieta wykonująca ten sam zawód co mężczyzna i mająca takie jak on wykształcenie na ogół zarabia mniej.

Innym dostrzeganym przejawem dyskryminacji kobiet na rynku pracy są ich ograniczone w porównaniu z mężczyznami szanse awansu zawodowego. Ponad połowa respondentów (56%) uważa, że kobieta wykonująca ten sam zawód co mężczyzna i mająca takie jak on wykształcenie ma mniejsze możliwości awansu.

Choć najwięcej jest osób, dla których płeć współpracowników nie ma znaczenia, ciągle rzadziej preferowana jest współpraca z kobietami niż z mężczyznami. Niewielu badanych wybrałoby pracę w sfeminizowanym środowisku (12%), a jeszcze mniej (9%) chciałoby, aby ich szefem była kobieta.

W ocenie wpływu pracy zawodowej kobiet na jakość ich życia rodzinnego najczęstszy jest pogląd, że korzyści przeważają nad stratami (39%). Przeciwną opinię wyraża co ósmy respondent (12%).

Większy osobisty szacunek dla kobiet pracujących zawodowo częściej niż przeciętnie wyrażają respondenci niepraktykujący religijnie (26%), uzyskujący najniższe dochody, mający co najmniej 65 lat.

Z kolei na brak różnicy w ocenie szacunku dla kobiet zależnie od ich statusu zawodowego najczęściej wskazują prywatni przedsiębiorcy (85%), uczniowie i studenci, pracownicy średniego szczebla, respondenci w wieku 18-24 lata.

Nie ma wątpliwości, iż dla większości Polaków rodzina jest największą wartością, stąd kwestia możliwości godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych jest sprawą ogromnej wagi dla wielu polskich rodzin i w znaczący sposób warunkuje ich dobrobyt.

Możliwości godzenia pracy zarobkowej z posiadaniem rodziny sprzyja decyzjom prokreacyjnym i poprzez to zwiększeniu dzietności.

Odsetek osób skłonnych porzucić pracę zawodową na rzecz życia rodzinnego jest nieznacznie mniejszy niż tych, które nie chciałyby z niej rezygnować, nawet wtedy, gdy pozwalałyby na to zarobki partnera (45% wobec 51%).

Kobiety tradycyjnie w znacznie większym stopniu niż mężczyźni skłonne byłyby zrezygnować z pracy na rzecz rodziny. Ponad połowa (52%) podjęłaby taką decyzję, w tym mniej więcej jedna trzecia (31%) nie miałaby wątpliwości w tym względzie.

W porównaniu z deklaracjami z 2006 roku zwiększył się (o 6 punktów) odsetek osób chcących pracować zawodowo, nawet gdyby zarobki partnera/partnerki pozwalały funkcjonować rodzinie na poziomie satysfakcjonującym. Co ciekawe – zaznacza analityk CBOS – wzrost takich deklaracji dotyczy wyłącznie kobiet, gdyż w przypadku mężczyzn pozostają one bez zmian. Może to świadczyć o wzroście znaczenia aktywności zawodowej w życiu kobiet.

Na podstawie wyników naszych badań można stwierdzić, że w Polsce wzrasta przekonanie o dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Coraz więcej osób uważa, że kobiety wykonujące ten sam zawód co mężczyźni i legitymujące się takim samym jak oni wykształceniem mają mniejsze szanse na awans zawodowy, a za tę samą pracę uzyskują niższe wynagrodzenie.

Z drugiej jednak strony, choć stale rośnie liczba osób, dla których płeć współpracownika czy szefa nie ma znaczenia, kobiety w tych rolach nadal są mniej chętnie widziane niż mężczyźni.

Badanie przeprowadzono w dniach 3–9 stycznia br. na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

KAI, lz

[fot: sxc.hu]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook