Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polska najczęściej zaskarżana do Trybunału UE

06.09.2013

W 2012 r. Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu 12 skarg przeciwko Polsce o naruszenia unijnego prawa. To więcej, niż przeciwko jakiemukolwiek innemu państwu UE - wynika z zestawienia Trybunału.

Poza Polską najwięcej skarg o naruszenie unijnego prawa KE wniosła w zeszłym roku przeciwko Niemcom (7), a także przeciwko Francji i Włochom (po 5).

Obecnie unijny trybunał rozpatruje jeszcze dziewięć skarg przeciwko Polsce, w tym kilka, które mogą wiązać się ze sporymi karami finansowymi, jeżeli sędziowie w Luksemburgu uznają, że Polska naruszyła unijne prawo. Na przykład za naruszenia dyrektywy dotyczącej zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej grożą kary w wysokości ponad 80 tysięcy euro za każdy dzień uchybienia od chwili ogłoszenia wyroku, z kolei za niezastosowanie się do dyrektywy o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych - aż 133 tys. euro dziennie.

Z udostępnionych w piątek PAP statystyk unijnego trybunału wynika też, że polskie sądy niechętnie zwracają się do sędziów w Luksemburgu o wykładnię unijnych przepisów. W zeszłym roku z Polski wpłynęło zaledwie sześć tzw. pytań prejudycjalnych, podczas gdy z Niemiec aż 68, z Włoch - 65, z Holandii - 44.

Zanim Trybunał udzieli odpowiedzi na prośbę sądu z kraju UE o interpretację unijnych przepisów, mija zazwyczaj średnio 15 miesięcy, co znacznie wydłuża czas oczekiwania na wyrok sądu krajowego, który zwrócił się z takim pytaniem. Zdarza się jednak, że odpowiedź Trybunału jest jednocześnie wskazówką, iż prawo krajowe nie jest zgodne z unijnym i należy je poprawić, co później pozwala uniknąć skargi Komisji Europejskiej o naruszenie przepisów Unii.

Według źródeł zbliżonych do unijnego trybunału prawdopodobnie od listopada Polska będzie mieć w Trybunale stałego rzecznika generalnego. Pod koniec lipca sejmowa komisja ds. Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała kandydaturę byłego wiceministra spraw zagranicznych Macieja Szpunara na to stanowisko. Za kilka tygodni zostanie on przesłuchany przez specjalną komisję w Brukseli, a następnie jego kandydaturę mają zatwierdzić przedstawiciele krajów Unii.

Rzecznicy generalni przedstawiają opinie w sprawach wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości UE. Obecnie Trybunał ma ośmiu takich rzeczników, z których pięciu to zawsze przedstawiciele największych krajów Unii: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. Niebawem liczba rzeczników zostanie zwiększona o trzech, w tym jednego stałego rzecznika z Polski.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na facebooku!

mc,PAP

[fot. curia.europa.eu]

Słowa kluczowe:

Trybunał Sprawiedliwości

,

KE

,

prawo

,

skargi

Warto poczytać

 1. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 2. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 3. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 4. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 5. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 6. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 7. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

 8. child-355176960720 14.05.2017

  Większość Białorusinów popiera urlop ojcowski

  66 proc. Białorusinów popiera ideę wprowadzenia urlopu ojcowskiego dla opieki nad dzieckiem - poinformował zastępca ministra pracy i opieki społecznej Alaksandr Rumak. Sondaż przeprowadził Białoruski Uniwersytet Państwowy (BGU).

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook