Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polska jest krajem bezpiecznym

12.02.2014

70 proc. pytanych przez CBOS uznało, że Polska jest dziś krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Tylko 28 proc. badanych był przeciwnego zdania. Respondenci dostrzegli zagrożenia m.in. w biedzie i starzeniu się społeczeństwa.

Badając opinie o bezpieczeństwie narodowym CBOS uwzględniło "Białą księgę bezpieczeństwa narodowego RP" opublikowaną w ubiegłym roku przez BBN, a także wyniki sondażu z 2011 roku, przeprowadzonego na zlecenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Porównując najnowsze dane z wynikami wcześniejszymi, CBOS zwraca uwagę, że poziom poczucia bezpieczeństwa należy do najwyższych w całym okresie III RP. Najgorsze oceny ośrodek notował w 2001 roku, gdy cztery piąte (81 proc.) badanych nie miało poczucia bezpieczeństwa. Od tamtej pory oceny stanu bezpieczeństwa się poprawiały. W 2007 r. po raz pierwszy większość zyskali respondenci pozytywnie oceniający stan bezpieczeństwa.

Przekonanie, że Polska jest krajem bezpiecznym, przeważa we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Najniższe poczucie bezpieczeństwa CBOS odnotował wśród osób oceniających swoje warunki materialne jako złe.

Zdaniem blisko trzech czwartych - 74 proc. - respondentów, niepodległość Polski nie jest obecnie zagrożona. Na takie zagrożenie wskazało 16 proc. uczestników sondażu.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa respondenci najczęściej dostrzegali w sytuacji społecznej - narastającej biedzie i złych warunkach życia (61 proc.) oraz starzeniu się społeczeństwa i zapaści demograficznej (60 proc.). Blisko połowa - 47 proc. - obawia się niepokojów i protestów społecznych, a 44 proc. wzrostu przestępczości.

Ankietowani dostrzegali też ryzyko cyberprzestępczości wymierzonej w instytucje państwowe, przedsiębiorstwa i banki (40 proc.), ponad jedna trzecia - 36 proc. - jako źródło niepokoju wskazała możliwy wzrost przestępczości mafijnej.

Mniej niż trzecia część badanych - 31 proc. - za realne uznało zagrożenie poważnymi konfliktami między grupami społecznymi w Polsce. Ponad jedna czwarta - 28 proc. - za prawdopodobny uznała rozwój organizacji politycznych głoszących skrajne poglądy.

Tyle samo respondentów wskazało na możliwe bankructwo Polski i niezdolność do spłaty zobowiązań oraz trwałe zahamowanie wzrostu gospodarczego. 27 proc. wyraziło obawę przed zagrożeniami energetycznymi - brakami w dostawach energii elektrycznej i paliw. Zdaniem 26 proc. należy się liczyć z upadkiem rządu i chaosem politycznym.

Pytani o zagrożenia z zewnątrz ankietowani najczęściej wymieniali umocnienie wpływów Rosji w krajach dawnego ZSRR - 36 proc. oraz kryzys finansowy w Europie i na świecie - 35 procent. 28 proc. badanych za realne zagrożenie uznało konflikt zbrojny poza Polską, którego skutki mogłyby jej dotknąć.

Na możliwą katastrofę ekologiczną wskazało 23 proc. ankietowanych, rozprzestrzenienie się groźnej choroby zakaźnej lub wybuch epidemii za realne uznało 17 proc. respondentów.

Mniej prawdopodobne wydały się: rozpad UE i konflikty między krajami europejskimi (16 proc.), atak terrorystyczny (14 proc.) rozpad NATO (11 proc.), utrata niepodległości przez Polskę (10 proc.), atak wojskowy (9 proc.) i nuklearny na Polskę (7 proc.).

CBOS wskazuje, że większość wymienionych zagrożeń znalazła się w badaniu BBN z 2011 roku.

Porównując wyniki obu sondaży CBOS wskazuje, że zmalało poczucie zagrożenia kryzysem finansowym i gospodarczym w Europie, zmalały obawy o bezpieczeństwo energetyczne i przed skrajnymi ruchami politycznymi; bardziej realne wydają się natomiast upadek rządu i utrata suwerenności przez Polskę.

W powszechnym odczuciu respondentów filarami bezpieczeństwa kraju są nowoczesna armia - 83 proc. i członkostwo w NATO - 81 proc. badanych. 79 proc. dostrzega także związek między bezpieczeństwem kraju a poziomem rozwoju gospodarczego.

Umacnianiu bezpieczeństwa sprzyja także zaufanie obywateli do władzy - oceniło 67 proc. ankietowanych, zaufanie władzy do obywateli (64 proc.) i silne państwo obywatelskie (66 procent).

Ponad połowa badanych - 55 proc. - dostrzega związek między poziomem bezpieczeństwa a istnieniem systemu demokratycznego.

Do czynników obniżających bezpieczeństwo 78 proc. pytanych zaliczyło występowanie silnych konfliktów społecznych, zdaniem połowy respondentów niekorzystnie na stan bezpieczeństwa wpływa istnienie wielokulturowego, etnicznie zróżnicowanego społeczeństwa.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 5-12 grudnia 2013 na reprezentatywnej losowej próbie 910 dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, lz  

[PAP/Darek Dalmanowicz]

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo

,

BBN

,

sondaż

,

badanie

Warto poczytać

 1. human-8749791280 21.01.2017

  Policja: Oszuści zagrażają naszym dziadkom

  „Mówimy też o tym ludziom młodym, tym prawdziwym wnukom, aby rozmawiali z seniorami i ostrzegali przed oszustami”.

 2. hacker-1569744960720 19.01.2017

  Coraz więcej cyberataków na NATO

  Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w czwartek w wywiadzie dla "Die Welt", że liczba cyberataków przeciwko Sojuszowi była w 2016 roku o 60 proc. większa niż rok wcześniej. Za większością tych ataków stały zdaniem ekspertów inne państwa.

 3. ZK2311201608 18.01.2017

  CBOS: Coraz niższa ocena pracy posłów

  Prawie 70 proc. Polaków negatywnie ocenia pracę posłów.

 4. winter-landscape-1209130960720 17.01.2017

  Leśnicy i myśliwi dokarmiają zwierzęta

  Leśnicy i myśliwi na Podkarpaciu od kilku tygodni dokarmiają zwierzęta i ptaki. "W lasach południowo-wschodniej Polski czeka na nich ponad tysiąc zimowych miejsc dokarmiania" - powiedział PAP rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

 5. money-256282960720-1 16.01.2017

  Niepewna sytuacja finansowa artystów

  Największa niepewność związana z sytuacją finansową dotyka artystów plastyków; najmniejsza - m.in. literatów, dziennikarzy.

 6. mid-17113038-1 14.01.2017

  800 osobom pomaga CPMiU w Warszawie

  800 obcokrajowców korzysta ze wsparcia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Archidiecezji Warszawskiej prowadzonej przez Caritas Polska.

 7. up-chrobry-1163461960720 13.01.2017

  Co sprawdzić przed wysłaniem dziecka na zimowisko?

  Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora - radzi MEN przed rozpoczynającymi się w sobotę feriami w szkołach. Przypomina, że informacje o organizatorach można znaleźć w publicznej bazie wypoczynku.

 8. rosary-12110641280 12.01.2017

  CBOS: Sondaż zasad moralnych Polaków

  21 proc. respondentów stwierdziło, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować.

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook