Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polska bez kryterium stabilności cenowej

16.03.2012

Spośród kryteriów z Maastricht, których spełnienie warunkuje przystąpienie do strefy euro, Polska w styczniu nie spełniała m.in. kryterium stabilności cen - poinformowało Ministerstwo Finansów w marcowym numerze "Monitora konwergencji nominalnej".

"W styczniu 2012 r. Polska nie wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP zwiększyło się do 3,9 proc. Jednocześnie wartość referencyjna wyniosła 3,1 proc. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Irlandii, Szwecji i Słowenii" - napisano w publikacje zamieszczonej na stronie internetowej MF.

Zgodnie z kryterium stabilności cen, średnia roczna stopa inflacji nie może przekraczać o więcej niż 1,5 pkt proc. średniego wskaźnika inflacji z trzech krajów UE o najniższej inflacji.

MF pisze, że z lutowej prognozy Komisji Europejskiej dla wszystkich państw UE wynika, iż Polska nie wypełni kryterium stabilności cen w horyzoncie prognozy, tj. do końca 2013 r.

"Z prognoz wynika, że różnica między odpowiednią wartością dla Polski a wartością referencyjną powinna się w tym okresie zawierać w przedziale 0,4-1,4 pkt proc. i będzie wyższa niż wcześniej oczekiwano (maksymalnie 1,4 pkt proc. w 2012 r. wobec oczekiwanego wcześniej 0,5 pkt proc.)" - wskazano w monitorze.

Ponadto Polska nie wypełniała w styczniu tzw. kryterium fiskalnego ze względu na nałożoną na nasz kraj procedurę nadmiernego deficytu. MF dodało, że zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów aktualizacją Programu Konwergencji 2009, Polska do 2012 r. powinna ograniczyć nadmierny deficyt sektora finansów publicznych.

"Realizacja tej rekomendacji umożliwiłaby zakończenie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski najpóźniej w 2013 r. Istnienie nadmiernego deficytu zostało stwierdzone w 23 z 27 państw UE" - tłumaczy resort finansów.

Zgodnie z kryterium fiskalnym poziom deficytu nie może przekroczyć 3 proc. PKB, chyba że deficyt spada w sposób ciągły i nieprzerwany do wymaganego poziomu, albo przekroczenie tego poziomu miało charakter incydentalny i krótkotrwały. 

MF wyjaśniło, że w przypadku Polski nie jest wypełnione także kryterium kursu walutowego, ponieważ nasz kraj nie uczestniczy w mechanizmie ERM II. Zaznaczono, że Polska - obok Węgier i Czech - pozostaje w gronie trzech państw UE o najbardziej zmiennych kursach walut.

Mechanizm ten to tak zwana poczekalnia przed przystąpieniem danego kraju do strefy euro. ERM II polega na redukcji wahań kursowych danej waluty względem euro przez co najmniej dwa lata. Jeśli po tym czasie kraj spełnia kryteria konwergencji, może przystąpić do strefy euro.

MF poinformowało, że w styczniu 2012 r. Polska wypełniała natomiast kryterium stóp procentowych.

"Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 5,9 proc. i była o 1,8 pkt proc. niższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 7,7 proc.. Podstawą do obliczenia tej wartości były dane z trzech państw UE o najbardziej stabilnych cenach. Skład tej grupy nie uległ zmianie w stosunku do sierpnia 2011 r., dlatego wartość referencyjna cechuje się względnie wysoką stabilnością" - napisano.

Zgodnie z kryterium długoterminowej stopy procentowej, nie może ona być wyższa o więcej niż 2 pkt proc. od średniej z analogicznych stóp procentowych w trzech krajach UE o najbardziej stabilnych cenach. Oceny dokonuje się na podstawie rentowności 10-letnich obligacji.

PAP
[fot. sxc.hu]

Warto poczytać

 1. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 2. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 3. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 4. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 5. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 6. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 7. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 8. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook