Jedynie prawda jest ciekawa

Polscy kombatanci w liczbach

21.07.2013

Ponad 3,5 mld zł rocznie trafia do ok. 550 tys. kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego, a także ich rodzin - podaje Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W raporcie urzędu uwzględniono także więźniów reżimu komunistycznego.

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych opublikował zestawienie kategorii, uprawnień oraz liczby osób pobierających świadczenia z tytułu działalności kombatanckiej oraz różnych rodzajów represji. Do zestawienia, które można znaleźć na stronie internetowej urzędu, dołączono informację o rocznych wydatkach z budżetu państwa wynikających z tych uprawnień.

"Publikując zestawienie chcemy jasno i klarownie pokazać ile pieniędzy z budżetu państwa trafia do weteranów drugiej wojny światowej i ofiar represji, nie tylko z okresu wojennego, ale także po 1945 r. m.in. ofiar reżimu komunistycznego" - powiedział PAP kierownik urzędu Jan Stanisław Ciechanowski.

Z zestawienia urzędu (stan na dzień 31 marca br.) wynika, że rocznie ok. 3,55 mld zł trafia do ok. 550  tys. osób, które kwalifikują się m.in. jako kombatanci i ofiary represji wojennych, ale także z okresu powojennego (dokładna liczba to 550 392). Raport przygotowano na podstawie danych z ZUS, KRUS i organów emerytalno-rentowych służb mundurowych.

W Polsce - jak wynika z zestawienia urzędu - świadczenia w łącznej wysokości ok. 1,15 mld zł pobiera rocznie prawie 143 tys. weteranów i ofiar represji oraz ponad 193 tys. wdów i wdowców po kombatantach i ofiarach represji.

Urząd podaje, że kombatanci i ofiary represji otrzymują comiesięczne dodatki, których wysokość wynosi 397,89 zł miesięcznie (świadczenia te nie są opodatkowane i podlegają waloryzacji). Wdowy po kombatantach otrzymują świadczenia w wysokości 196 zł miesięcznie. W kwotę 1,15 mld zł przeznaczonych dla tych osób wliczone są też koszty wynikające z przysługujących im ulg na przejazdy, a także dodatkowe emerytury.

Ok. 2 mld zł rocznie jest przeznaczonych dla inwalidów wojennych, których liczba sięga prawie 46 tys. osób. Świadczenie to średnio wynosi 2140 zł dla inwalidy wojennego i 2 tys. zł dla osoby represjonowanej. Przysługuje do niego 50 proc. świadczenia emerytalnego z innego tytułu.

Ponad 115 tys. osób deportowanych do pracy przymusowej i osadzonych w obozach pracy przez niemiecką III Rzeszę oraz Związek Sowiecki pobiera rocznie ok. 238 mln zł.

W zestawieniu są uwzględnieni także kombatanci zamieszkali w państwach powstałych po rozpadzie ZSRS, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilne niewidome ofiary wojny i więźniowie reżimu komunistycznego.

4 mln zł trafiło także do 80 krewnych śmiertelnych ofiar z wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989, takich jak w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu lub z okresu stanu wojennego.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podejmuje działania w celu zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci. Do zadań urzędu należy współdziałanie m.in. z organami administracji rządowej i stowarzyszeniami kombatantów w celu organizowania pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej dla kombatantów, a także podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Polski oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

PAP/kop
[Fot. www.udskior.gov.pl]
CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook