Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

60 proc. Polaków źle ocenia wydarzenia w kraju

26.06.2014

Już do 59 proc. wzrosła liczba obywateli Polski, którzy uważają, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest tylko 25 proc. badanych, a 16 proc. nie potrafi zająć stanowiska w tej kwestii - wynika z czerwcowego sondażu TNS Polska.

W porównaniu do wyników z maja zmniejszył się udział ocen negatywnych na temat kierunku biegu spraw w Polsce o 3 punkty procentowe. Poziom ocen pozytywnych utrzymuje się natomiast na podobnym poziomie - wzrost o 1 pkt proc. Ponad połowa respondentów (55 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. Zdaniem 41 proc. ankietowanych jest to lekki kryzys, a w ocenie 14 proc. badanych gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu. Przeciwnego zdania jest 38 proc. Polaków, którzy uważają, że polska gospodarka rozwija się. W ocenie 35 proc. jest to jednak powolny rozwój, a dla 3 proc. ankietowanych gospodarka polska znajduje się w stanie dynamicznego rozwoju.

Jak podkreśla TNS Polska, czerwcowe wyniki wyróżniają się znacząco mniejszym odsetkiem negatywnych opinii o stanie polskiej gospodarki w porównaniu do wyników uzyskanych w maju. Negatywne oceny spadły o 7 punktów procentowych, natomiast wzrósł poziom odpowiedzi pozytywnych - o 5 punktów procentowych.

Zdaniem 47 proc. Polaków, w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia będą mniej więcej takie same jak obecnie. W ocenie 23 proc. ankietowanych warunki życia zmienią się na lepsze, 24 proc. badanych uznało, że ulegną one pogorszeniu, zaś 6 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie.

Podobnie kształtowała się sytuacja przed miesiącem. Nieznacznie wzrósł odsetek pozytywnych prognoz (o 2 pkt proc.) oraz o 5 pkt proc. zmniejszył się odsetek ocen negatywnych.

Według TNS Polska w czerwcu oceny netto trzech wskaźników nastrojów społecznych pozostają ujemne. Oznacza to, że Polacy częściej oceniają negatywnie niż pozytywnie kierunek biegu spraw w Polsce, stan gospodarki oraz prognozę materialnych warunków życia. Niemniej wskaźnik oceny netto prognozy materialnych warunków życia w ciągu nadchodzących trzech lat jest najlepszy od czterech lat.

W porównaniu do wyników sprzed miesiąca wszystkie trzy oceny polepszyły się. Największy wzrost dotyczy wskaźnika oceny netto prognozy materialnych warunków życia w ciągu najbliższych trzech lat (o 7 pkt proc.) i wskaźnika oceny stanu gospodarki (12 pkt proc.). Wskaźnik oceny netto kierunku zmian w kraju wzrósł natomiast o 4 pkt proc.

Zdecydowana większość respondentów (71 proc.) jest zdania, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne, bądź w ogóle niemożliwe. Większość z tych osób (49 proc. ogółu) uważa, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, a co piąty badany (22 proc.) uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Optymiści stanowią tu jedną czwartą społeczeństwa (25 proc.). Mimo to, jedynie 2 proc. sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 23 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Czerwcowe wyniki kształtują się podobnie jak przed miesiącem. O 2 pkt proc. wzrosły oceny pozytywne, a o 3 pkt proc. zmniejszył się poziom ocen negatywnych.

Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 6-11 czerwca tego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. 

PAP, lz 

[fot: PAP/Radek Pietruszka]

Słowa kluczowe:

Polacy

,

kraj

,

polskość

,

gospodarka

Warto poczytać

 1. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 2. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 3. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 4. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 5. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 6. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 7. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 8. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook