Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polak rodziną stoi

11.01.2016

Głównym źródłem zadowolenia Polaków w 2015 r. były dzieci, rodzina, przyjaciele i relacje z ludźmi. Najmniej satysfakcji, jak wynika z sondażu CBOS, czerpaliśmy ze swojej sytuacji finansowej i wysokości dochodów.

CBOS bada źródła zadowolenia Polaków od 1994 r. Tak jak w minionych latach źródłem największej satysfakcji są relacje z najbliższymi. Z dzieci zadowolonych jest 92 proc. rodziców, a ze swego związku - prawie dwie trzecie małżonków (61 proc.; a łącznie z "raczej zadowolonymi" - 89 proc.). Swoje relacje z przyjaciółmi i bliskimi znajomymi pozytywnie ocenia ponad cztery piąte ankietowanych (82 proc).

Jak podano, wskaźnik dotyczący zadowolenia z dzieci i przyjaciół pozostaje od trzech lat na tym samym poziomie. Odsetek osób zadowolonych ze swego małżeństwa na koniec 2015 r. był najwyższy od 1994 r. Od 2014 r. przybyło przede wszystkim tych, które są bardzo zadowolone (wzrost z 50 proc. do 61 proc).

Dwie trzecie badanych jest zadowolonych z przebiegu swojej pracy zawodowej (66 proc.), choć na ogół jest to satysfakcja umiarkowana (47 proc.). Niewiele mniej osób jest zadowolonych ze swojego wykształcenia i kwalifikacji (64 proc). Po trzy piąte badanych (60 proc.) deklaruje zadowolenie ze swoich materialnych warunków życia, takich jak mieszkanie i jego wyposażenie, a także ze stanu swojego zdrowia.

Blisko połowa Polaków (49 proc.) deklaruje zadowolenie ze swoich perspektyw na przyszłość, ale 30 proc. ma ambiwalentne odczucia w tym względzie, a 14 proc. postrzega przyszłość pesymistycznie.

Zadowolenie z materialnych warunków bytu wzrosło od 2014 r. o 4 punkty procentowe; o 5 punktów wyższe są też dane dotyczące osobistych perspektyw na przyszłość. W porównaniu z 2014 r. nie zmienił się natomiast odsetek respondentów deklarujących zadowolenie ze stanu swojego zdrowia, już wówczas jednak osiągnął on poziom najwyższy od 1999 r.

Jedynym aspektem życia, z którego poczucie satysfakcji w ostatnim roku nieco zmalało (spadek o 1 punkt procentowy), są dochody i sytuacja finansowa, jednak nadal odsetek osób zadowolonych jest jednym z najwyższych od 1994 r. W najnowszym badaniu zadowolonych z tego było 28 proc. Polaków, pozostali najczęściej uważają swoje finanse za przeciętne albo są z nich niezadowoleni.

Według CBOS w ciągu roku poprzedzającego badanie wzrosło wśród dorosłych Polaków ogólne zadowolenie z życia. W grudniu 2015 r. ponad trzy czwarte badanych (76 proc., od  grudnia 2014 r. wzrost o 4 punkty procentowe) deklarowało, że jest generalnie zadowolonych ze  swojego życia, przy czym jedna czwarta jest bardzo zadowolona. Co piąty ankietowany (20 proc., spadek o 4 punkty) twierdził, że jest z niego średnio zadowolony, a tylko czterech na stu wyrażało niezadowolenie (w tym przytłaczająca większość to "raczej niezadowoleni") ogólnie z całego życia.

Poczucie satysfakcji z życia różnicuje przede wszystkim ocena własnej sytuacji materialnej. Wśród osób dobrze oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych przeważająca większość (89 proc.) deklaruje zadowolenie z życia, nie ma natomiast w tej grupie nikogo, kto byłby z życia niezadowolony. Również wśród respondentów określających własne warunki materialne jako przeciętne większość (65 proc.) jest zadowolona, blisko jedna trzecia (31 proc.) zalicza się do średnio zadowolonych, a czterech na stu (4 proc.) deklaruje niezadowolenie.

Wśród badanych źle oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych co prawda również najliczniejsi są zadowoleni z życia, ale stanowią oni tylko niespełna dwie piąte tej grupy (39 proc.). Niewiele mniej respondentów negatywnie oceniających własne warunki materialne (35 proc.) deklaruje średnie zadowolenie z całokształtu swojego życia, jednak co czwarty z tej grupy (25 proc.) jest z niego niezadowolony.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-10 grudnia 2015 r. na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

PAP/JKUB

[fot. Stefczyk.info]
Słowa kluczowe:

rodzina

,

dzieci

,

CBOS

,

sondaż

,

badanie

Warto poczytać

 1. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 2. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 3. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 4. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 5. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 6. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 7. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 8. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook