Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polak rodziną stoi

11.01.2016

Głównym źródłem zadowolenia Polaków w 2015 r. były dzieci, rodzina, przyjaciele i relacje z ludźmi. Najmniej satysfakcji, jak wynika z sondażu CBOS, czerpaliśmy ze swojej sytuacji finansowej i wysokości dochodów.

CBOS bada źródła zadowolenia Polaków od 1994 r. Tak jak w minionych latach źródłem największej satysfakcji są relacje z najbliższymi. Z dzieci zadowolonych jest 92 proc. rodziców, a ze swego związku - prawie dwie trzecie małżonków (61 proc.; a łącznie z "raczej zadowolonymi" - 89 proc.). Swoje relacje z przyjaciółmi i bliskimi znajomymi pozytywnie ocenia ponad cztery piąte ankietowanych (82 proc).

Jak podano, wskaźnik dotyczący zadowolenia z dzieci i przyjaciół pozostaje od trzech lat na tym samym poziomie. Odsetek osób zadowolonych ze swego małżeństwa na koniec 2015 r. był najwyższy od 1994 r. Od 2014 r. przybyło przede wszystkim tych, które są bardzo zadowolone (wzrost z 50 proc. do 61 proc).

Dwie trzecie badanych jest zadowolonych z przebiegu swojej pracy zawodowej (66 proc.), choć na ogół jest to satysfakcja umiarkowana (47 proc.). Niewiele mniej osób jest zadowolonych ze swojego wykształcenia i kwalifikacji (64 proc). Po trzy piąte badanych (60 proc.) deklaruje zadowolenie ze swoich materialnych warunków życia, takich jak mieszkanie i jego wyposażenie, a także ze stanu swojego zdrowia.

Blisko połowa Polaków (49 proc.) deklaruje zadowolenie ze swoich perspektyw na przyszłość, ale 30 proc. ma ambiwalentne odczucia w tym względzie, a 14 proc. postrzega przyszłość pesymistycznie.

Zadowolenie z materialnych warunków bytu wzrosło od 2014 r. o 4 punkty procentowe; o 5 punktów wyższe są też dane dotyczące osobistych perspektyw na przyszłość. W porównaniu z 2014 r. nie zmienił się natomiast odsetek respondentów deklarujących zadowolenie ze stanu swojego zdrowia, już wówczas jednak osiągnął on poziom najwyższy od 1999 r.

Jedynym aspektem życia, z którego poczucie satysfakcji w ostatnim roku nieco zmalało (spadek o 1 punkt procentowy), są dochody i sytuacja finansowa, jednak nadal odsetek osób zadowolonych jest jednym z najwyższych od 1994 r. W najnowszym badaniu zadowolonych z tego było 28 proc. Polaków, pozostali najczęściej uważają swoje finanse za przeciętne albo są z nich niezadowoleni.

Według CBOS w ciągu roku poprzedzającego badanie wzrosło wśród dorosłych Polaków ogólne zadowolenie z życia. W grudniu 2015 r. ponad trzy czwarte badanych (76 proc., od  grudnia 2014 r. wzrost o 4 punkty procentowe) deklarowało, że jest generalnie zadowolonych ze  swojego życia, przy czym jedna czwarta jest bardzo zadowolona. Co piąty ankietowany (20 proc., spadek o 4 punkty) twierdził, że jest z niego średnio zadowolony, a tylko czterech na stu wyrażało niezadowolenie (w tym przytłaczająca większość to "raczej niezadowoleni") ogólnie z całego życia.

Poczucie satysfakcji z życia różnicuje przede wszystkim ocena własnej sytuacji materialnej. Wśród osób dobrze oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych przeważająca większość (89 proc.) deklaruje zadowolenie z życia, nie ma natomiast w tej grupie nikogo, kto byłby z życia niezadowolony. Również wśród respondentów określających własne warunki materialne jako przeciętne większość (65 proc.) jest zadowolona, blisko jedna trzecia (31 proc.) zalicza się do średnio zadowolonych, a czterech na stu (4 proc.) deklaruje niezadowolenie.

Wśród badanych źle oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych co prawda również najliczniejsi są zadowoleni z życia, ale stanowią oni tylko niespełna dwie piąte tej grupy (39 proc.). Niewiele mniej respondentów negatywnie oceniających własne warunki materialne (35 proc.) deklaruje średnie zadowolenie z całokształtu swojego życia, jednak co czwarty z tej grupy (25 proc.) jest z niego niezadowolony.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-10 grudnia 2015 r. na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

PAP/JKUB

[fot. Stefczyk.info]
Słowa kluczowe:

rodzina

,

dzieci

,

CBOS

,

sondaż

,

badanie

Warto poczytać

  1. ashtray-12654551920 22.10.2016

    W Polsce ubywa palaczy

    Badania pokazują, że spada odsetek osób palących papierosy; to efekt rosnącej świadomości szkodliwości palenia i swoistej mody na niepalenie.

  2. 500SI 21.10.2016

    Na co Polacy wydają 500+?

    Blisko połowa Polaków pieniądze z 500+ wydaje na potrzeby całej rodziny; ponad jedna trzecia wydziela je z domowego budżetu i przeznacza na określone cele, jedna piąta wydziela je częściowo - wynika z badania CBOS.

  3. 212784eecf3a4479282af65f6d3b98dc8d69df64 20.10.2016

    Prawie 4 mln dzieci korzysta z 500+

    Do rodzin trafiło już 11,3 mld zł. To dane po pełnych sześciu miesiącach obowiązywania programu.

  4. EurocopterEC-725CougarMkII 19.10.2016

    Pawłowicz: Państwo musi się kierować swoim interesem

    Posłanka PiS prof. Krystyna Pawłowicz mówiła w rozmowie z portalem wPolityce.pl o sprawie Caracali.

  5. industry-406905960720 19.10.2016

    NIK: Nieprawidłowa ochrona ważnych obiektów

    Obiekty kluczowe dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa i obywateli nie są dostatecznie chronione - wynika z kontroli NIK.

  6. money-14540131920 18.10.2016

    GUS: wzrost wynagrodzeń we wrześniu

    Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 4.217,96 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 3,9 proc. - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

  7. transportniepelnoSI 17.10.2016

    NIK o niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej

    "Brak lub niepełne dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowi dla nich barierę w swobodnym przemieszczaniu się w granicach miasta" - twierdzi NIK w swoim najnowszym raporcie.

  8. old-tv-11494161920 16.10.2016

    Węgrzy o wpływie polityki na media

    Dwie trzecie Węgrów uważa, że większy wpływ na media w ich kraju ma rządzący centroprawicowy Fidesz niż lewica - takie są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez sympatyzujący z opozycją Instytut Publicus.

CS136MINIfoto

Czas Stefczyka 136/2016

PDF (7,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook