Jedynie prawda jest ciekawa

Polacy źle oceniają sytuację w kraju

23.10.2013

Październikowe nastroje społeczne Polaków nie odbiegają znacząco od tych z ostatnich czterech miesięcy. Według CBOS nadal 66 proc. obywateli uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a 20 proc., że w dobrym.

CBOS podkreśla stabilizację ocen i przewidywań dotyczących sytuacji w różnych obszarach życia społecznego i osobistego. W ocenach ogólnej kondycji kraju, a także sytuacji w wymiarze politycznym i gospodarczym, niezmiennie dominuje krytycyzm; warunki materialne oraz jakość życia oceniane są najczęściej jako przeciętne lub satysfakcjonujące, a w ocenach sytuacji w zakładach pracy przeważa zadowolenie.

Najgorzej na aktualną sytuację w Polsce zapatrują się osoby źle oceniające swoją sytuację materialną (79 proc. opinii negatywnych) i uzyskujące najniższe dochody na osobę (74 proc.) oraz robotnicy niewykwalifikowani (83 proc.), bezrobotni (82 proc.), gospodynie domowe (80 proc.) i rolnicy (78 proc.).

Również stabilne pozostają oceny sytuacji politycznej w Polsce - niezmiennie ponad połowa Polaków źle ocenia sytuację na krajowej scenie politycznej (55 proc., przy 53 proc. we wrześniu), 7 proc. dobrze, a przeciętnie - jedna trzecia (32 proc.).

Na porównywalnym poziomie od dłuższego czasu pozostają też oceny sytuacji gospodarczej w kraju – 45 proc. ocenia ją negatywnie, 14 proc. pozytywnie, a dla 37 proc. nie jest ani dobra, ani zła.

44 proc. badanych przez CBOS ocenia, że ich rodzinie żyje się dobrze. Taki sam odsetek (44 proc.) poziom życia rodziny określa jako przeciętny, a 12 proc. jest z niego niezadowolonych. Warunki materialne swoich gospodarstw badani najczęściej oceniają jako średnie (46 proc.) lub dobre (41 proc.), niezadowolonych z nich jest 13 proc. badanych.

Nieco poprawiły się - po wrześniowym spadku - udzielane przez pracujących oceny sytuacji w zakładach pracy. Ponad połowa zatrudnionych (53 proc. - wzrost o 4 punkty) uważa, że kondycja ich firm jest dobra, ponad jedna czwarta (29 proc. - spadek o 2 punkty) określa ją jako przeciętną, a 17 proc. (spadek o 1 punkt) jest z niej niezadowolonych.

Prognozy rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku są takie same jak przed miesiącem i jednocześnie nieco bardziej optymistyczne niż w sierpniu. 51 proc. uważa, że sytuacja się nie zmieni, prawie co trzeci badany (31 proc.) sądzi, że się pogorszy, a co dziesiąty, że się polepszy. Od początku roku w miarę systematycznie maleje odsetek pesymistów - zaznaczył CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3-9 października na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Zainteresował Cię artykuł? Dołącz do nas na Facebooku!

PAP, lz

[fot: sxc.hu]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook