Jedynie prawda jest ciekawa

Polacy wierzą jasnowidzom

27.10.2011

Spośród poglądów New Age przedstawianych respondentom najczęściej akceptowany jest ten, który dotyczy jasnowidzenia. O tym, że niektórzy ludzie mają taką zdolność, przekonanych jest trzech na pięciu badanych (59 proc.) - podaje najnowszy sondaż CBOS.

Niemal połowa respondentów (48 proc.) uważa, że są osoby, które mają zdolność przewidywania przyszłości. Dwie piąte ankietowanych (39 proc.) wierzy, że gdzieś we wszechświecie jest rozumna cywilizacja. Tyle samo osób (39 proc.) wierzy w telepatię.

Co trzeci badany (34 proc.) uważa, że możliwe jest rzucenie na kogoś złego uroku oraz że są przedmioty, które przynoszą szczęście (33 proc.), a nieco ponad jedna czwarta przyznaje, że duże znaczenie dla rozwoju charakteru człowieka ma to, pod jakim znakiem zodiaku się urodził (29 proc.), że są daty i dni tygodnia, które przynoszą pecha (27 proc.), a także, że możliwy jest kontakt z umarłymi (28 proc.).

Z sondażu wynika, że najrzadziej podzielane jest przekonanie o istnieniu UFO. Z poglądem, że ziemię czasem odwiedzają latające talerze i inne nieznane obiekty, zgadza się co szósty respondent (17 proc.).  Jasnowidze są bardziej akceptowani.

W ocenie CBOS istotne jednak jest to, że spośród przedstawionych stwierdzeń to właśnie wiara w UFO, oraz w to, że gdzieś we wszechświecie jest jeszcze rozumna cywilizacja, budzi najwięcej wątpliwości. Do tych kwestii nie potrafi się ustosunkować odpowiednio 20 proc. i 30 proc. badanych.

Jak podkreślono, zmiany, które nastąpiły w poziomie akceptacji przedstawianych poglądów i wierzeń, nie są jednoznaczne. Od roku 1997 nieco wzrosło przekonanie, że można rzucać na kogoś zły urok oraz że możliwy jest kontakt z umarłymi (wzrost wskazań po 4 punkty proc.). Natomiast w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększył się odsetek osób uważających, że niektóre przedmioty (tzw. talizmany) mogą przynieść szczęście (wzrost o 7 punktów proc.) oraz że są daty i dni tygodnia, które przynoszą pecha (wzrost o 3 punkty proc.).

Jednocześnie - jak zaznacza CBOS - w stosunku do wyników badań z 1997 roku należy odnotować dość istotny spadek odsetka respondentów wierzących w możliwość przewidywania przyszłości (o 9 punktów proc.), w oddziaływanie znaku zodiaku na charakter człowieka (o 9 punktów proc.), w przekazywanie myśli na odległość  (o 7 punktów proc.), w magię pewnych dat i dni tygodnia (o 7 punktów proc.), w latające talerze i inne nieznane obiekty odwiedzające Ziemię (o 6 punktów proc.) oraz w zdolność jasnowidzenia (o 5 punktów proc.).

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 8-14 września tego roku na liczącej 1077 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

CBOS zbadał też stosunek Polaków do innych religii. Mimo iż Polacy w zdecydowanej większości uważają się za katolików i wyrażają silne przywiązanie do swojej religii, nie dyskredytują innych wyznań. Poziom uniwersalizmu religijnego w społeczeństwie, przejawiający się w akceptacji celów i środków, jakie stawiają sobie różne wyznania religijne, okazuje się dość znaczny. Przytłaczająca większość badanych - 87 procent, uważa, że każda religia jest tak samo dobra, jeśli pomaga człowiekowi jak najlepiej przeżyć życie. Prawie trzy czwarte ogółu ankietowanych - 70% - twierdzi, że Bóg czczony w różnych religiach, bez względu na to, jak jest nazywany, to w rzeczywistości ten sam Bóg.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (256) przeprowadzono w dniach 8 - 14 września 2011 roku na liczącej 1077 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP/IAR
[fot. sxc.hu]
CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook