Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polacy: sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku

29.08.2012

Większość Polaków (64 proc.) źle ocenia rozwój sytuacji w kraju. Przeciwną opinię wyraża 22 proc. badanych, a 14 proc. nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi - wynika z sierpniowego sondażu CBOS.

Według CBOS dość istotna poprawa nastrojów społecznych odnotowana w czerwcu okazała się krótkotrwała. W sierpniu, po miesięcznej stabilizacji, wartości większości wskaźników powróciły do notowań sprzed czerwcowych wzrostów. W ostatnim czasie pogorszyły się przede wszystkim oceny i przewidywania w wymiarze publicznym, a więc dotyczące ogólnej sytuacji w kraju, a także sfery politycznej i gospodarczej.      

W porównaniu z poprzednim miesiącem, w sierpniu odsetek ankietowanych przekonanych, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, zmalał o 4 pkt (do 22 proc.). Jednocześnie liczba tych, którzy wyrażają przeciwną opinię, zwiększyła się o 5 pkt (do 64 proc.).         

Pozytywne opinie relatywnie najczęściej wyrażają osoby najbardziej zadowolone ze swojej sytuacji materialnej, z wyższym wykształceniem, osiągające najwyższe dochody, a także najmłodsi badani - w wieku od 18 do 24 lat. Ze względu na status zawodowy, przekonanie, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, wyrażają głównie przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem.        

Wśród biernych zawodowo bieżącą sytuację w kraju pozytywnie oceniają przede wszystkim uczniowie i studenci. Stosunkowo najbardziej krytyczni w ocenie kierunku zmian w Polsce są bezrobotni, osoby niezadowolone z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego, robotnicy wykwalifikowani oraz badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym.         

Gorsze niż w lipcu są również oceny sytuacji politycznej. Dobrze ocenia ją jedynie co dziewiąty badany (11 proc.; spadek o 2 pkt), a połowa (50 proc.; wzrost o 6 pkt) źle. Jedna trzecia ankietowanych (33 proc.; spadek o 3 pkt) sytuację na polskiej scenie politycznej określa jako przeciętną.        

Także sytuacja gospodarcza w kraju postrzegana jest gorzej niż przed miesiącem. Jako dobrą ocenia ją niespełna jedna piąta respondentów (18 proc.; spadek o 5 pkt). Ponad dwukrotnie więcej osób (42 proc.; wzrost o 7 pkt) uznaje ją za złą. Przekonanie, że kondycja polskiej gospodarki nie jest ani dobra, ani zła, wyraża nieco ponad jedna trzecia badanych (36 proc.; tyle samo co przed miesiącem).         

Oceny jakości życia badanych i ich rodzin zmieniły się tylko nieznacznie. Odsetek tych badanych, którym - według ich własnej deklaracji - żyje się dobrze zmniejszył się o 3 pkt (do 39 proc.), zaś tych, którzy określają poziom życia swój i swojej rodziny jako niesatysfakcjonujący spadł o 2 pkt (do 12 proc.). Zwiększyła się natomiast liczba odpowiedzi neutralnych - niemal połowa dorosłych Polaków (48 proc.; wzrost o 4 pkt) stwierdza, że im i ich rodzinom żyje się przeciętnie - ani dobrze, ani źle.         

Warunki materialne swojego gospodarstwa domowego jako dobre oceniło w sierpniu 38 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt), prawie połowa (48 proc.; wzrost o 5 pkt) uważa, że są one średnie. Niezadowolony z nich jest mniej więcej co siódmy Polak (14 proc.; spadek o 2 pkt).       

Zbliżone do lipcowych są oceny sytuacji w zakładach pracy. Połowa zatrudnionych (51 proc.; wzrost o 2 pkt) ocenia ją pozytywnie, zaś jedna szósta (17 proc., spadek o 2 pkt) negatywnie. Pozostali pracujący określają kondycję firm, w których są zatrudnieni, jako przeciętną (30 proc.; wzrost o 1 pkt) lub też nie potrafią jej ocenić (2 proc.; spadek o 1 pkt).         

Jak zauważa CBOS, od lipca właściwie nie zmieniło się poczucie zagrożenia bezrobociem. Nadal blisko dwie piąte zatrudnionych (39 proc.) obawia się utraty pracy, a niespełna trzy piąte (57 proc.) ocenia swoją sytuację zawodową jako stabilną. Patrząc jednak z nieco dłuższej perspektywy można zauważyć, że liczba pracowników niepewnych swojego zatrudnienia, choć powoli, to w miarę systematycznie rośnie (od marca br. wzrost o 7 pkt).        

"Sierpniowe oceny i prognozy zarówno ogólnej sytuacji w kraju, jak i jej wymiaru politycznego i gospodarczego są wyraźnie gorsze niż w ostatnich dwóch miesiącach. Sugeruje to, że czerwcowa poprawa nastrojów społecznych spowodowana m.in. sukcesami związanymi z organizacją Euro 2012, w obliczu coraz bardziej pesymistycznych prognoz ekonomicznych oraz ujawnionych niedawno afer: taśmowej czy związanej z Amber Gold, nie przetrwała próby czasu" - podkreśla CBOS.       

Podsumowując CBOS podkreśla jednak, że wskaźniki dotyczące wymiaru prywatnego, mimo różnego rodzaju negatywnych wydarzeń w życiu społeczno-politycznym, od dłuższego czasu pozostają w miarę stabilne. "W ocenach sytuacji zawodowej przeważa zadowolenie, a sytuacja bytowa określana jest przeważnie jako przeciętna. Jeśli chodzi o przewidywania na najbliższy rok, to zarówno w wymiarze zawodowym, jak i materialnym, większość Polaków nie spodziewa się znaczących zmian" - napisano w komunikacie z badań.     

Sondaż został przeprowadzony w dniach 14-22 sierpnia br. na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.  

PAP

[fot. sxc.hu]

Słowa kluczowe:

CBOS

,

sondaż

,

Polska

,

Polacy

,

sytuacja w kraju

Warto poczytać

 1. hacker-1569744960720 19.01.2017

  Coraz więcej cyberataków na NATO

  Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w czwartek w wywiadzie dla "Die Welt", że liczba cyberataków przeciwko Sojuszowi była w 2016 roku o 60 proc. większa niż rok wcześniej. Za większością tych ataków stały zdaniem ekspertów inne państwa.

 2. ZK2311201608 18.01.2017

  CBOS: Coraz niższa ocena pracy posłów

  Prawie 70 proc. Polaków negatywnie ocenia pracę posłów.

 3. winter-landscape-1209130960720 17.01.2017

  Leśnicy i myśliwi dokarmiają zwierzęta

  Leśnicy i myśliwi na Podkarpaciu od kilku tygodni dokarmiają zwierzęta i ptaki. "W lasach południowo-wschodniej Polski czeka na nich ponad tysiąc zimowych miejsc dokarmiania" - powiedział PAP rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

 4. money-256282960720-1 16.01.2017

  Niepewna sytuacja finansowa artystów

  Największa niepewność związana z sytuacją finansową dotyka artystów plastyków; najmniejsza - m.in. literatów, dziennikarzy.

 5. mid-17113038-1 14.01.2017

  800 osobom pomaga CPMiU w Warszawie

  800 obcokrajowców korzysta ze wsparcia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Archidiecezji Warszawskiej prowadzonej przez Caritas Polska.

 6. up-chrobry-1163461960720 13.01.2017

  Co sprawdzić przed wysłaniem dziecka na zimowisko?

  Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora - radzi MEN przed rozpoczynającymi się w sobotę feriami w szkołach. Przypomina, że informacje o organizatorach można znaleźć w publicznej bazie wypoczynku.

 7. rosary-12110641280 12.01.2017

  CBOS: Sondaż zasad moralnych Polaków

  21 proc. respondentów stwierdziło, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować.

 8. jakfajniebyctatayoutube 11.01.2017

  Fundacja Mamy i Taty: Głęboki kryzys ojcostwa

  "Jako kraj zajmujemy jedno z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o dzietność" - podają organizatorzy kampanii "Jak fajnie być tatą".

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook