Jedynie prawda jest ciekawa

Polacy są szczęśliwsi i stawiają na kulturę

06.02.2014

Ponad dwie trzecie ankietowanych Polaków spotkało w 2013 r. jakieś szczęśliwe zdarzenie. Polacy częściej też niż w latach wcześniejszych chodzili do kina, teatru na imprezy sportowe, a większość z nich angażowała się w akcje dobroczynne - wynika z sondażu CBOS.

Sondaż "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono na grupie 1067 osób, w dniach 9-15 stycznia 2014 roku.

Ponad dwie piąte respondentów (44 proc.) zadeklarowało, że w 2013 roku spotkało ich jakieś szczęście, a ponad jedna czwarta (29 proc.), że dotknęło ich nieszczęście. Ponad siedmiu na dziesięciu badanych deklarowało, że w ub. roku urządziło przyjęcie dla przyjaciół lub znajomych – w tym 61 proc. więcej niż raz. Połowa Polaków - 52 proc. była z rodziną w restauracji, z tego dwie piąte co najmniej kilka razy.

Sondaż pokazuje również, że z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową korzystało niemal dwie trzecie dorosłych - 63 proc., przy czym większość - 55 proc. robiła to regularnie. "Ich liczba zauważalnie rośnie z roku na rok" - podkreślają autorzy opracowania.

Trzy piąte respondentów twierdzi też, że w 2013 roku przeczytało dla przyjemności książkę; przeważająca większość z nich więcej niż jedną. Według sondażu co raz więcej Polaków chodzi także do kina. Deklarowało to 47 proc. badanych - największy odsetek od początku prowadzonych przez CBOS badań, czyli od 1987 roku.

Polacy chętniej też uczestniczą w innych kulturalnych i sportowych imprezach. Czterech na dziesięciu badanych - 40 proc. - było w minionym roku na imprezie sportowej; niemal dwie piąte ankietowanych - 37 proc. - było na koncercie, a ponad jedna czwarta - 28 proc. - na wystawie w muzeum i/lub w galerii. "Osoby, które były w teatrze, stanowią jedną piątą badanych - 20 proc. Jest to najwyższy odsetek w ciągu ostatnich 26 lat" - dodają autorzy raportu.

Badania pokazują jednak, że uczestnictwo we wszystkich wyżej wymienionych aktywnościach jest bardzo silnie uzależnione od wykształcenia. Im wyższe wykształcenie, tym częstsze deklaracje tego typu.

Niemal co trzeci badany (31 proc.) zadeklarował, że wyjechał w minionym roku za granicę, a co czternasty (7 proc.) - pracował poza krajem. Od 2007 roku  przynajmniej jedna czwarta Polaków deklaruje pobyty za granicą, zdecydowana większość w celach wypoczynkowych i towarzyskich.

Mimo kryzysu - jak pokazuje sondaż - nie ma też zmian w zachowaniach związanych z finansami. Do atrakcyjnego i nieplanowanego zakupu, podobnie jak w ciągu ostatnich sześciu lat, przyznaje się co drugi badany - 53 proc. Udział w grach liczbowych Totalizatora Sportowego w 2013 roku deklarowało ponad dwie piąte dorosłych Polaków. Równocześnie prawie co czwarty badany - 23 proc. - zadłużył się w banku lub innej instytucji finansowej i niemal tyle samo - 22 proc. - pożyczyło pieniądze od znajomych.

Większość Polaków angażowała się w 2013 roku w jakąś formę działalności dobroczynnej: najczęściej przekazując pieniądze - 64 proc., a nieco rzadziej - udzielając pomocy rzeczowej - 57 proc. Coraz więcej Polaków wspiera też materialnie różnego rodzaju organizacje lub osoby, szczególnie w zakresie pomocy rzeczowej. Wciąż jednak stosunkowo rzadko poświęcamy innym swój czas. Niespełna jedna piąta badanych - 17 proc. - poświęciła na cele charytatywne własną pracę, a co dwudziesty – 5 proc. - pracował jako wolontariusz.

PAP, lz

[fot: youtube]


CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook