Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Aktywność kulturalna Polaków wzrasta

04.02.2013

Odwiedzamy coraz częściej galerie i wystawy. Lubimy chodzić do teatru i muzeum. Coraz więcej z nas używa internetu nie tylko w celach zawodowych- wynika z sondażu CBOS.

Wyniki sondażu pokazały, że 63 proc. Polaków w minionym roku korzystało z internetu w celach pozazawodowych. To wzrost od poprzedniego roku o 8 punktów proc.

Ubiegły rok wyróżnia się także większą aktywnością towarzyską. 72 proc. Polaków (wzrost o 6 punktów proc.) urządziło w minionym roku przyjęcie dla przyjaciół lub znajomych - w tym 62 proc. więcej niż jeden raz. Połowa (51 proc.) była z rodziną w restauracji, przy czym dwie piąte (42 proc.) co najmniej kilka razy. Niespełna dwie piąte ankietowanych (37 proc.) wyjechało z bliskimi na wypoczynek.

Częściej niż w 2011 roku Polacy bywali na wystawach, w galeriach i muzeach (31 proc., wzrost o 5 punktów proc.). Więcej osób (37 proc., wzrost o 3 punkty proc.) deklarowało też wzięcie udziału w koncercie. Osoby, które były w minionym roku w teatrze, stanowią niemal jedną piątą badanych (19 proc.) i jest to najwyższy odsetek zarejestrowany w ciągu ostatnich 25 lat.

Trzy piąte dorosłych Polaków (59 proc.) przeczytało w 2012 roku książkę dla przyjemności, przy czym przeważająca część tej grupy (49 proc.) przeczytała więcej niż jedną książkę. Ponad dwie piąte (43 proc.) było w tym okresie w kinie, a co trzeci (34 proc.) był w kinie kilkakrotnie.

W minionym roku - według CBOS prawdopodobnie za sprawą Euro 2012 - przybyło uczestników imprez sportowych (39 proc., wzrost o 4 punkty proc.).

Ponadto w 2012 roku większość Polaków angażowała się w jakąś formę działalności dobroczynnej: najczęściej przekazując pieniądze (60 proc.) oraz udzielając pomocy rzeczowej (52 proc.). Niespełna jedna piąta badanych (17 proc.) przeznaczyła na cele charytatywne własną pracę, a co dwudziesty (5 proc.) pracował jako wolontariusz.

Polaków pytano także o aktywność w zakresie zakupów oraz gier losowych. Do atrakcyjnego i nieplanowanego zakupu w minionym roku przyznaje się co drugi badany (51 proc.). Z kolei udział w grach liczbowych Totalizatora Sportowego w 2012 roku deklaruje niemal połowa dorosłych Polaków (47 proc.).

Inną aktywnością Polaków w ubiegłym roku były podróże poza granice Polski; niemal co trzeci badany (29 proc.) wyjechał za granicę, a co czternasty (7 proc.) pracował poza krajem.

W minionym roku - jak pokazało badanie - prawie co czwarty badany (23 proc.) zadłużył się w banku lub innej instytucji finansowej. Tyle samo osób (23 proc.) pożyczyło pieniądze od znajomych.

Według sondażu CBOS w 2012 r. co czwarty respondent (26 proc.) nie czuł się bezpiecznie na ulicy, a co dwudziesty badany (5 proc.) został okradziony.

Ponadto w minionym roku co piąty badany (21 proc.) przebywał przynajmniej jeden dzień jako pacjent w szpitalu. Blisko jedna piąta respondentów (18 proc.) miała trudności z załatwieniem spraw w urzędzie.

Udział w strajku lub demonstracji był w 2012 roku, podobnie jak w poprzednich latach, doświadczeniem marginalnym - deklaruje go 1 proc. Polaków.

Dwie piąte Polaków (40 proc.) przyznało, że spotkało ich w 2012 roku jakieś szczęście, a ponad jedną piątą (28 proc.) dotknęło nieszczęście.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-9 stycznia 2013 r. na reprezentatywnej próbie losowej 1227 dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, lz

[fot:sxc.hu]

Słowa kluczowe:

Polacy

,

CBOS

,

badanie

,

teatr

,

sonda

Warto poczytać

 1. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 2. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 3. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 4. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 5. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 6. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 7. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

 8. child-355176960720 14.05.2017

  Większość Białorusinów popiera urlop ojcowski

  66 proc. Białorusinów popiera ideę wprowadzenia urlopu ojcowskiego dla opieki nad dzieckiem - poinformował zastępca ministra pracy i opieki społecznej Alaksandr Rumak. Sondaż przeprowadził Białoruski Uniwersytet Państwowy (BGU).

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook