Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polacy nie chcą nowych partii

11.09.2013

Jak wynika z sondażu CBOS, działające w Polsce partie polityczne nie spełniają oczekiwań 69 proc. uprawnionych do głosowania. Jednak większość respondentów jest przeciwna poszerzaniu istniejącej oferty partyjnej o nowe ugrupowania.

Według badania, tylko co czwarty ankietowany (26 proc.) dostrzega partię, którą mógłby z pełnym przekonaniem poprzeć w wyborach. Przeciwko tworzeniu nowej partii jest 52 proc.; za – jedna trzecia uprawnionych do głosowania (37 proc.).

Jak podaje CBOS, brak odpowiedniego reprezentanta wśród ugrupowań funkcjonujących na scenie politycznej częściej odczuwają kobiety niż mężczyźni (72 wobec 65 proc.). Według pracowni częściej niż inni niedoreprezentowani czują się również ludzie młodzi - w wieku 18-34 lata, a także mieszkańcy dużych miast oraz największych aglomeracji.

Wśród elektoratów partyjnych, z których - jak zaznacza CBOS - większość jest raczej mało
usatysfakcjonowana istniejącą ofertą polityczną, relatywnie najczęściej powołaniem jakiegoś nowego ugrupowania byliby zainteresowani wyborcy SLD (48 proc.), choć nawet wśród nich niemal taki sam odsetek stanowią osoby przeciwne tworzeniu nowej partii (49 proc.).

Według CBOS wyborcy najmniejszych ugrupowań, których liczebność w próbie nie pozwala na indywidualne analizy (w tym zwolennicy Ruchu Palikota), częściej niż inni chcieliby powołania nowej partii (48 proc.), a najrzadziej za stworzeniem jakiegoś nowego bytu politycznego optują wyborcy PiS (29 proc.).

Badani, którzy chcieliby poszerzenia istniejącej oferty politycznej o nowe partie, byli pytani o oczekiwania, jakie mają względem takiego ugrupowania.

Zdaniem 19,3 proc. z nich - jak zaznaczył CBOS - "nowa partia powinna mieć na względzie przede wszystkim dobro zwykłych ludzi", a z tym postulatem "wiąże się oczekiwanie, że będzie ona wrażliwa społecznie, będzie dbać o najuboższych, najsłabszych, przeciwdziałać nadmiernym różnicom społecznym".

12,3 proc badanych wyraziło opinię, że nowa partia powinna "podejmować działania na rzecz poprawy warunków materialnych życia wszystkich obywateli", a 7,2 proc. jest zdania, że powinna także walczyć z bezrobociem, starać się prowadzić taką politykę, która sprzyjać będzie tworzeniu nowych miejsc pracy.

W opinii 4,8 proc. respondentów nowe ugrupowanie powinno "skupić się na tym, co jest najważniejsze dla gospodarki i przedsiębiorców".

Jak podał CBOS, w kwestii umiejscowienia nowej partii na scenie politycznej "liczbowo najwięcej postulatów dotyczyło utworzenia partii o charakterze liberalnym, w dużej części wypowiedzi (6,9 proc.) liberalizm był rozumiany przede wszystkim jako liberalizm światopoglądowy lub, mówiąc w sposób uproszczony, jako niezależność od Kościoła".

Badanie pokazało też, że 5,4 proc. postulatów dotyczyło utworzenia partii lewicowej bądź centrolewicowej, a 4,8 proc. nowego ugrupowania prawicowego lub centroprawicowego. 2,6 proc. respondentów chciało utworzenia partii konserwatywnej bądź liberalno-konserwatywnej, 1,6 proc partii centrowej, umiarkowanej, czyli partii środka, a 1,7 proc. partii o charakterze narodowym, przede wszystkim kultywującym tradycję i patriotyzm.
Badani, chcący utworzenia nowej partii, oczekują również, że będzie to partia demokratyczna, a nie wodzowska (3,2 proc.).

Sondaż przeprowadzono 4-11 lipca na reprezentatywnej próbie losowej 1005 dorosłych mieszkańców Polski.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

JKUB/PAP

[fot. PAP/Bartłomiej Zborowski]

Warto poczytać

 1. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 2. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 3. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 4. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 5. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 6. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 7. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 8. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook