Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polacy nie chcą imigrantów

29.04.2016

W sondażu CBOS większość Polaków opowiedziało się przeciw przyjmowaniu obcych.

33 proc. respondentów CBOS deklaruje, że Polska co najmniej czasowo powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami; 61 proc. jest przeciw przyjmowaniu uchodźców w ogóle. CBOS komentuje, że to najniższy od roku poziom otwartości na uchodźców.

CBOS odnotowuje, że wraz ze wzrostem ogólnej niechęci do przyjmowania uchodźców znacząco zwiększyła się dezaprobata przyjmowania w Polsce przybyłych w ostatnich miesiącach do niektórych państw UE uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. Obecnie 25 proc. badanych (spadek o 4 punkty proc. w porównaniu z marcem) akceptuje relokację części tych uchodźców do Polski, natomiast 71 proc. jest temu przeciwnych (wzrost o 4 punkty proc.).

W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy znacząco zwiększył się odsetek Polaków podzielających opinię, że kryzys migracyjny może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej (od września 2015 r. wzrost o 15 punktów proc., do 58 proc.), zarazem zmniejszyły się grupy osób uważających, że kryzys ten nie zagraża spójności UE (z 36 proc. do 27 proc.) oraz niepotrafiących zająć stanowiska w tej kwestii (z 21 proc. do 15 proc.).

Według CBOS stosunek badanych do przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi istotnie różnicują preferencje partyjne, a poglądy potencjalnych elektoratów są w dużej mierze zbieżne z oficjalnymi deklaracjami przedstawicieli poszczególnych ugrupowań politycznych.

Przeciwni przyjmowaniu uchodźców najczęściej są ci badani, którzy deklarują głosowanie na Kukiz'15 (79 proc.) lub PiS (66 proc.), a także osoby zamierzające wziąć udział w wyborach, ale jeszcze niewiedzące, które ugrupowanie poprzeć (60 proc.). Największe poparcie dla przyjmowania przez Polskę uchodźców deklarują potencjalni wyborcy Nowoczesnej i Partii Razem, przy czym zwolennicy Nowoczesnej w większości opowiadają się za przyznawaniem uchodźcom prawa pobytu do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą (55 proc.), a popierający Partię Razem niemal równie często jak na pobyt czasowy uchodźców zgadzają się na ich stałe osiedlanie się w naszym kraju (odpowiednio: 36 proc. i 30 proc.).

CBOS zauważa, że choć niechęć do przyjmowania uchodźców częściej wyrażają osoby identyfikujące się z prawicą (61 proc.) niż z politycznym centrum lub lewicą (odpowiednio: 54 proc. i 49 proc.), to największy sprzeciw wyrażają badani niepotrafiący określić swych poglądów politycznych na osi lewica-centrum-prawica (73 proc.). Tak jak w poprzednim badaniu stwierdzono, że na stosunek do przyjmowania przez Polskę uchodźców nie wpływa istotnie częstość praktyk religijnych.

Opinie na temat przyjmowania uchodźców różnicuje wiek, a granica statystyczna przebiega między badanymi w wieku poniżej 45 lat, a starszymi. Osoby młodsze (od 18. do 44. roku życia) znacznie częściej niż starsze mają negatywny stosunek do przyjmowania uchodźców, a ponadto wśród respondentów poniżej 45. roku życia sprzeciw jest tym częstszy, im są oni młodsi. CBOS dodaje, że sprzeciw wobec udzielania uchodźcom schronienia w Polsce dominuje we wszystkich grupach wiekowych.

Według CBOS poziom otwartości Polaków na przyjmowanie uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi jest najniższy od maja 2015 r. Obecnie jedynie 33 proc. jest zdania, że Polska przynajmniej czasowo powinna ich przyjmować, przy czym większość tej grupy uważa, że powinniśmy im zezwalać na pobyt czasowy do momentu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą (30 proc.), a tylko nieliczni sądzą, że powinniśmy im pozwolić na osiedlanie się w naszym kraju (3 proc.).

 

W porównaniu z marcem br. akceptacja choćby czasowego przyjmowania uchodźców zmalała o 11 punktów procentowych. Jednocześnie wzrósł (z 53 proc. w marcu do 61 proc. obecnie) odsetek badanych uważających, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Jest to niemal trzykrotnie więcej niż w maju 2015 roku, kiedy po raz pierwszy CBOS zadał to pytanie.

O te kwestie CBOS pytał w ramach cyklicznego badania "Aktualne problemy i wydarzenia" metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) między 31 marca a 7 kwietnia, na liczącej 1104 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Mly/PAP

Fot. [PAP/EPA]

Warto poczytać

 1. latvia-1352699960720 29.03.2017

  NIK: Ok. 25 tys. więźniów i aresztantów pracuje

  Najwięcej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych - 70 proc. - jest zatrudnionych przez Służbę Więzienną.

 2. mid-epa05873313 28.03.2017

  FAO: 30 mln niedożywionych w Afryce Płn.

  W latach 2014-15 na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej niedożywienie objęło 9,5 proc.

 3. wnio5000 27.03.2017

  CBOS: 52 proc. Polaków za polityką prorodzinną państwa

  Jak podkreśla CBOS postrzeganie polityki państwa wobec rodziny zależy głównie od poglądów politycznych.

 4. pregnant-775036960720 26.03.2017

  Większość środków z 500+ wydano na bieżące potrzeby

  Większość otrzymanych środków beneficjenci programu wydali na bieżące potrzeby - oceniła prof. Monika Marcinkowska z Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego.

 5. ataki-stefek 25.03.2017

  Większość polskich firm obawia się cyberataków

  64 proc. polskich firm produkcyjnych obawia się cyberataków na systemy przemysłowe, których skutkiem może być np. wstrzymanie produkcji - wynika z najnowszego raportu PwC.

 6. brexit-stefczyk 24.03.2017

  UE zaniepokojona pozornym wzbogaceniem regionów po Brexicie

  "Jeżeli państwa członkowskie będą chciały utrzymać taki sam poziom finansowania, czyli 1 proc. dochodu narodowego brutto, to pieniędzy będzie mniej o 13 proc."

 7. board-16666441280 23.03.2017

  MEN: Samorządy przygotowane do reformy szkoły

  Podjęto blisko 98 proc. uchwał dostosowujących sieć szkół do nowego ustroju szkolnego.

 8. las1 21.03.2017

  GUS: Coraz więcej lasów w Polsce!

  Lasy w Polsce rosną na ponad 9 mln ha, czyli zajmują 31 proc. powierzchni kraju.

CS141fotMINI

Czas Stefczyka 141/2017

PDF (4,89 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook