Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polacy mają silną więź z rodzicami

24.05.2013

92. proc. Polaków zapamiętało z dzieciństwa silną więź z mamą; w tym 51 proc. określa ją jako bardzo mocną. Natomiast ciepłe relacje z tatą zapamiętało 80 proc. respondentów - wynika z majowego sondażu CBOS.

Według badań CBOS dominująca grupa ankietowanych (77 proc.) twierdzi, że w dzieciństwie i wczesnej młodości miała dobre stosunki z obojgiem rodziców. Co dziesiąty respondent (10 proc.) czuł silną więź z mamą, a słabą z tatą. Nieliczni badani deklarują sytuację odwrotną (2 proc.) lub słaby kontakt zarówno z matką, jak i z ojcem (4 proc.).

W ocenie CBOS, poczucie bliskości z obojgiem rodziców jest słabo zróżnicowane społecznie. Silnej więzi z nimi sprzyja zaangażowanie religijne. Relacje z ojcami chłodniej wspominają badani rzadziej praktykujący religijnie, mieszkańcy większych aglomeracji i młodsi respondenci.

Z badań CBOS wynika, że silniejszą więź z matkami można tłumaczyć większą ich obecnością w życiu badanych. Prawie wszyscy ankietowani, którzy wychowywali się z obojgiem rodziców (90 proc.), rekonstruując swoje dzieciństwo, przyznawali, że zazwyczaj zwracali się do mamy, gdy źle się czuli, coś ich bolało - trzy czwarte (74 proc.) twierdzi wręcz, że w takich sytuacjach szukali pomocy wyłącznie u niej. Większość respondentów konsultowała z matką plany na przyszłość (75 proc.) i mówiła jej o problemach w nauce (62 proc.). Jedynie w odniesieniu do rozmów na temat sytuacji w kraju i na świecie deklarowało nieco większą aktywność ojców niż matek (55 proc. wobec 47 proc.).

Ponad połowa badanych - jak podkreśla CBOS - nie zwierzała się rodzicom z problemów sercowych, uczuciowych (52 proc.) oraz nie opowiadała o kłótniach z przyjaciółmi (49 proc.). Ci, którym to się
zdarzało, częściej mówili o nich matce niż ojcu.

Zdaniem CBOS odpowiedzi ankietowanych pozwalają przypuszczać, że w czasach, gdy byli dziećmi, nastolatkami, najczęściej zwracali się ze swoimi problemami do mamy - 70 proc. respondentów omawiało więcej kwestii z matką niż z ojcem. Co szósty badany (16 proc.) angażował w swoje sprawy oboje rodziców w równym stopniu, a co dziewiąty (11 proc.) miał większe oparcie w tacie niż mamie.
Tylko 3 proc. respondentów rozwiązywało swoje problemy bez udziału rodziców.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 9-15 maja tego roku na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP/kop
[fot. sxc.hu]
Słowa kluczowe:

rodzina

,

ojciec

,

rodzice

,

CBOS

Warto poczytać

 1. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 2. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 3. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 4. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 5. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 6. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 7. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

 8. child-355176960720 14.05.2017

  Większość Białorusinów popiera urlop ojcowski

  66 proc. Białorusinów popiera ideę wprowadzenia urlopu ojcowskiego dla opieki nad dzieckiem - poinformował zastępca ministra pracy i opieki społecznej Alaksandr Rumak. Sondaż przeprowadził Białoruski Uniwersytet Państwowy (BGU).

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook