Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polacy jako sąsiedzi są tolerancyjni

05.11.2014

CBOS podjął próbę zbadania stosunku Polaków do wybranych grup mniejszościowych. Z badań wynika, że większość Polaków nie ma nic przeciwko temu, by ich sąsiadem był przedstawiciel innej rasy lub narodowości, osoba innego wyznania czy niesamodzielny, samotny starszy człowiek.

Z badania wynika, że największe obawy budzi sąsiedztwo członka sekty - nie życzyłoby sobie tego 62 proc. respondentów.

Przeważająca większość badanych nie miałaby nic przeciwko temu, by ich sąsiadem był przedstawiciel innej rasy lub narodowości (po 91 proc. odpowiedzi przeczących), osoba innego wyznania (88 proc.), niesamodzielny, samotny starszy człowiek (87 proc.) lub zwolennik radykalnej partii politycznej, z którego poglądami się nie zgadza (84 proc.). Trzem czwartym ankietowanych nie przeszkadzałoby sąsiedztwo geja (77 proc.), a ponad połowie - sąsiedztwo prostytutki (57 proc.) lub osoby chorej psychicznie (54 proc.).

Jak wskazano w opracowaniu, kobiety częściej niż mężczyźni obawiają się sąsiedztwa członków sekt, osób chorych psychicznie i prostytutek. Mężczyźni natomiast są znacznie częściej uprzedzeni do gejów oraz osób o radykalnych - a zarazem niezgodnych z własnymi - poglądach politycznych.

CBOS podkreśla, że młody wiek sprzyja homofobii oraz negatywnemu nastawieniu do kobiet trudniących się nierządem, niesamodzielnych starszych osób wymagających opieki oraz przedstawicieli tajemniczych sekt religijnych. Z kolei najstarsi respondenci (w wieku powyżej 65 lat) częściej niż młodsi są niechętni osobom innej rasy, narodowości lub wyznania, zniedołężniałym starszym ludziom oraz homoseksualistom. Negatywny stosunek do gejów jest też częstszy wśród mieszkańców wsi i najmniejszych miast (do 20 tys. ludności).

Słabsze wykształcenie sprzyja niechęci wobec osób innego wyznania, koloru skóry, narodowości, a także gejów oraz niesamodzielnych, samotnych, starych ludzi. Badani lepiej wykształceni są natomiast bardziej niechętni członkom sekt.

Lepsza sytuacja materialna wiąże się z większą ufnością wobec ludzi innego wyznania i narodowości.

Wysokość dochodów pozostaje w najsilniejszym związku ze stosunkiem do zwolenników radykalnych partii politycznych, propagujących idee niezgodne z poglądami badanego - wskazano w opracowaniu.

Ankietowani częściej praktykujący religijnie woleliby unikać kontaktów z gejami i prostytutkami, nieco bardziej niż pozostali obawialiby się też sąsiedztwa samotnych starszych ludzi, upośledzonych ruchowo.

Jak informuje CBOS, grupą, w ocenie której kobiety i mężczyźni najbardziej się różnią, są prostytutki. Zmienną najsilniej różnicującą deklaracje badanych z różnych kategorii wiekowych jest stosunek do osób innej nacji. Z kolei geje budzą najmniej spójne odczucia respondentów żyjących w miejscowościach różnej wielkości, deklarujących różny poziom wykształcenia oraz w różnym stopniu zaangażowanych religijnie.

Jak podkreśla CBOS, zakres uprzedzeń jest zwykle tym szerszy, im niższy jest poziom wykształcenia ankietowanych. "Co istotne - być może za sprawą poczucia wyizolowania z otoczenia społecznego - niższy poziom wykształcenia oraz starszy wiek sprzyjają jednocześnie akceptacji sąsiedztwa przedstawicieli wszystkich omawianych grup" - podkreślono w opracowaniu.

"Grupy, do których należymy, w znacznym stopniu określają nas i nasze poglądy. Dominujące w danej zbiorowości style życia i leżące u ich podłoża wartości przenikają do społecznej świadomości, kształtując codzienność skupionych w niej osób. Te z opinii, symboli i zasad, które są dostępne doświadczeniu zewnętrznych obserwatorów, podlegają nieustannej ocenie. Jedną z możliwych reakcji otoczenia jest uprzedzenie - emocjonalny, jednoznacznie negatywny stosunek, mający źródło w poznawczych skrótach i stereotypach" - podsumowuje CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 11-17 września na reprezentatywnej próbie losowej 946 dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, lz

[fot: sxc.hu]

Słowa kluczowe:

sąsiedzi

,

Polacy

Warto poczytać

 1. human-8749791280 21.01.2017

  Policja: Oszuści zagrażają naszym dziadkom

  „Mówimy też o tym ludziom młodym, tym prawdziwym wnukom, aby rozmawiali z seniorami i ostrzegali przed oszustami”.

 2. hacker-1569744960720 19.01.2017

  Coraz więcej cyberataków na NATO

  Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w czwartek w wywiadzie dla "Die Welt", że liczba cyberataków przeciwko Sojuszowi była w 2016 roku o 60 proc. większa niż rok wcześniej. Za większością tych ataków stały zdaniem ekspertów inne państwa.

 3. ZK2311201608 18.01.2017

  CBOS: Coraz niższa ocena pracy posłów

  Prawie 70 proc. Polaków negatywnie ocenia pracę posłów.

 4. winter-landscape-1209130960720 17.01.2017

  Leśnicy i myśliwi dokarmiają zwierzęta

  Leśnicy i myśliwi na Podkarpaciu od kilku tygodni dokarmiają zwierzęta i ptaki. "W lasach południowo-wschodniej Polski czeka na nich ponad tysiąc zimowych miejsc dokarmiania" - powiedział PAP rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

 5. money-256282960720-1 16.01.2017

  Niepewna sytuacja finansowa artystów

  Największa niepewność związana z sytuacją finansową dotyka artystów plastyków; najmniejsza - m.in. literatów, dziennikarzy.

 6. mid-17113038-1 14.01.2017

  800 osobom pomaga CPMiU w Warszawie

  800 obcokrajowców korzysta ze wsparcia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Archidiecezji Warszawskiej prowadzonej przez Caritas Polska.

 7. up-chrobry-1163461960720 13.01.2017

  Co sprawdzić przed wysłaniem dziecka na zimowisko?

  Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora - radzi MEN przed rozpoczynającymi się w sobotę feriami w szkołach. Przypomina, że informacje o organizatorach można znaleźć w publicznej bazie wypoczynku.

 8. rosary-12110641280 12.01.2017

  CBOS: Sondaż zasad moralnych Polaków

  21 proc. respondentów stwierdziło, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować.

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook