Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polacy coraz częściej przekazują 1 proc. swojego podatku

20.03.2013

Jak pokazują dane Ministerstwa Finansów, z każdym rokiem przybywa Polaków przekazujących 1 proc. swojego podatku na organizacje pożytku publicznego. W ubiegłym roku łączna kwota przekazanych środków dla „opp” wyniosła ponad 457 mln. zł.

Jak wynika z badań stowarzyszenia Klon/Jawor, Polacy najchętniej wspierają w ten sposób organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia.

Połowę kwoty, którą w zeszłym roku otrzymały organizacje pożytku publicznego, zebrało 37 organizacji, z czego dwie trzecie skupia się na pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, często dzieciom.

Jednak - jak pokazały badania Krajowego Centrum Kompetencji - 58 proc. osób nie pamięta w ogóle, jakiej organizacji przekazało 1 proc. swojego podatku lub potrafiło określić tylko zakres jej działania, ale nie znało jej nazwy (np. "pomoc dzieciom", "jakaś organizacja kościelna", "zespół szkół").

Z kolei z badań przeprowadzonych przez Fundację Anioły Filantropii wspólnie z Grupą O2 i portalem Podatki.biz wynika, że tylko 40 proc. podatników jest przekonanych do przekazania 1 proc. Podatku tej samej organizacji, co ostatnim razem. 19 proc. chce co roku wspierać inną organizację, a 41 proc. podejmuje decyzję w ostatniej chwili i nie jest pewne, czy będzie pomagać opp, którą wsparło w roku ubiegłym.

W 2012 r. 1 proc. podatku przekazało organizacjom pożytku publicznego ponad 11 mln 160 tys. Polaków, czyli 43 proc. uprawnionych. To o ponad 1 mln więcej niż w 2011 r. (10 134 625 podatników przekazało wówczas łączną kwotę ponad 403 mln zł).

Porównując to z rokiem 2004, kiedy po raz pierwszy możliwe było odpisanie 1 proc., można mówić o lawinowym wzroście darczyńców - wówczas z możliwości przekazania 1 proc. skorzystało niewiele ponad 80 tys. podatników (tj. 0,3 proc. podatników ogółem), zasilając organizacje pożytku publicznego kwotą 10,4 mln zł.

Rok później, w 2005 r. uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3 proc. uprawnionych), a kwota przekazana wzrosła do 41,6 mln zł.

Zainteresowanie instytucją 1 proc. wzrastało z każdym rokiem, a wyraźny skok odnotowano w 2008 r. - z odpisu skorzystało ponad 5 mln 100 tys. podatników, zasilając opp kwotą blisko 300 mln zł.

Skok ten był związany z ułatwieniem, jakie zaczęło obowiązywać - w 2008 r. po raz pierwszy to nie podatnik dokonywał przelewu 1 proc. na konto wybranej organizacji. Od 2008 r. przekazania pieniędzy dokonują naczelnicy urzędów skarbowych, a podatnik jedynie zaznacza w zeznaniu podatkowym, kogo chce wesprzeć.

Ponadto w 2008 r. rozszerzono krąg podatników, mogących odpisywać 1 proc. - oprócz płatników rozliczających się na drukach PIT-36 i PIT-37 mogą go dokonać także rozliczający się na formularzach PIT-38 i PIT-36L, następnie grupę tę poszerzono jeszcze o PIT-39.

W 2009 r. na przekazanie 1 proc. zdecydowało się już ponad 7 mln 300 tys. podatników, a łączna kwota odpisów wyniosła ponad 380 mln zł. W roku 2010 darczyńców było ponad 8 mln 600 tys., na kwotę ponad 360 mln zł.

Wśród organizacji, które zbierają najwięcej, niezmiennie od kilku lat prym wiedzie Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" - w zeszłym roku przekazano jej aż 108 mln zł. Eksperci podkreślają, że najwięcej pieniędzy zbierają organizacje, które prowadzą subkonta dla podopiecznych - ich liczba ma bezpośrednie przełożenie na wynik organizacji. W przypadku Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą" średnia kwota wpłat na jedno dziecko, wynosiła w 2012 r. 5 tys. 400 zł.

W roku 2012 aż 375 organizacji straciło status „opp”

Jednak wiele z organizacji traci status „opp”, który umożliwia im otrzymanie wsparcia w postaci 1 proc.

W związku z niedopełnieniem obowiązków sprawozdawczych status organizacji pożytku publicznego utraciły 403 organizacje: 14 w 2011 r., 375 w 2012 r.,14 w 2013 r. - informuje MPiPS. W tym roku uprawnionych do zbierania 1 proc. jest blisko 7,3 tys. organizacji.

Ze statusem organizacji pożytku publicznego (opp) związane są szczególne uprawnienia, ale i obowiązki - jednym z najważniejszych przywilejów jest ubieganie się o 1 proc. podatku, który od 2004 r. podatnicy mogą przekazać wybranej opp. Uprawnionymi do otrzymania środków z 1 proc. Podatku są organizacje, które znajdą się w wykazie ministra pracy i polityki społecznej.

W wykazie są uwzględnione tylko te organizacje, które w terminie złożyły sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe.

Jak poinformował departament pożytku publicznego MPiPS, który sprawuje nadzór nad organizacjami pozarządowymi, w związku z brakiem terminowego złożenia sprawozdań w 2010 r. w wykazie nie znalazło się 1175 organizacji pożytku publicznego, a w 2011 r. - 1220 organizacji.

W ramach czynności nadzorczych MPiPS przeprowadza kontrole w organizacjach pożytku publicznego lub powierza przeprowadzenie kontroli wojewodom. Kontrole w organizacjach przeprowadzają również urzędy kontroli skarbowej.

W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z ustawy, czyli niezłożenia lub nieopublikowania w terminie sprawozdania finansowego lub merytorycznego, złożenia sprawozdań niekompletnych, budzących wątpliwości co do prawidłowości działalności organizacji pożytku publicznego, MPiPS wzywa organizację pożytku publicznego do zaniechania naruszeń oraz przedstawienia wyjaśnień. W przypadku niezastosowania się do takiego wezwania w terminie 30 dni od jego otrzymania MPiPS występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji o uzyskaniu statusu opp.

W 2011 r. minister pracy i polityki społecznej wystosował 55 takich wniosków, w 2012 r. - 431, natomiast w roku 2013 - 30. W wyniku tych działań status opp utraciły 403 organizacje w tym: 14 w 2011 r., 375 w 2012 r. i 14 w 2013 r.

W wykazie opp uprawnionych do ubiegania się o 1 proc. podatku za zeszły rok jest obecnie 7298 podmiotów.

Zdaniem ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza nie ma potrzeby zaostrzania istniejących przepisów. "Z jednej strony, mając na uwadze otwartość wobec organizacji i różnego rodzaju działań, które podejmują, staramy się im wskazywać możliwe rozwiązania, ale z drugiej strony, jeśli ktoś łamie ogólnie obowiązujące przepisy i nie dopełnia obowiązków, jest wykreślany" - mówił minister.

Wiceminister Jarosław Duda dodał, że kontrole resortu są doraźne, incydentalne; na tyle tysięcy organizacji zdarzają się dosyć sporadycznie. "Wynikają z nich różne wnioski. Są różne podmioty: od takich bardzo dobrze funkcjonujących, po takie, które powstały po to, aby aplikować o środki, wykorzystać je, a potem nie mają już chęci funkcjonowania" - ocenił.

Departament pożytku publicznego podkreśla, że opp są szczególnym rodzajem organizacji pozarządowych, które oprócz możliwości otrzymania środków z 1 proc. podatku korzystają z szeregu zwolnień podatkowych: od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Ponadto mają prawo do nieodpłatnego informowania o swojej działalności w publicznej telewizji i publicznym radiu, nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

PAP, lz

[fot: sxc.hu] 

Warto poczytać

 1. AW4269 26.10.2016

  Macierewicz: Rosyjskie korwety na Bałtyku niepokoją

  „Przemieszczanie takich okrętów na Bałtyk zmienia układ sił”.

 2. tk 26.10.2016

  Projekt PiS-u ws. TK już w Sejmie

  Zgodnie z propozycją partii rządzącej, kadencja prezesa TK trwałaby 6 lat.

 3. b446fe58f6ba4879a9dd308ecd99db25 26.10.2016

  Terlecki: PO chce zatuszować swoje kłamstwa

  Zespół parlamentarny PO ds. katastrofy smoleńskiej to zasłona dymna dla kłamstw, które słyszeliśmy przez lata - powiedział w środę szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

 4. smiglowceil 26.10.2016

  MON: 7 mld zł na zbrojenia

  „Po raz pierwszy od wielu lat polska armia otrzyma nowoczesne uzbrojenie”.

 5. beatapap 26.10.2016

  Beata Szydło na posterunku

  Symboliczne przekazanie kluczy do sześciu posterunków policji, to bardzo ważny dzień dla mieszkańców Wielkopolski -– powiedziała premier Beata Szydło podczas otwarcia jednego z wielkopolskich posterunków w Godzieszach Wielkich.

 6. police-378255960720 26.10.2016

  Zatrzymano osobę prowadzącą Dom Schronienia w Zgierzu

  Łódzka policja - na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi - zatrzymała w środę rano Marka N., który prowadził Dom Schronienia w Zgierzu. Ostatnio zmarło pięć osób, które wcześniej przebywały w tej placówce, a kilkadziesiąt trafiło do szpitali.

 7. mid-16a25131 25.10.2016

  Szydło zapowiada program dla niepełnosprawnych

  Do końca roku zostanie przyjęty kompleksowy program dla niepełnosprawnych, w najbliższych dniach zaprezentowana zostanie pierwsza ustawa tego dotycząca - zadeklarowała na konferencji prasowej premier Beata Szydło.

 8. komorowski-ste 25.10.2016

  Komorowski: PiS ściga wrogów politycznych

  Były prezydent ocenia sytuację w rok po wyborach parlamentarnych.

CS136MINIfoto

Czas Stefczyka 136/2016

PDF (7,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook