Jedynie prawda jest ciekawa

Polacy coraz bezpieczniejsi na drogach

25.07.2017

W ostatnich dziesięciu latach wzrósł odsetek Polaków, którzy czują się bezpiecznie na drogach - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej). Nadal najwięcej obaw mają piesi i rowerzyści. Ostrożniejsze są też kobiety. Najmniej boją się młodzi, wykształceni i zamożni.

Zaledwie 11 proc. przemieszczających się samochodami odczuwa lęk przed wypadkiem. Niewiele więcej posiadających takie obawy jest wśród motocyklistów - 13 proc.. Pozostałe uwzględnione w sondażu środki lokomocji postrzegane są na ogół jako bezpieczne, ankietowani jedynie sporadycznie uważają je za zagrożenie.

Największy lęk przed wypadkiem drogowym odczuwają piesi chodzący poboczem dróg - blisko połowa z nich (45 proc.) zadeklarowała, że w takiej sytuacji nie ma poczucia bezpieczeństwa. Znacznie pewniej czują się piesi chodzący ulicami swoich miejscowości. W ich przypadku niespełna jedna piąta - 18 proc. nie czuje się bezpiecznie przemieszczając się w ten sposób. Taki sam odsetek niepokojących się perspektywą wypadku występuję u rowerzystów. Wśród rowerzystów, częściej wypadków obawiają się osoby w wieku 55-64 lat, mieszkające w miastach liczących od 100 tys. Do 500 tys. ludności.

Poczucie bezpieczeństwa zależy nie tylko od sposobu przemieszczania się

To jak czujemy się na drogach uzależnione jest też od m.in. płci, wykształcenia i statusu społecznego. Jak podkreślono w omówieniu wyników sondażu w przypadku poboczy dróg lub szos "relatywnie większy lęk przed wypadkiem czują piesi znajdujący się w trudniejszej sytuacji materialnej, niezadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, ale także badani najlepiej wykształceni". Brak poczucia bezpieczeństwa w takich sytuacjach częściej deklarują kobiety niż mężczyźni 49 proc. wobec 40 proc..

Jeśli chodzi o kierowców badanie pokazuje, że najbezpieczniej czują się "respondenci młodsi, lepiej wykształceni, lepiej oceniający własną sytuację materialną". Natomiast lęk przed wypadkiem podczas jazdy samochodem najczęściej odczuwają ankietowani "niezadowoleni ze swojego położenia materialnego, najstarsi, z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym".

Ufamy w umiejętność udzielenia pierwszej pomocy

CBOS podczas sporządzania raportu, analizowało też umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Obecnie dwie trzecie badanych - 67 proc. deklaruje, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, przy czym jedynie 19 proc. jest całkowicie pewnych swoich umiejętności w tej dziedzinie, a blisko połowa 48 proc. jest ich raczej pewna. Z sondażu wynika, że częściej deklarując to badani lepiej wykształceni - np. w przypadku absolwentów wyższych uczelni - 81 proc., a wśród respondentów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym mniej niż połowa - 46 proc.

Ważny jest tu wiek pytanych - posiadanie takich kwalifikacji częściej deklarują ankietowani młodsi niż starsi - 93 proc. w wieku 18-24 lata i 50 proc. w wieku 65 lat i więcej. Częściej takiej pomocy potrafią udzielać mężczyźni - 73 proc. niż kobiety - 61 proc., a biorąc pod uwagę wielkość miejscowości zamieszkania - najczęściej mieszkańcy największych miast - 78 proc.. Sondaż pokazuje, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy powiązana jest też z własnym doświadczeniem ankietowanych. Takie umiejętności częściej mają ci, którzy bezpośrednio zetknęli się z wypadkami drogowymi niż osoby bez takich doświadczeń - 72 proc. wobec 57 proc.

PAP/MBB

Fot. pixabay.com

CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook