Jedynie prawda jest ciekawa

Polacy bardzo pozytywnie o dziedzictwie kulturowym

25.07.2012

W Łazienkach Królewskich zaprezentowane zostały wyniki raportu dotyczącego opinii Polaków o dziedzictwie kulturowym. Respondenci ocenili kulturowe dziedzictwo naszego kraju jako bardzo istotne.

Polacy bardzo pozytywnie odnosili się do roli zabytków w rozwoju społeczno-ekonomicznym państwa. Aż 86 procent pytanych zauważa w zabytkach potencjał ekonomiczny, a niewiele mniej, bo 82 procent popiera inwestowanie publicznych pieniędzy w konserwację i ochronę zabytków. Co ciekawe, poglądy te przeważają we wszystkich grupach wiekowych, również bez względu na wykształcenie i miejsce zamieszkania. 

Respondenci najczęściej wskazywali turystyczną rolę zabytków, a także możliwość zarobkowania przez lokalne społeczności. Pytani podkreślali również dumę z posiadanych przez lokalne rejony zabytków, które, ich zdaniem, mają podnosić walory terenu i zachęcać do odwiedzin. Ankietowani sceptycznie odnieśli się również do likwidacji zabytków i budowaniu w ich miejsce nowych budynków. To właśnie przebudowa zabytków jest zdaniem największej liczby pytanych zagrożeniem dla zabytków. 

Na publikacji raportu był obecny minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdan Zdrojewski. Odniósł się on do wyników badań, zauważając i doceniając przekonanie Polaków o wartości dóbr kulturalnych. Konkludował jednak, że mamy pewnego rodzaju schizofrenię: - Z jednej strony istnieje przekonanie, że dziedzictwo jest ważne i państwo za nie odpowiada, jednak umiejętność korzystania i wiedza o nim jest na dość niskim poziomie - ocenił minister.

sv, PAP

[Fot. mkidn.gov.pl]

CS149FOTMINI

Czas Stefczyka 149/2017

PDF (4,39 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook