Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polacy źle oceniają sytuację w kraju

20.02.2015

Według sondażu CBOS 59% Polaków jest niezadowolonych z kondycji Polski.


Wzrasta liczba Polaków źle oceniających sytuację w kraju. Niezadowolonych jest 59 proc. osób, o 4 pkt. proc. więcej niż w styczniu - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Zmiany na minus zarejestrowano w ocenach sytuacji gospodarczej i zatrudnienia.

Niezadowolenie z kierunku rozwoju sytuacji w kraju przeważa nad zadowoleniem we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Szczególnie duży krytycyzm cechuje badanych źle oceniających swą sytuację materialną (77 proc. opinii negatywnych), rolników (77 proc), bezrobotnych (73 proc.) oraz robotników wykwalifikowanych (72 proc.).

Od stycznia nieznacznie przybyło badanych negatywnie oceniających sytuację polityczną w Polsce (o 4 punkty procentowe, do 46 proc.), jednocześnie ubyło tych, którzy określają ją jako przeciętną (o 6 punktów, do 36 proc.), a liczba osób zadowolonych z jakości życia politycznego w kraju w zasadzie się nie zmieniła (12 proc.).

Sytuację polityczną najgorzej oceniają rolnicy (70 proc. opinii negatywnych) oraz osoby niezadowolone ze swoich finansów (64 proc.). Najlepiej - absolwenci wyższych uczelni, mieszkańcy największych miast, badani o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1400 zł, kadra kierownicza i specjaliści.

W potencjalnych elektoratach partyjnych zwolennicy PO oraz współrządzącego PSL najczęściej oceniają sytuację polityczną w kraju jako przeciętną. Natomiast sympatycy SLD, PiS (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem), respondenci niezdecydowani, czy uczestniczyć w ewentualnych wyborach parlamentarnych oraz niezamierzający brać w nich udziału postrzegają ją przeważnie negatywnie.

W ciągu ostatnich czterech tygodni wzrósł krytycyzm w ocenach sytuacji gospodarczej w Polsce. Za złą uznaje ją 43 proc. badanych - to wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do stycznia. Zmalał zaś odsetek oceniających ją jako przeciętną (o 5 punktów, do 33 proc.). 21 proc. respondentów uważało, że nic się w tej sprawie nie zmieniło.

Krytycznie o sytuacji gospodarczej w Polsce najczęściej wypowiadają się badani niezadowoleni z warunków materialnych swych gospodarstw domowych (67 proc. opinii negatywnych), osoby o miesięcznych dochodach per capita do 650 zł (53 proc.) oraz bezrobotni (62 proc.).

W porównaniu ze styczniem o 4 punkty wzrósł (do 14 proc.) odsetek badanych niezadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, a odsetek tych, którzy określają je jako przeciętne, zmalał o 5 punktów (do 39 proc.); liczba zadowolonych praktycznie się nie zmieniła (47 proc.).

Nieznacznie ubyło zatrudnionych wyrażających zadowolenie z sytuacji w swoich zakładach pracy (o 4 punkty, do 52 proc.), natomiast odsetki niezadowolonych (13 proc.) i oceniających ją jako przeciętną (32 proc.) w zasadzie nie uległy zmianie.

Co siódmy badany (14 proc., od stycznia spadek o 2 punkty procentowe) uważa, że w ciągu roku sytuacja w kraju się poprawi, a więcej niż jedna czwarta respondentów (27 proc., wzrost o 2 punkty) wyraża pogląd przeciwny. Nadal najliczniejsza grupa ankietowanych (50 proc., spadek o 3 punkty) jest zdania, że w tym zakresie nic się nie zmieni.

 

Nieznacznie wzrósł pesymizm w przewidywaniach dotyczących sytuacji politycznej. Minimalnie zwiększył się odsetek badanych obawiających się jej pogorszenia (o 3 punkty, do 23 proc.), natomiast nie uległy zmianie odsetki osób oczekujących poprawy (13 proc.) i utrzymania status quo (55 proc.).

Prognozy stanu polskiej gospodarki są również minimalnie gorsze niż przed miesiącem. Obecnie niespełna jedna piąta badanych (18 proc., spadek o 2 punkty) uważa, że w ciągu roku sytuacja gospodarcza w kraju się poprawi, blisko jedna czwarta (23 proc., wzrost o 3 punkty) jest przeciwnego zdania, a większość respondentów (51 proc.) uważa, że się nie zmieni.

Przewidywania dotyczące warunków materialnych oraz poziomu życia respondentów są również nieznacznie gorsze niż w styczniu. Minimalnie ubyło osób spodziewających się poprawy - o 2 punkty, do 19 proc, a nieco przybyło tych, które obawiają się ich pogorszenia (o 3 punkty, do 12 proc.). Nadal największa grupa badanych uważa, że w ciągu najbliższego roku warunki materialne ich gospodarstw domowych się nie zmienią (69 proc).

Co ósmy pracujący (12 proc.) obawia się zmian w pracy, więcej niż co piąty (22 proc.) liczy na poprawę, natomiast większość pracujących (60 proc.) jest zdania, że kondycja ich zakładów się nie zmieni. Nie zmieniły się znacząco oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy - 35 proc. respondentów sądzi, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, 61 proc. uważa przeciwnie.

W lutym wzrosło poczucie zagrożenia bezrobociem – zwiększył się odsetek pracowników liczących się z możliwością utraty zatrudnienia (z 28 proc. do 35 proc.).

W komentarzu do badań CBOS pisze, że na nastroje społeczne wpłynęły wydarzenia ostatnich tygodni, protesty różnych grup zawodowych. "Warto w tym kontekście zaznaczyć, że pogarszaniu się nastrojów społecznych, już drugi z kolei miesiąc, towarzyszy spadek notowań urzędującego gabinetu" - napisano. CBOS podkreśla, że oceny kierunku zmian w kraju, sytuacji politycznej oraz stanu polskiej gospodarki należą do najgorszych od września ubiegłego roku.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 5–11 lutego 2015 roku na liczącej 1003 reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

mly/PAP

fot. PAP/Jakub Kamiński

Słowa kluczowe:

CBOS

,

sondaż

,

Polacy

,

zaufanie

Warto poczytać

 1. ZK2311201608 18.01.2017

  CBOS: Coraz niższa ocena pracy posłów

  Prawie 70 proc. Polaków negatywnie ocenia pracę posłów.

 2. winter-landscape-1209130960720 17.01.2017

  Leśnicy i myśliwi dokarmiają zwierzęta

  Leśnicy i myśliwi na Podkarpaciu od kilku tygodni dokarmiają zwierzęta i ptaki. "W lasach południowo-wschodniej Polski czeka na nich ponad tysiąc zimowych miejsc dokarmiania" - powiedział PAP rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

 3. money-256282960720-1 16.01.2017

  Niepewna sytuacja finansowa artystów

  Największa niepewność związana z sytuacją finansową dotyka artystów plastyków; najmniejsza - m.in. literatów, dziennikarzy.

 4. mid-17113038-1 14.01.2017

  800 osobom pomaga CPMiU w Warszawie

  800 obcokrajowców korzysta ze wsparcia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Archidiecezji Warszawskiej prowadzonej przez Caritas Polska.

 5. up-chrobry-1163461960720 13.01.2017

  Co sprawdzić przed wysłaniem dziecka na zimowisko?

  Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora - radzi MEN przed rozpoczynającymi się w sobotę feriami w szkołach. Przypomina, że informacje o organizatorach można znaleźć w publicznej bazie wypoczynku.

 6. rosary-12110641280 12.01.2017

  CBOS: Sondaż zasad moralnych Polaków

  21 proc. respondentów stwierdziło, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować.

 7. jakfajniebyctatayoutube 11.01.2017

  Fundacja Mamy i Taty: Głęboki kryzys ojcostwa

  "Jako kraj zajmujemy jedno z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o dzietność" - podają organizatorzy kampanii "Jak fajnie być tatą".

 8. mid-17107051 10.01.2017

  Amerykańskie wojsko w Polsce. WIDEO

  Amerykańskie brygady mają przebywać w Polsce i innych krajach regionu rotacyjnie w ramach operacji Atlantic Resolve.

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook