Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Polacy źle oceniają sytuację w kraju

20.02.2015

Według sondażu CBOS 59% Polaków jest niezadowolonych z kondycji Polski.


Wzrasta liczba Polaków źle oceniających sytuację w kraju. Niezadowolonych jest 59 proc. osób, o 4 pkt. proc. więcej niż w styczniu - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Zmiany na minus zarejestrowano w ocenach sytuacji gospodarczej i zatrudnienia.

Niezadowolenie z kierunku rozwoju sytuacji w kraju przeważa nad zadowoleniem we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Szczególnie duży krytycyzm cechuje badanych źle oceniających swą sytuację materialną (77 proc. opinii negatywnych), rolników (77 proc), bezrobotnych (73 proc.) oraz robotników wykwalifikowanych (72 proc.).

Od stycznia nieznacznie przybyło badanych negatywnie oceniających sytuację polityczną w Polsce (o 4 punkty procentowe, do 46 proc.), jednocześnie ubyło tych, którzy określają ją jako przeciętną (o 6 punktów, do 36 proc.), a liczba osób zadowolonych z jakości życia politycznego w kraju w zasadzie się nie zmieniła (12 proc.).

Sytuację polityczną najgorzej oceniają rolnicy (70 proc. opinii negatywnych) oraz osoby niezadowolone ze swoich finansów (64 proc.). Najlepiej - absolwenci wyższych uczelni, mieszkańcy największych miast, badani o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1400 zł, kadra kierownicza i specjaliści.

W potencjalnych elektoratach partyjnych zwolennicy PO oraz współrządzącego PSL najczęściej oceniają sytuację polityczną w kraju jako przeciętną. Natomiast sympatycy SLD, PiS (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem), respondenci niezdecydowani, czy uczestniczyć w ewentualnych wyborach parlamentarnych oraz niezamierzający brać w nich udziału postrzegają ją przeważnie negatywnie.

W ciągu ostatnich czterech tygodni wzrósł krytycyzm w ocenach sytuacji gospodarczej w Polsce. Za złą uznaje ją 43 proc. badanych - to wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do stycznia. Zmalał zaś odsetek oceniających ją jako przeciętną (o 5 punktów, do 33 proc.). 21 proc. respondentów uważało, że nic się w tej sprawie nie zmieniło.

Krytycznie o sytuacji gospodarczej w Polsce najczęściej wypowiadają się badani niezadowoleni z warunków materialnych swych gospodarstw domowych (67 proc. opinii negatywnych), osoby o miesięcznych dochodach per capita do 650 zł (53 proc.) oraz bezrobotni (62 proc.).

W porównaniu ze styczniem o 4 punkty wzrósł (do 14 proc.) odsetek badanych niezadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, a odsetek tych, którzy określają je jako przeciętne, zmalał o 5 punktów (do 39 proc.); liczba zadowolonych praktycznie się nie zmieniła (47 proc.).

Nieznacznie ubyło zatrudnionych wyrażających zadowolenie z sytuacji w swoich zakładach pracy (o 4 punkty, do 52 proc.), natomiast odsetki niezadowolonych (13 proc.) i oceniających ją jako przeciętną (32 proc.) w zasadzie nie uległy zmianie.

Co siódmy badany (14 proc., od stycznia spadek o 2 punkty procentowe) uważa, że w ciągu roku sytuacja w kraju się poprawi, a więcej niż jedna czwarta respondentów (27 proc., wzrost o 2 punkty) wyraża pogląd przeciwny. Nadal najliczniejsza grupa ankietowanych (50 proc., spadek o 3 punkty) jest zdania, że w tym zakresie nic się nie zmieni.

 

Nieznacznie wzrósł pesymizm w przewidywaniach dotyczących sytuacji politycznej. Minimalnie zwiększył się odsetek badanych obawiających się jej pogorszenia (o 3 punkty, do 23 proc.), natomiast nie uległy zmianie odsetki osób oczekujących poprawy (13 proc.) i utrzymania status quo (55 proc.).

Prognozy stanu polskiej gospodarki są również minimalnie gorsze niż przed miesiącem. Obecnie niespełna jedna piąta badanych (18 proc., spadek o 2 punkty) uważa, że w ciągu roku sytuacja gospodarcza w kraju się poprawi, blisko jedna czwarta (23 proc., wzrost o 3 punkty) jest przeciwnego zdania, a większość respondentów (51 proc.) uważa, że się nie zmieni.

Przewidywania dotyczące warunków materialnych oraz poziomu życia respondentów są również nieznacznie gorsze niż w styczniu. Minimalnie ubyło osób spodziewających się poprawy - o 2 punkty, do 19 proc, a nieco przybyło tych, które obawiają się ich pogorszenia (o 3 punkty, do 12 proc.). Nadal największa grupa badanych uważa, że w ciągu najbliższego roku warunki materialne ich gospodarstw domowych się nie zmienią (69 proc).

Co ósmy pracujący (12 proc.) obawia się zmian w pracy, więcej niż co piąty (22 proc.) liczy na poprawę, natomiast większość pracujących (60 proc.) jest zdania, że kondycja ich zakładów się nie zmieni. Nie zmieniły się znacząco oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy - 35 proc. respondentów sądzi, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, 61 proc. uważa przeciwnie.

W lutym wzrosło poczucie zagrożenia bezrobociem – zwiększył się odsetek pracowników liczących się z możliwością utraty zatrudnienia (z 28 proc. do 35 proc.).

W komentarzu do badań CBOS pisze, że na nastroje społeczne wpłynęły wydarzenia ostatnich tygodni, protesty różnych grup zawodowych. "Warto w tym kontekście zaznaczyć, że pogarszaniu się nastrojów społecznych, już drugi z kolei miesiąc, towarzyszy spadek notowań urzędującego gabinetu" - napisano. CBOS podkreśla, że oceny kierunku zmian w kraju, sytuacji politycznej oraz stanu polskiej gospodarki należą do najgorszych od września ubiegłego roku.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 5–11 lutego 2015 roku na liczącej 1003 reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

mly/PAP

fot. PAP/Jakub Kamiński

Słowa kluczowe:

CBOS

,

sondaż

,

Polacy

,

zaufanie

Warto poczytać

 1. bliski-wschód-syria 23.10.2016

  Coraz mniej chrześcijan na Bliskim Wschodzie

  Wierni różnorodnych Kościołów wschodnich padają ofiarą Państwa Islamskiego (IS), a niewielka tylko część zdołała uciec za granicę.

 2. ashtray-12654551920 22.10.2016

  W Polsce ubywa palaczy

  Badania pokazują, że spada odsetek osób palących papierosy; to efekt rosnącej świadomości szkodliwości palenia i swoistej mody na niepalenie.

 3. 500SI 21.10.2016

  Na co Polacy wydają 500+?

  Blisko połowa Polaków pieniądze z 500+ wydaje na potrzeby całej rodziny; ponad jedna trzecia wydziela je z domowego budżetu i przeznacza na określone cele, jedna piąta wydziela je częściowo - wynika z badania CBOS.

 4. 212784eecf3a4479282af65f6d3b98dc8d69df64 20.10.2016

  Prawie 4 mln dzieci korzysta z 500+

  Do rodzin trafiło już 11,3 mld zł. To dane po pełnych sześciu miesiącach obowiązywania programu.

 5. EurocopterEC-725CougarMkII 19.10.2016

  Pawłowicz: Państwo musi się kierować swoim interesem

  Posłanka PiS prof. Krystyna Pawłowicz mówiła w rozmowie z portalem wPolityce.pl o sprawie Caracali.

 6. industry-406905960720 19.10.2016

  NIK: Nieprawidłowa ochrona ważnych obiektów

  Obiekty kluczowe dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa i obywateli nie są dostatecznie chronione - wynika z kontroli NIK.

 7. money-14540131920 18.10.2016

  GUS: wzrost wynagrodzeń we wrześniu

  Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 4.217,96 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 3,9 proc. - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

 8. transportniepelnoSI 17.10.2016

  NIK o niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej

  "Brak lub niepełne dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowi dla nich barierę w swobodnym przemieszczaniu się w granicach miasta" - twierdzi NIK w swoim najnowszym raporcie.

CS136MINIfoto

Czas Stefczyka 136/2016

PDF (7,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook