Jedynie prawda jest ciekawa

Papież Franciszek autorytetem dla Polaków

06.05.2014

Z raportu CBOS wynika, że osoba papieża Franciszka spowodowała zdecydowaną poprawę opinii na temat sytuacji Kościoła katolickiego, i to zarówno w Polsce jak i na świecie. Ponad 80 proc. badanych przyznało też, że papież Franciszek jest dla nich ważnym autorytetem moralnym.

Zdaniem respondentów, Kościół katolicki w Polsce jest w lepszej sytuacji niż w Europie i na świecie – ponad dwie trzecie badanych określa ją jako dobrą (69% – wzrost w stosunku do poprzednich badań z 2013 roku o 7 punktów procentowych).

Podobną tendencję można zauważyć wśród osób, które sytuację Kościoła katolickiego w Polsce określiły jako zdecydowanie dobrą (wzrost z 10% w ubiegłym roku do 15% w roku bieżącym). Krytycznie o niej wyraziła się ponad jedna czwarta respondentów (26%), z czego tylko sześciu na stu (6%) uznało ją za zdecydowanie złą. Można tutaj dostrzec poprawę w stosunku do poprzednich badań z 2013 roku (spadek odsetka ocen krytycznych z 31% do 26%).

W podziale ze względu na wiek, najlepiej sytuację Kościoła katolickiego w Polsce oceniają osoby powyżej 65 roku życia (74%), a ze względu na wykształcenie – osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (76%).

Patrząc przez pryzmat grupy zawodowej, najlepiej sytuację oceniają rolnicy (90%) oraz osoby zatrudnione w prywatnych gospodarstwach rolnych (89%). Ponadto wśród osób źle oceniających sytuację Kościoła katolickiego w Polsce najwięcej jest osób w wieku 35–44 lata (32%) oraz mieszkających w miastach liczących ponad 500 tysięcy mieszkańców (37%).

W podziale ze względu na wykształcenie najgorsze oceny wystawili Kościołowi respondenci z wykształceniem wyższym (34%), a na zatrudnienie – pracownicy biurowi (37%).

Bardzo zbliżone do siebie są oceny sytuacji Kościoła katolickiego w Europie i na świecie. Ponad połowa badanych określa ją jako dobrą (dla Europy 54% i dla całego świata 58%), z czego jako zdecydowanie dobrą mniej więcej co dwudziesty respondent (odpowiednio 5% i 6%).

Krytycznie o sytuacji Kościoła katolickiego w Europie i na świecie wypowiedziała się jedna trzecia respondentów (odpowiednio 33% i 32%), w tym jako zdecydowanie złą określił ją co dwudziesty badany (odpowiednio 5% i 6%).

Można zauważyć zdecydowaną różnicę w porównaniu z poprzednim badaniem, w którym pozytywnie o sytuacji Kościoła katolickiego wypowiedziało się znacząco mniej osób (38% pozytywnych ocen sytuacji Kościoła w Europie i 45% – na świecie).

Respondenci, zapytani o ocenę „działań papieża Franciszka mających na celu rozwiązanie problemów współczesnego Kościoła”, niemal jednogłośnie oceniają je pozytywnie (95%), z czego ponad połowa jako zdecydowanie pozytywne (57%).

Pozytywnie działania Franciszka oceniają nie tylko osoby określające się jako głęboko wierzące, lecz aż 84 proc. spośród osób, które deklarują, że są niewierzące (84%). Dla porównania, w badaniu przeprowadzonym tuż po abdykacji papieża Benedykta XVI, byłego papieża pozytywnie oceniło 82% badanych (o 13% mniej niż papieża Franciszka), z czego tylko jedna czwarta zdecydowanie korzystnie (24% – o 33 punkty procentowe mniej niż papieża Franciszka).

CBOS zapytało Polaków, czy papież Franciszek jest dla nich ważnym autorytetem moralnym. Ponad trzy czwarte badanych (83%) odpowiedziało pozytywnie na to pytanie.

Papież Franciszek cieszy się największym autorytetem wśród osób w wieku 55–64 lata (92%), posiadających wyższe wykształcenie (85%) oraz emerytów (92%).

Uwzględniając poglądy polityczne badanych, można stwierdzić, że zarówno respondenci deklarujący poglądy lewicowe, jak i prawicowe w znakomitej większości uznają papieża Franciszka za ważny autorytet moralny (odpowiednio 84% i 88%).

Spośród trzech ostatnich papieży największym autorytetem cieszy się Jan Paweł II – za wzór do naśladowania uznała go ogromna większość respondentów (92%).

Najmniejszym autorytetem cieszył się wśród Polaków papież Benedykt XVI. Tuż po jego abdykacji na pytanie, czy w trakcie trwania jego pontyfikatu był ważnym autorytetem moralnym, pozytywnie odpowiedziało prawie dwie trzecie badanych (64%).

Polacy ciepło przyjęli nowego papieża. Cieszy się on zdecydowanie większą sympatią i uznaniem w oczach społeczeństwa niż jego poprzednik Benedykt XVI - podsumowuje CBOS.

Franciszek zastał Kościół katolicki w trudnej sytuacji, lecz jego dotychczasowe działania zyskały bardzo duże uznanie i pozytywnie wpływają na odbiór Kościoła katolickiego.

W rok po rozpoczęciu pontyfikatu nowy papież ma wśród Polaków bardzo dobrą opinię oraz, niezależnie od ich poglądów politycznych czy też przynależności do grupy zawodowej, został przez bardzo szerokie grono uznany za ważny autorytet moralny.

Badanie przeprowadzono w dniach 3–9 kwietnia 2014 roku na liczącej 1028 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, lz

[fot: PAP/EPA]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook