Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

NIK: Wątpliwe kontrakty szpitali

24.06.2016

Szpitale powszechnie naruszają prawo przy korzystaniu z usług zewnętrznych, głównie przy wyborze wykonawców - oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Wskazała też, że szpitale staranniej nadzorują wykonawców usług niemedycznych niż medycznych.

Szpitale publiczne coraz częściej zlecają zewnętrznym wykonawcom zarówno swoje podstawowe zadania (czyli udzielanie świadczeń medycznych), jak i usługi niemedyczne (np. sprzątanie i żywienie pacjentów). Jak wskazuje NIK, placówki przeznaczają na te cele spore kwoty: 11 skontrolowanych szpitali w latach 2012-2014 corocznie wydawało na usługi zewnętrzne od niemal 4 mln zł do 77 mln zł.

Kontrola NIK wykazała, że korzystanie przez szpitale z zewnętrznych usług medycznych powszechnie odbywa się z naruszeniem prawa, głównie w toku wyboru wykonawców. Ujawniono także szereg działań nierzetelnych lub naruszających zasadę uczciwej konkurencji, co - zdaniem Izby - zmniejsza prawdopodobieństwo wyłonienia w konkursie najlepszych oferentów. 

W ocenie NIK szpitale niedostatecznie nadzorowały wykonywanie usług dotyczących badań diagnostycznych lub czynności personelu medycznego, co zagrażało prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych. Zdecydowanie większą staranność szpitale zachowywały, wybierając wykonawców usług niemedycznych oraz nadzorując ich pracę.

Wyniki kontroli wykazały liczne działania naruszające prawo i nierzetelne, które zmniejszały prawdopodobieństwo wyboru najlepszych oferentów. Wskazano m.in., że większość skontrolowanych szpitali zawarła umowy (na łączną kwotę 6 mln zł) bez przeprowadzenia konkursów ofert. Z kolei zamawiając usługi diagnostyczne, szpitale najczęściej kierowały się wyłącznie ceną, nie uwzględniając kryteriów jakościowych.

Izba ustaliła także, że procedury zamówieniowe były wszczynane zbyt późno (co utrudniało zawarcie umów przed wygaśnięciem poprzednich), nie przewidywano także rezerwy czasu np. na rozpatrzenie odwołania.

Kontrola wykazała także, że umowy szpitali z wykonawcami usług medycznych nie zapewniały prawidłowego udzielania świadczeń, np. w blisko połowie badanych umów nie zawarto postanowień o minimalnej liczbie personelu, a w niemal co czwartej umowie szpitale nie zapewniły sobie możliwości nałożenia kar umownych za nieprawidłową jej realizację.

Inaczej było jednak z postanowieniami umów na usługi niemedyczne. Te w większości przypadków przewidywały prowadzenie okresowych kontroli jakości realizowanych usług i zapewniały placówkom dużo większe możliwości egzekwowania prawidłowego działania wykonawców poprzez system zabezpieczeń
finansowych i kar umownych. 

W ocenie NIK brak formalnego nadzoru nad realizacją usług medycznych istotnie przyczynił się do powstania nieprawidłowości w działaniu wykonawców. Zdarzały się bowiem m.in. przypadki zlikwidowania bez wiedzy szpitala laboratorium, w którym miały być wykonywane badania oraz powierzania przez wykonawcę udzielania świadczeń zdrowotnych osobom bez odpowiednich kwalifikacji.

Kontrola wykazała, że największe negatywne skutki korzystania z usług zewnętrznych dotyczą zastępowania pracy etatowej umowami cywilnoprawnymi, co - jak ocenia NIK - szczególnie zwiększa ryzyko wykonywania zadań przez personel medyczny bez odpowiedniego odpoczynku. 

Izba zwróciła także uwagę na inną metodę unikania stosowania norm czasu pracy: szpitale korzystają z personelu medycznego udostępnianego przez zewnętrznych usługodawców, następnie pracownicy placówki zawierają umowy z tym zewnętrznym usługodawcą i udzielają świadczeń w szpitalu naprzemiennie - w ramach stosunku pracy i jako personel zewnętrzny, co skutecznie pozwala obchodzić przepisy o czasie pracy.

Zdaniem NIK konieczne jest podjęcie pilnych działań legislacyjnych, które ograniczą zakres, w jakim usługi zewnętrzne mogą zastępować pracę personelu medycznego. Izba postuluje także wprowadzenie jednolitych przepisów o prawie personelu medycznego do odpoczynku oraz uniemożliwiających obchodzenie norm czasu pracy. Wskazano także m.in. na potrzebę zmian przepisów o prowadzeniu konkursów ofert na świadczenia zdrowotne.

PAP/frost
[Fot. pixabay.com]

Warto poczytać

 1. 500SI 21.10.2016

  Na co Polacy wydają 500+?

  Blisko połowa Polaków pieniądze z 500+ wydaje na potrzeby całej rodziny; ponad jedna trzecia wydziela je z domowego budżetu i przeznacza na określone cele, jedna piąta wydziela je częściowo - wynika z badania CBOS.

 2. 212784eecf3a4479282af65f6d3b98dc8d69df64 20.10.2016

  Prawie 4 mln dzieci korzysta z 500+

  Do rodzin trafiło już 11,3 mld zł. To dane po pełnych sześciu miesiącach obowiązywania programu.

 3. EurocopterEC-725CougarMkII 19.10.2016

  Pawłowicz: Państwo musi się kierować swoim interesem

  Posłanka PiS prof. Krystyna Pawłowicz mówiła w rozmowie z portalem wPolityce.pl o sprawie Caracali.

 4. industry-406905960720 19.10.2016

  NIK: Nieprawidłowa ochrona ważnych obiektów

  Obiekty kluczowe dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa i obywateli nie są dostatecznie chronione - wynika z kontroli NIK.

 5. money-14540131920 18.10.2016

  GUS: wzrost wynagrodzeń we wrześniu

  Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 4.217,96 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 3,9 proc. - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

 6. transportniepelnoSI 17.10.2016

  NIK o niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej

  "Brak lub niepełne dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowi dla nich barierę w swobodnym przemieszczaniu się w granicach miasta" - twierdzi NIK w swoim najnowszym raporcie.

 7. old-tv-11494161920 16.10.2016

  Węgrzy o wpływie polityki na media

  Dwie trzecie Węgrów uważa, że większy wpływ na media w ich kraju ma rządzący centroprawicowy Fidesz niż lewica - takie są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez sympatyzujący z opozycją Instytut Publicus.

 8. mac-459196960720 15.10.2016

  Cyberprzestępstwo łatwiejsze niż tradycyjne

  Cyberprzestępstwo jest mniej ryzykowne i łatwiej je popełnić niż przestępstwo tradycyjne - mówi PAP Nigel Inkster, były dyrektor w brytyjskich służbach specjalnych.

CS136MINIfoto

Czas Stefczyka 136/2016

PDF (7,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook